{caption}

Alle Qualiview voordelen op een rij

Bewezen en ervaren!

 • Meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van continue klantervaringsonderzoek.
 • De klantervaringsrapportagetool is een goed doorontwikkeld product en vrij van kinderziektes.
 • Volledig doorontwikkeld en geautomatiseerd systeem: geen handmatige verwerking van de gegevens.
 • Meer dan 9.500 eerstelijns zorgorganisaties en 45.000 zorgverleners maken gebruik van de diensten van Qualiview.
 • Qualiview is een bedrijf gespecialiseerd in dataverzameling met bewezen producten. Continuïteit en toestroom is gegarandeerd.
 • Qualiview is de specialist in de zorg en marktleider in de paramedische markt.
 • Jaarlijks maakt Qualiview de ervaring van ruim 2.000.000 patiënten inzichtelijk.

Maximale zekerheid!

 • Privacy en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Qualiview voldoet aan de richtlijnen van de overheid en het Kwaliteitsinstituut en is hiervoor geaccrediteerd door het CIIO (Kwaliteitsinstituut).
 • Qualizorg B.V. is NEN7510 en ISO-27001 gecertificeerd. Dit houdt in dat het moederbedrijf van Qualiview voldoet aan de door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde normen voor interne informatiebeveliging. 
 • De IT infrastructuur van Qualiview wordt jaarlijks aantoonbaar door een gespecialiseerd bedrijf in IT beveiligingsrisico’s.
 • Qualiview voert actief beleid op gebied van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en privacy.

Opgeleverde data is uw eigendom!

 • Qualiview is voorkeursleverancier van alle grote zorgverzekeraars van Nederland voor het uitvoeren van patiëntervaringsonderzoek. Voor zowel Zilveren Kruis, De Friesland, CZ, VGZ als Menzis is Qualiview een goedgekeurde voorkeursleverancier die voldoet aan de richtlijnen van Zorginstituut (voorheen CKZ).

Optimaal gemak!

 • Continu inzicht in de geanonimiseerde terugkoppeling van je patiënten via je eigen online rapportagetool.
 • Volledig geautomatiseerd, geen handmatige verwerking van de gegevens.
 • Maak patiënten enthousiast voor het invullen van de vragenlijst door posters en flyers in je praktijk op te hangen.
 • Een zes-man sterke en professionele (gratis) helpdesk voor praktijk én patiënt en proactief accountbeheer (ter ondersteuning van je).
 • Een uitgebreide en online klantenservice die 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar is.
 • Voor praktijken binnen een gezondheidscentrum bieden wij een totaaloplossing voor patiëntervaringsonderzoek.
 • Qualiview is innovatief en investeert continu in ontwikkelingen om haar producten te optimaliseren.
 • Direct inzicht in je top 5 verbeterpotentieel.

Haal er je winst uit en profiteer van de opbrengsten!

 • Het doen van een patiëntervaringsonderzoek bij Qualiview levert je 10 punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • We werken samen met Praktijkindebuurt.nl en KiesvoorjeZorg.nl. Op jouw verzoek maken ze valide resultaten inzichtelijk voor patiënten.
 • Voldoe aan je informatieplicht vanuit de Wkkgz en informeer je patiënten met Qualiview over de klantervaring met je praktijk.
 • Met de eigen online rapportagetool kun je de geleverde zorg van je praktijk vergelijken met de benchmark.
 • Laat je resultaten niet onbenut en zet ze in bij marketingactiviteiten. Laat zien hoe goed je bent!
 • Met een interne en externe benchmark heb je eenvoudig inzicht in je verbeterpotentieel.
 • Gebruik de resultaten als leidraad bij je beoordelingsgesprekken en rapportagetool de voortgang van je medewerkers.
 • Resultaten zijn eenvoudig te downloaden en uitermate geschikt om te gebruiken voor je jaarverslagen.
 • Mogelijkheden voor je eigen marktonderzoek!

Overtuigd? Meld je vandaag nog aan!