Barry Scholten - Disciplinemanager Zorggroep Almere

Barry Scholten is inmiddels 14 jaar gediplomeerd fysiotherapeut en werkt nu ruim 12 jaar voor Zorggroep Almere. Destijds begonnen als fysiotherapeut, is hij vervolgens doorgegroeid naar teammanager en op dit moment werkzaam als disciplinemanager. In 2009 is Zorggroep Almere zich gaan oriënteren op de inzet van CQ-index (per 1 januari 2017 vervangen door de PREM Fysiotherapie) onderzoek. De uiteindelijke keuze voor de monitor van Qualizorg is destijds gebaseerd op de geautomatiseerde systematiek en op de specifieke ervaring met onderzoek binnen fysiotherapiepraktijken.

De onderzoeksresultaten worden regelmatig bekeken in de online rapportage van Qualiview. Als uitgangspunt worden de resultaten vergeleken met de benchmark van andere deelnemende praktijken. Eén keer per jaar vindt er vervolgens een interne evaluatie plaats over de praktijk resultaten op de verschillende themaniveaus. Het thema gemiddelde dat het meest afwijkt van het landelijke gemiddelde, wordt als speerpunt gezien voor verbeter maatregelen. Dit met het doel om door verbetermaatregelen weer gelijk te komen met het landelijke gemiddelde. Om het half jaar vindt er een tussenmeting plaats om te kijken of alles verloopt volgens het opgestelde plan.

Het verbeterplan is vorig jaar met de fysiotherapeuten gecommuniceerd. Vervolgens is hier op gestuurd met als resultaat dat praktijken op dit moment met het thema boven het landelijke gemiddelde zitten! Dit jaar gaan de fysiotherapeuten van Zorggroep Almere er alles aan doen om de doelstelling opnieuw te halen. Hierin ondersteunt Qualiview. Een kritisch punt m.b.t. het CQ-index instrument is volgens Barry Scholten dat er een algemene ‘enquête-moeheid’ optreedt bij zowel de patiënten als de fysiotherapeuten. De invoering van de PREM per 2017 zal hier hopelijk een positieve invloed op hebben: de vragenlijsten zijn een stuk korter geworden en leveren betere inzichten op. 

Zorggroep Almere vindt het belangrijk om patiëntervaringen te meten en inzicht in de kwaliteitervaring continue in te kunnen zien in de online monitor.