{caption}

Ondersteunende documenten

Toestemmingen

Je kunt ervoor kiezen om de resultaten uit het patiëntervaringsonderzoek op te laten leveren aan bijvoorbeeld verzekeraars of instanties.

Je toestemmingen kun je inzien en bijwerken in je online klantportaal. Klik hier en volg de instructies: 

 

Ben je een GGZ Organisatie? Dan verleen je aan ons middels onderstaande formulier:

Toestemmingsformulier GGZ >


Verwerkersovereenkomst

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt zorgorganisaties om een verwerkersovereenkomst met ons te sluiten.

Verwerkersovereenkomst Qualiview
Verwerkersovereenkomst Qualiview Outcome Manager [GGZ]

 

Privacywetgeving

Het document "privacywetgeving" dient ter informatie voor praktijkhouders m.b.t. de geldende wet en regelgeving waaraan je dient te voldoen.

Privacywetgeving Apothekers > 
Privacywetgeving Fysiotherapeuten > 
Privacywetgeving Logopedisten > 
Privacywetgeving Oefentherapeuten > 
Privacywetgeving Huidtherapeuten > 
Privacywetgeving Huisartsen > 
Privacywetgeving Kraamzorg >
Privacywetgeving Diëtetiek >
Privacywetgeving Ergotherapie > 
Privacywetgeving Podotherapie > 
Privacywetgeving GGZ > 


Inclusie instructie

De inclusie instructie omvat informatie ten behoeve van het includeren van patiënten voor deelname aan het onderzoek.

Inclusie instructie Apothekers > 
Inclusie instructie Fysiotherapeuten > 
Inclusie instructie Logopedisten > 
Inclusie instructie Oefentherapeuten > 
Inclusie instructie Huidtherapeuten > 

Inclusie instructie Huisartsen > 
Inclusie instructie Huisartsen - PREM Chronische Zorg > 
Inclusie instructie Ergotherapeuten > 
Inclusie instructie Diëtisten > 
Inclusie instructie Kraamzorg >
Inclusie instructie Podotherapie >

 

Informatiebrief respondenten

Deze brief kan door je gebruikt worden om de patiënten voor te lichten/te informeren en te laten tekenen voor gebruik van e-mailadres en andere gegevens. Deze toestemming voor het benaderen van respondenten per e-mail kan ook mondeling worden verleend.

Informatiebrief respondenten Apothekers > 
Informatiebrief respondenten Fysiotherapeuten > 
Informatiebrief respondenten Logopedisten > 
Informatiebrief respondenten Oefentherapeuten > 
Informatiebrief respondenten Huidtherapeuten > 
Informatiebrief respondenten Huisartsen > 
Informatiebrief respondenten Diëtisten > 
Informatiebrief respondenten Ergotherapeuten > 
Informatiebrief respondenten Kraamzorg >​
Informatiebrief respondenten Podotherapie >
Informatiebrief respondenten GGZ >

 

Algemene documenten

Onze informatieflyer kun je meegeven aan de patiënt. De PDF kun je afdrukken als A5 flyer of A2 poster zodat je deze kunt ophangen in de wachtkamer.

A5 Flyer patiëntwerving (mannelijke variant) >
A5 Flyer patiëntwerving (vrouwelijke variant) >
A2 Poster patiëntwerving (mannelijke variant) >
A2 Poster patiëntwerving (vrouwelijke variant) >

 

Voorlichtingsdocument Nederlands en vreemde talen

Voor je patiënten met een Nederlandse achtergrond en een migratieachtergrond hebben wij een voorlichtingsdocument in de vier meest gesproken talen in Nederland.

Voorlichtingsdocument Nederlands en vreemde talen

 

Flyer en informatiebrief vreemde talen

Onze informatieflyer kun je meegeven aan je cliënten met een migratieachtergrond. De PDF kun je afdrukken als A5 flyer.

De informatiebrief kan door je gebruikt worden om cliënten met een migratieachtergrond voor te lichten/te informeren en te laten tekenen voor gebruik van e-mailadres en andere gegevens. Deze toestemming voor het benaderen van respondenten per e-mail kan ook mondeling worden verleend.

Flyer Arabisch (man)
Flyer Arabisch (vrouw)
Flyer Turks (man)
Flyer Turks (vrouw)
Informatiebrief respondenten zorgverlener algemeen Arabisch
Informatiebrief respondenten zorgverlener algemeen Turks
Informatiebrief respondenten apotheek Turks
Informatiebrief respondenten fysiotherapie Arabisch
Informatiebrief respondenten fysiotherapie Turks
Informatiebrief respondenten fysiotherapie Arabisch
Informatiebrief respondenten huisarts Arabisch
Informatiebrief respondenten kraamzorg Arabisch
Informatiebrief respondenten kraamzorg Turks
Informatiebrief respondenten ziekenhuis Arabisch
Informatiebrief respondenten ziekenhuis Turks