{caption}

Digitaal certificaat

Sinds 2014 geeft Qualizorg, moederorganisatie van Qualiview, het certificaat 'Praktijk met Zorg' uit. Iedere praktijk die aangesloten is bij Qualiview en 10 of meer netto ingevulde vragenlijsten heeft verzameld, verdient een digitaal certificaat. Voor de zorgverleners die meer dan 100 netto ingevulde vragenlijsten verzamelen, versturen wij een gedrukt exemplaar.

Waarom doen we dit? Qualiview gelooft er in dat je samen moet werken om de zorg beter te maken. Daar hoort bij dat we elkaar af en toe stimuleren en steunen. En goede presentaties van onze klanten belonen wij graag om hen te stimuleren. Daarnaast zetten wij ons in voor transparantie in de zorg. En hoe kun je beter inzichtelijk maken welke praktijk goed scoort dan met een certificaat?

Hoe werkt het?

Iedere zorgverlener verzameld feedback van de patiënten op meerdere thema's. Per zorgdiscipline verschilt het welke thema's uitgevraagd worden. Hieronder lees je meer uitleg over de thema's. Echter, naast de thema's wordt er ook een algemene beoordeling gevraagd. Dit is een rapportcijfer van 1 tot en met 10. De ervaringen worden op behandelaar / zorgverlener niveau uitgevraagd met uitzondering van apotheken. Voor apotheken vragen wij de vragenlijst op vestigingsniveau uit. Voor alle andere disciplines verzamelen we data op behandelaarniveau, waardoor we heel goed inzichtelijk kunnen maken hoe een behandelaar scoort en waar het verbeterpotentieel zit. 

Uitleg thema's: FYSIOTHERAPIE, LOGOPEDIE, HUIDTHERAPIE, OEFENTHERAPIE

NET PROMOTER SCORE: De Net Promoter Score is de mate waarin de praktijk positief of negatief wordt aanbevolen door patiënten. De methode onderscheidt `Promoters`, `Passief tevredenen` en `Criticasters`.
ALGEMENE BEOORDELING: De algemene beoordeling geeft het gemiddelde cijfer weer op de vraag: Welk cijfer geeft u uw fysiotherapeut? Dit cijfer is een algemeen rapportcijfer dat uw patiënten uw praktijk geven.
INFORMATIEVOORZIENING: Dit thema bestaat uit een aantal vragen over de manier en ervaren kwaliteit van de informatievoorziening aan patiënten voor en tijdens de behandeling.
ERVAREN BEJEGENING: Dit thema bevat vragen met betrekking tot de benadering, aandacht en het actief luisteren van de fysiotherapeut.
PARTICIPATIE EN THERAPIETROUW: Dit thema bevat vragen met betrekking tot het advies over het voorkomen van klachten en het naleven van thuisoefeningen.
VERWACHTINGMANAGEMENT BEHANDELPROCES: Dit thema geeft de score weer of de praktijk voldoet aan de verwachtingen van de patiënt rondom het behandelproces.

Uitleg thema's: HUISARTSEN

ALGEMENE BEOORDELING: De algemene beoordeling geeft het gemiddelde cijfer weer op de vraag: Welk cijfer geeft u uw huisarts? Dit cijfer is een algemeen rapportcijfer dat uw patiënten uw praktijk geven.
​TOEGANKELIJKHEID PRAKTIJK: De mate van de toegankelijkheid van de praktijk.

ASSISTENTIE HUISARTSENPRAKTIJK: Hoe hebben de patiënten de assitentie in de praktijk ervaren.
BEJEGENING DOOR HUISARTS: De ervaring met betrekking tot de benadering en aandacht van de huisarts.
COMMUNICATIE DOOR HUISARTS: De ervaring van patiënten over de communicatie door de huisarts.
ZORG OP MAAT DOOR HUISARTS: De mate waarin de patiënten de geleverde zorg door de huisarts op maat vinden.
SAMENWERKING EN DESKUNDIGHEID: Hoe is de deskundigheid en samenwerking tussen andere zorgverleners in de praktijk ervaren?
BEJEGENING ANDERE ZORGVERLENER: De ervaring van patiënten over de benadering en aandacht van de andere zorgverlener(s) in de praktijk.
ZORG OP MAAT ANDERE ZORGVERLENER: In hoeverre is de geleverde zorg door de andere zorgverlener(s) in de praktijk op maat?

Uitleg thema's: APOTHEKEN

NET PROMOTER SCORE: De Net Promoter Score is de mate waarin de apotheek positief of negatief wordt aanbevolen door patiënten. De methode onderscheidt `Promoters`, `Passief tevredenen` en `Criticasters`.
ALGEMENE BEOORDELING: De algemene beoordeling geeft het gemiddelde cijfer weer op de vraag: Welk cijfer geeft u uw fysiotherapeut? Dit cijfer is een algemeen rapportcijfer dat uw patiënten uw praktijk geven.
INFORMATIEVOORZIENING: Dit thema bestaat uit een aantal vragen over de manier en ervaren kwaliteit van de informatievoorziening aan patiënten voor en tijdens de behandeling.
ERVAREN BEJEGENING: Dit thema bevat vragen met betrekking tot de benadering, aandacht en het actief luisteren van de fysiotherapeut.
PRIVACY: Vragen met betrekking tot ervaren privacyaspecten in het contact met de patiënt.
BEVORDERING JUIST MEDICIJNGEBRUIK: Vragen met betrekking tot de bevordering van juist medicijngebruik.

Meer informatie

Om waardevolle feedback van uw patiënten te krijgen, en daarmee nog nauwkeuriger uw prestaties met Qualiview te monitoren, raden wij u sterk aan om àl uw klanten uit te nodigen om u feedback te geven. Zo maken we samen de kwaliteit van zorg inzichtelijk. Wij hopen dat dit certificaat een mooie en zichtbare plek krijgt binnen uw praktijk! U mag in ieder geval trots zijn op het resultaat.