Ernst-Jan Wind - Eigenaar Grip op Zorg

Ernst-Jan Wind begeleidt als eigenaar van GRIP op Zorg diverse samenwerkingsverbanden bij de implementatie van onderzoek in de dagelijkse praktijk, zoals de implementatie van zorgprogramma’s. Ook coördineert hij patiëntervaringsonderzoeken voor de verschillende samenwerkingsverbanden. ‘Op basis van mijn ervaring adviseer ik Qualiview van Qualizorg’, vertelt hij. ‘Deze zijn namelijk heel gebruiksvriendelijk. En de continue monitoring speelt in op behoeften uit de praktijk. Zorgverleners weten snel waar verbetering nodig is.’

Wind ziet ook voordeel in de totaaloplossing, waarbij de systemen van de verschillende disciplines per wijk worden gekoppeld. ‘Patiënten krijgen daardoor de vragen over ervaringen over het samenwerkingsverband slechts een keer, in plaats van meerdere keren als ze meerdere zorgverleners hebben bezocht.’

Toenemende transparantie

Externe transparantie is volgens Wind een ontwikkeling die past bij de huidige tijdsgeest. Zowel transparantie naar patiënten, bijvoorbeeld met de widget op de site, als naar zorgverzekeraars. ‘Om zorg inzichtelijk te kunnen maken, hebben we valide indicatoren nodig’, zegt hij. ‘En het interpreteren van data moet zorgvuldig gebeuren. Het mag niet zo zijn dat er onterechte conclusies worden getrokken op basis van data. Het moet een goede weergave van de werkelijkheid zijn. Dan willen zorgverleners dat ook best extern communiceren.’

"Op basis van mijn ervaring adviseer ik Qualiview van Qualizorg"

Zorgverzekeraars kopen nu nog vaak in op basis van procesindicatoren. Uit onderzoek weten we dat dit niet perse iets zegt over de uitkomstindicatoren, ofwel de kwaliteit van zorg. Wind: ‘Hiervoor zijn nog onvoldoende valide indicatoren beschikbaar, die we integraal kunnen inzetten. Er spelen zoveel meer factoren mee die bepalen of iemand goede zorg verleent en door de patiënt als goed ervaren wordt. Al denk ik dat er door zorgverzekeraars wel vaker gevraagd zal gaan worden naar uitkomstindicatoren.’

Een nog verdergaande manier om data te verzamelen is via patiëntvolgsystemen. Gewoonlijk worden patiënten alleen bevraagd als ze een keer op consult zijn geweest. Echter bij een patiëntvolgsysteem bevraag je patiënten meerdere malen gedurende een interventie. ‘De samenwerkingsverbanden waar ik nu bij betrokken ben zetten deze nog niet integraal in’, zegt Wind. ‘Maar ik ben van mening dat de koplopers in de zorg hier wel op zitten te wachten. Bijvoorbeeld bij populatiemanagement. Dan zal je discipline overstijgend moeten gaan meten en is deze manier van dataverzameling heel nuttig. In de toekomst zullen we hier meer mee moeten doen. Dan is het belangrijk dat we deze informatie ook weer centraal kunnen gaan koppelen aan bestaande systemen.’

 

 

Lees het interview met Enst-Jan Wind in De Eerstelijns >