{caption}

Certificaat

Sinds 2014 geeft Qualizorg, moederorganisatie van Qualiview, het certificaat 'Praktijk met Zorg' uit. Waarom doen we dit? Qualiview gelooft er in dat je samen moet werken om de zorg beter te maken. Daar hoort bij dat we elkaar stimuleren en steunen. En goede prestaties van onze klanten belonen wij graag. Daarnaast zetten wij ons in voor transparantie in de zorg. En hoe kun je beter inzichtelijk maken welke zorgorganisatie goed scoort dan met een certificaat?

 

Hoe werkt het?

De Qualiview-certificaten worden aan het eind van het eerste kwartaal uitgereikt aan zorgorganisaties die hebben voldaan aan het verzamelen van een minimum aantal ingevulde vragenlijsten. De criteria verschillen per zorgdiscipline. 

Apotheken:
Voor apotheken geldt dat zij een digitaal en fysiek certificaat krijgen als ze zijn gereviewd door 100 of meer cliënten.

Fysiotherapie, oefentherapie, huidtherapie, logopedie, ergotherapie, podotherapie, diëtetiek, huisartsen en overige disciplines

We hanteren voor dit digitale certificaat minimaal 10 ingevulde vragenlijsten per medewerker of minimaal 100 ingevulde vragenlijsten bij 10 medewerkers of meer. Je ontvangt het certificaat ook per post wanneer je praktijk is gewaardeerd door een minimaal aantal van 25 cliënten bij één medewerker, 50 cliënten bij twee medewerkers, 75 cliënten bij drie medewerkers en minimaal 100 cliënten bij vier of meer medewerkers.

 

Welke gegevens staan op het certificaat?

Iedere zorgverlener verzamelt feedback van de cliënten op meerdere domeinen of thema's. Per zorgdiscipline verschilt het welke domeinen of thema's uitgevraagd worden. Daarnaast wordt er ook een algemene beoordeling en NPS gevraagd. De ervaringen worden op zorgverlenerniveau uitgevraagd met uitzondering van apotheken. Voor apotheken vragen wij de vragenlijst op vestigingsniveau uit. Voor alle andere disciplines verzamelen we data op zorgverlenerniveau, waardoor we heel goed inzichtelijk kunnen maken hoe een zorgverlener scoort en waar het verbeterpotentieel zit.

Wanneer we alle data van alle zorgverleners van een praktijk samenvoegen, krijgen we een praktijkgemiddelde. Dit presenteren we op het certificaat.

Om waardevolle feedback van je cliënten te krijgen, en daarmee een nog nauwkeuriger en representatiever beeld te krijgen, raden wij aan om al je cliënten uit te nodigen om feedback te geven. Zo maken we samen de kwaliteit van zorg inzichtelijk. 

 

De Qualiview Widget: gebruikt je praktijk hem al?

Je doet klantervaringsonderzoek en je behaalt goede resultaten. Dat wil je toch op je website laten zien? Met de Qualiview widget zien potentiële cliënten in één oogopslag hoe anderen je geleverde zorg waarderen. Bovendien voldoe je aan je informatieplicht volgens de wet en regelgeving rondom transparantie (Wkkgz).

Voor slechts € 27,50 per jaar (excl. btw) toont de Qualiview Widget automatisch je waardering op de website. Lees meer over de Qualiview Widget op www.qualiview.nl/widget.

 

Heb je vragen over het certificaat?

Kijk voor alle veelgestelde vragen en de antwoorden op de pagina veelgestelde vragen