{caption}

Daan Kerklaan - Managing Director van Zorggroep Zorroo

Zorggroep Zorroo is een organisatie van, voor en door huisartsen. Zorroo regelt de zorg voor patiënten met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten of psychische problemen in de regio Oosterhout. Zorroo neemt een stukje organisatie van de chronische zorg over, die voorheen bij de huisarts lag, zodat die zich kan richten op de directe zorg.

De bereidheid onder patiënten om mee te doen is groot bij Zorggroep Zorroo en meer dan de helft van de verstuurde vragenlijsten komt retour. "We gaan het hele jaar door en dan hebben we een valide steekproef. Hoe langer en hoe meer data er verzameld wordt, des te meer inzicht krijgt de praktijk in de ervaringen van hun patiënten."

 

“Al geruime tijd meten we op deze manier de CQ-index voor patiënten met diabetes en COPD, met Qualiview”. Het gaat heel snel, omdat je rechtstreeks vanuit het HIS werkt. De huisarts legt de patiënt uit waar het om gaat en als die akkoord gaat, checkt de arts het e-mailadres en zet een vinkje in het systeem. De patiënt krijgt dan vanzelf de vragenlijst toegestuurd.”

 

Lees het interview met Daan Kerklaan in De Eerstelijns (juli 2014) >

 

“We willen weten of we het medisch-inhoudelijk goed doen én of de zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. Dat kan door steeds na een zorgcontact een paar gerichte vragen te stellen en zo een relevante, volledige dataset op te bouwen.”

 

Lees het interview met Daan Kerklaan in De Eerstelijns (september 2017) >