{caption}

Alle voordelen voor huisartsen, zorggroepen, gezondheidscentra en huisartsenposten

Bewezen en ervaren!

 • Meer dan 6 jaar ervaring op het gebied van continue patiëntervaringsonderzoek.
 • De patiëntervaringsrapportagetool is een goed doorontwikkeld product en vrij van kinderziektes.
 • Volledig doorontwikkeld en geautomatiseerd systeem: geen handmatige verwerking van de gegevens.
 • Meer dan 7.500 eerstelijns zorgorganisaties en 30.000 zorgverleners maken gebruik van de diensten van Qualiview.
 • Qualiview is een bedrijf gespecialiseerd in dataverzameling, met bewezen producten. Continuïteit en toestroom is gegarandeerd.
 • Qualiview is de specialist in de zorg en marktleider in de eerstelijns zorgmarkt.
 • Jaarlijks meet Qualiview de ervaring van ruim 1.000.000 patiënten.

Maximale zekerheid!

 • Privacy en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Qualiview voldoet aan de richtlijnen van de overheid en het Kwaliteitsinstituut en is hiervoor geaccrediteerd door het CIIO (Kwaliteitsinstituut).
 • Qualizorg B.V. is NEN7510 en ISO-27001 gecertificeerd. Dit houdt in dat het moederbedrijf van Qualiview voldoet aan de door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde normen voor interne informatiebeveliging. 
 • De IT infrastructuur van Qualiview wordt jaarlijks aantoonbaar door een gespecialiseerd bedrijf in IT beveiligingsrisico’s.
 • Qualiview voert actief beleid op gebied van Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en privacy.

Opgeleverde data is uw eigendom!

 • Qualiview is voorkeursleverancier van alle grote zorgverzekeraars van Nederland voor het uitvoeren van patiëntervaringsonderzoek. Voor zowel Zilveren Kruis, De Friesland, CZ, VGZ als Menzis is Qualiview een goedgekeurde voorkeursleverancier die voldoet aan de richtlijnen van Zorginstituut (voorheen CKZ).

Optimaal gemak!

 • De verzamelde actuele data en feedback is realtime inzichtelijk op praktijk, huisarts, hidha en waarnemer niveau en bruikbaar ter verbetering van uw zorgverlening
 • Mogelijkheid tot het meten van de algemene huisartsen populatie en doelgroepen zoals COPD, diabetes, astma, etc
 • Geaccepteerd als oplossing patiëntervaring voor NHG-Praktijkaccreditering (NPA) en Segment 3
 • Continu inzicht in de geanonimiseerde terugkoppeling van uw patiënten via uw eigen online rapportagetool.
 • Volledig geautomatiseerd, geen handmatige verwerking van de gegevens.
 • Maak patiënten enthousiast voor het invullen van de vragenlijst door posters en flyers in uw praktijk op te hangen.
 • Een zes-man sterke en professionele (gratis) helpdesk voor praktijk én patiënt en proactief accountbeheer (ter ondersteuning van u).
 • Een uitgebreide en online klantenservice die 24 uur en 7 dagen per week bereikbaar is.
 • Voor praktijken binnen een gezondheidscentrum bieden wij een totaaloplossing voor patiëntervaringsonderzoek.
 • Qualiview is innovatief en investeert continu in ontwikkelingen om haar producten te optimaliseren.
 • Direct inzicht in uw top 5 verbeterpotentieel.
 • U heeft uw eigen MijnOmgeving waarin u uw resultaten, abonnement, gegevens en facturen terug vindt. Zo heeft u totale controle over uw gegevens.

Haal er uw winst uit en profiteer van de opbrengsten!

 • We werken samen met Praktijkindebuurt.nl en KiesvoorjeZorg.nl. Op uw verzoek maken ze valide resultaten inzichtelijk voor patiënten.
 • Voldoe aan uw informatieplicht vanuit de wet WKKGZ en informeer uw patiënten met Qualiview over de klantervaring met uw praktijk.
 • Met de eigen online rapportagetool kunt u de geleverde zorg van uw praktijk vergelijken met de benchmark.
 • Laat uw resultaten niet onbenut en zet ze in bij marketingactiviteiten. Laat zien hoe goed u bent!
 • Met een interne en externe benchmark heeft u eenvoudig inzicht in uw verbeterpotentieel.
 • Gebruik de resultaten als leidraad bij uw beoordelingsgesprekken en rapportagetool de voortgang van uw medewerkers.
 • Resultaten zijn eenvoudig te downloaden en uitermate geschikt om te gebruiken voor uw jaarverslagen.
 • Gebruik de bibliotheek voor uw eigen marktonderzoek!​
 • Specifieke vragenlijsten voor antroposofische huisartsen zorg

Overtuigd? Meldt u zich vandaag nog aan!