{caption}

Digitaal certificaat

Sinds 2014 geeft Qualizorg, moederorganisatie van Qualiview, het certificaat 'Praktijk met Zorg' uit. Iedere praktijk die aangesloten is bij Qualiview en per zorgverlener door 10 of meer cliënten is gereviewd, krijgt digitaal dit certificaat cadeau. De zorgorganisaties die meer dan 100 reviews hebben, versturen wij een fysiek exemplaar per post. Voor apotheken geldt dat zij een digitaal en fysiek certificaat krijgen als ze zijn gereviewd door 100 of meer cliënten.

Waarom doen we dit? Qualiview gelooft er in dat je samen moet werken om de zorg beter te maken. Daar hoort bij dat we elkaar stimuleren en steunen. En goede prestaties van onze klanten belonen wij graag. Daarnaast zetten wij ons in voor transparantie in de zorg. En hoe kun je beter inzichtelijk maken welke zorgorganisatie goed scoort dan met een certificaat?

 

Hoe werkt het?

Iedere zorgverlener verzameld feedback van de patiënten op meerdere domeinen of thema's. Per zorgdiscipline verschilt het welke domeinen / thema's uitgevraagd worden. Hieronder lees je meer uitleg over de domein / thema's.

Daarnaast wordt er ook een algemene beoordeling gevraagd. Dit is een rapportcijfer van 1 tot en met 10. De ervaringen worden op behandelaar- / zorgverlenerniveau uitgevraagd, met uitzondering van apotheken. Voor apotheken vragen wij de vragenlijst op vestigingsniveau uit. Voor alle andere disciplines verzamelen we data op behandelaarniveau, waardoor we heel goed inzichtelijk kunnen maken hoe een behandelaar scoort en waar het verbeterpotentieel zit. 

 

Uitleg domeinen: fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, diëtetiek, oefentherapie, huidtherapie en logopedie

Net Promoter Score: De Net Promoter Score is de mate waarin de praktijk positief of negatief wordt aanbevolen door cliënten. De methode onderscheidt `Promoters`, `Passief tevredenen` en `Criticasters`.
Algemene beoordeling: De algemene beoordeling geeft het gemiddelde cijfer weer op de vraag: Welk cijfer geeft u uw zorgverlener? Dit cijfer is een algemeen rapportcijfer dat je cliënten je praktijk geven.
Contact: Dit domein bestaat uit drie vragen met betrekking tot de benadering en de deskundigheid van de zorgverlener.
Behandelplan: Dit domein bestaat uit drie vragen met betrekking tot het behandelplan en de bijbehorende communicatie.
Praktijk: Dit domein bestaat uit drie vragen met betrekking tot de bereikbaarheid van de praktijk, de hygiëne en de ervaren privacy.

 

Uitleg thema's: huisartsen

Net Promoter Score: De Net Promoter Score is de mate waarin de praktijk positief of negatief wordt aanbevolen door cliënten. De methode onderscheidt `Promoters`, `Passief tevredenen` en `Criticasters`.
Algemene beoordeling: De algemene beoordeling geeft het gemiddelde cijfer weer op de vraag: Welk cijfer geeft u uw huisarts? Dit cijfer is een algemeen rapportcijfer dat je cliënten je praktijk geven.
​Toegankelijkheid praktijk: De mate van de toegankelijkheid van de praktijk.
Assistentie huisartsenpraktijk: Hoe hebben de cliënten de assitentie in de praktijk ervaren.
Bejegening door huisarts: De ervaring met betrekking tot de benadering en aandacht van de huisarts.
Communicatie door huisarts: De ervaring van cliënten over de communicatie door de huisarts.
Zorg op maat door huisarts: De mate waarin de patiënten de geleverde zorg door de huisarts op maat vinden.
Samenwerking en deskundigheid: Hoe is de deskundigheid en samenwerking tussen andere zorgverleners in de praktijk ervaren?
Bejegening andere zorgverlener: De ervaring van cliënten over de benadering en aandacht van de andere zorgverlener(s) in de praktijk.
Zorg op maat andere zorgverlener: In hoeverre is de geleverde zorg door de andere zorgverlener(s) in de praktijk op maat?

 

Uitleg domeinen: apotheken

Net Promoter Score: De Net Promoter Score is de mate waarin de apotheek positief of negatief wordt aanbevolen door cliënten. De methode onderscheidt `Promoters`, `Passief tevredenen` en `Criticasters`.
Algemene beoordeling: De algemene beoordeling geeft het gemiddelde cijfer weer op de vraag: Welk cijfer geeft u uw apotheek? Dit cijfer is een algemeen rapportcijfer dat je cliënten je apotheek geven.
Informatievoorziening: Dit thema bestaat uit een aantal vragen over de manier en ervaren kwaliteit van de informatievoorziening aan cliënten voor en tijdens de behandeling.
Ervaren bejegening: Dit thema bevat vragen met betrekking tot de benadering, aandacht en het actief luisteren van de medewerker.
Privacy: Vragen met betrekking tot ervaren privacyaspecten in het contact met de patiënt.
Bevordering juist medicijngebruik: Vragen met betrekking tot de bevordering van juist medicijngebruik.

 

Meer informatie

Om waardevolle feedback van je cliënten te krijgen, en daarmee een nog nauwkeuriger en representatiever beeld te krijgen, raden wij je sterk aan om àl je klanten uit te nodigen om feedback te geven. Zo maken we samen de kwaliteit van zorg inzichtelijk. 

Wij hopen dat dit certificaat een mooie en zichtbare plek krijgt binnen je praktijk! Je mag in ieder geval trots zijn op het resultaat. Deel je (digitale) certificaat bijvoorbeeld ook op Twitter of Facebook. We vinden het leuk als je Qualiview tagt of #Qualiview gebruikt. 

 

Heb je vragen over het certificaat?

Kijk voor alle veelgestelde vragen en de antwoorden op de pagina veelgestelde vragen. Hier vind je antwoord op vragen zoals:

  1. Waarom heb ik (dit jaar) een / geen certificaat ontvangen?
  2. De naam van mijn praktijk is gewijzigd, kan dit aangepast worden?
  3. Kan ik extra exemplaren van het certificaat ontvangen?
  4. Kan ik het certificaat in een ander bestandsformaat dan PDF ontvangen? 
  5. Ik wil de resultaten tonen op mijn website. Hoe doe ik dat?