Chris Beltman - Eigenaar FysioPlus

Sinds juni 2011 hebben Christan Beltman, Frank Gort en Arthur Vennik de praktijk voor fysiotherapie in Zwolle overgenomen en hebben het FysioPlus Zwolle genoemd. Hierna is het snel gegaan voor de jonge ondernemers. Binnen een jaar waren er twee nieuwe lokaties bij en in de loop van dit jaar komt nummer 5 erbij. Het team is uitgebreid. "Dan heb je ook wel andere zaken aan je hoofd", zegt Christan Beltman, verantwoordelijk voor de dagelijkse managementzaken. 

"In de loop van de jaren zijn er steeds meer ontwikkelingen voor kwaliteit voorgesteld door de zorgverzekeraar. Hierdoor hebben wij die handschoen al in een vroeg stadium opgepakt. Met een aantal van 15 werkzame fysiotherapeuten in onze praktijk, waaronder manueel therapeuten, kinderfysiotherapeuten, oefentherapeuten en natuurlijk de "gewone" fysiotherapeuten, is het noodzakelijk om allemaal bewust te worden van een goed kwaliteitsbeleid."

"Sinds 2011 zijn wij door HCA-Auditing gecertificeerd en hebben wij een goed patiëntendossier opgebouwd met gebruik van FysioRoadMap. Dit wordt om de twee jaar door HCA geaudit. Direct hierna hebben wij via TopHealthPartners (THP) contact gezocht met QualiZorg voor haar online tool Qualiview. Qualizorg werd, naast enkele andere aanbieders, vanuit Achmea Zorgverzekeraar aangeraden voor patiënt ervaring onderzoek. Wij zijn al snel een samenwerking aangegaan, waar wij tot op heden uitermate content over zijn."

"Gezien de oplopende eisenpakketten van Zorgverzekeraars ten aanzien van patiëntervaring onderzoeken en de deelname aan Kwaliefy, die beide een eis vormen voor de status van PLUS praktijk, heeft Qualiview de afgelopen jaren deze voorwaarden volledig voor ons verzorgd, wat voor een snelle afhandeling van deze onderwerpen zorgt en voor ons buitengewoon plezierig werkt, aangezien er op deze wijze veel werk uit onze handen genomen wordt."

"Daarnaast krijgen wij enorm veel feedback van Qualiview voor al onze medewerkers terug. De fysiotherapeuten zijn altijd erg nieuwsgierig naar de twee wekelijkse rapportages. Voor het management van de praktijk vormt dit ook weer een goed handvat om de doelstellingen voor het komende jaar te bespreken en zo nodig bij te stellen."

"De koppeling van FysioRoadMap en IntraMed met Qualiview verloopt zeer goed, waardoor wij blij zijn met de keuzes van deze software aanbieders, aangezien zij goed met elkaar communiceren. Tevens merken wij dat er efficiënt gereageerd wordt door de helpdesk van Qualiview, wat voor ons een prettige ondersteuning vormt bij vragen over het gebruik met de online monitor.

"Hopelijk worden de zorgverzekeraars het ook nog eens met elkaar eens over het kwaliteitseisenpakket voor de onderscheidende fysiotherapie pluspraktijken, zodat wij ons kwaliteitsbeleid nog beter en even eenvoudig kunnen voortzetten met behulp van onze ondersteuning door Qualiview!"

 

 "De fysiotherapeuten zijn altijd erg nieuwsgierig naar de twee wekelijkse rapportages. Voor het management van de praktijk vormt dit ook weer een goed handvat om de doelstellingen voor het komende jaar te bespreken en zo nodig bij te stellen."