Klantenservice

Hieronder vind je de meest gestelde vragen, met de antwoorden.


Top meest gestelde vragen

U kunt zelf nakijken hoeveel patiënten/cliënten u heeft uitgenodigd en hoeveel er de vragenlijst hebben ingevuld. Dit kunt u ook uitfilteren op zorgverzekeraar.

Login op https://rapportagetool.qualiview.nl/ met uw inloggegevens.

Ga naar Resultaten > Procesgegevens > kies voor het tabblad procesgegevens > selectie op jaartal > bij de optie ‘Filter(s)’ zet u het filter op verzekeraar> selecteer daaronder de verzekeraar(s) > Druk op toon resultaat. Rechts in het schema ziet u alle data.

Of u voldoet aan de afspraken met uw zorgverzekeraar kunt u zelf berekenen aan de hand van uw eigen populatie en de aantallen in de rapportagetool.

Een patiënt/cliënt dient te voldoen aan voorwaarden om uitgenodigd te worden voor het patiënttevredenheidsonderzoek.

- Er moet een geldig e-mailadres van de patiënt/cliënt zijn ingevuld.

- De patiënt/cliënt mag niet eerder binnen 365 dagen terug zijn aangeboden bij ons.

Ook gelden bij alle zorgdisciplines, met uitzondering van huisartsen, de volgende criteria:

- De patiënt/cliënt dient minimaal 2 behandelingen te hebben gehad. (Intake telt niet mee)

- De laatste behandeling mag niet meer dan 60 dagen terug zijn bij het afsluiten.

- Bij acute patiënten/cliënten moet het dossier gesloten zijn.

- Bij chronische patiënten moeten er minimaal 15 behandelingen zijn geweest, of het dossier gesloten zijn.

U kunt zien of deze redenen van toepassing zijn door in te loggen op https://rapportagetool.qualiview.nl. Ga vervolgens naar Resultaten > Procesgegevens om dit te zien.

Dit kan eenvoudig door het plaatsen van een Qualiview widget op uw website. De widget toont automatisch de resultaten van uw patiëntervaringsonderzoek op uw website over een periode van 12 maanden. U vindt meer informatie over de Qualiview widget op onze website.

Indien u gaat overstappen/veranderen van EPD verzoeken wij u vriendelijk een e-mail te sturen naar support@qualiview.nl onder vermelding van de onderstaande gegevens:

Naam praktijk + AGB- code praktijk:

Huidige EPD systeem:

Nieuwe EPD systeem:

U ontvangt vervolgens een e-mail met de benodigde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding, waarmee u Qualiview kunt koppelen in uw nieuwe EPD.

Bij het overstappen van softwarepakket brengen wij voor een praktijk met maximaal 10 medewerkers € 50,00 (excl. BTW) in rekening. Voor elke extra medewerker betaalt u € 4,50 (excl. BTW).

Wachtwoord

Uw wachtwoord is voor ons niet inzichtelijk, omdat u deze eerder heeft gewijzigd. Mocht u uw wachtwoord niet meer weten, dan kunt u op het inlogscherm van de Qualiview rapportagetool op ‘wachtwoord vergeten’ klikken. Nadat u uw gegevens heeft ingevoerd, wordt u automatisch een nieuw wachtwoord toegezonden.


Gebruikersnaam

Weet u ook uw gebruikersnaam niet meer? Deze vindt u in de activeringsmail die u heeft ontvangen toen u zich heeft aangemeld bij Qualiview.

Je kunt mutaties zelf beheren in het Klantportaal door in te loggen in de Qualiview Rapportagetool met je gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer je bent ingelogd vind je het Klantportaal rechts onderin. Klik vervolgens op het Licentieoverzicht. Hoe je mutaties maakt in het Klantportaal lees je in deze handleiding.

Je hoeft hiervoor niets te veranderen aan je werkwijze. Alle behandelde patiënten tot 16 jaar die je uitnodigt voor het onderzoek ontvangen vanaf 1 augustus 2017 automatisch deze vragenlijst in plaats van de reguliere PREM Fysiotherapie die op 1 januari 2017 werd geïmplementeerd.

Privacy

Privacy staat bij ons voorop. Kijk voor meer informatie bij onze vijf zekerheden.

Ja, als zorgverlener moet je toestemming te vragen aan je patiënt voor het uitnodigen voor deelname aan je klantervaringsonderzoek. Voor het onderzoek is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het is belangrijk dat je hen informeert.

Meet je patiëntervaringen bij Qualizorg, dan is de data van de praktijk zelf. Je bepaald dus zelf naar welke partijen de data mag worden doorgeleverd. Daarvoor kunnen wij je adviseren om de contractvoorwaarden met verenigingen, netwerken en verzekeraars te bekijken waarin deze verplichting staat vermeld. Om het het eenvoudig voor je te maken hebben we bestaande afspraken voor je op een rij gezet: klik hier

Indien u daarvoor toestemming verleent via het toestemmingsformulier, delen we de resultaten geanonimiseerd en geaggregeerd aan bij de zorgverzekeraar. Welke gegevens de zorgverzekeraar opvraagt staat in het informatiedocument dat u toegestuurd krijgt na aanmelding.

Bij Qualiview weten we niet welke afspraken je hebt gemaakt derden. Om te voldoen aan de afspraken die je mogelijk bent aangegaan met derden, geven we je de mogelijkheid om dit opnieuw te actualiseren. Na het geven van toestemming, regelen wij de de oplevering voor je, zodat je de afspraken nakomt met derden.

Certificaat ‘Praktijk met Zorg’

Elk jaar sturen wij naar zorgorganisaties met 10 of meer ingevulde vragenlijsten per zorgverlener een digitale versie van het Qualiview-certificaat “Praktijk met Zorg”. Deze kun je printen en bijvoorbeeld in de wachtkamer hangen om je cliënten te laten zien dat je werkt aan de kwaliteit van je praktijk. Iedere zorgorganisatie met 100 of meer ingevulde vragenlijsten ontvangt een geprinte versie van het certificaat. Voor apotheken geldt dat zij een digitaal en fysiek certificaat krijgen bij 100 of meer ingevulde vragenlijsten.

Aan de jaarlijkse uitgifte van de certificaten (geprint of digitaal) zijn geen kosten verbonden. Wil je meerdere exemplaren ophangen? Dan kun je het digitale exemplaar dat je hebt ontvangen zelf uitprinten.

Klik hier voor meer informatie over de scores en een toelichting op het certificaat.

Wij verstrekken geen extra exemplaren van het fysieke certificaat. Wil je meerdere exemplaren ophangen in je praktijk? Print dan het digitale exemplaar dat je per e-mail van ons hebt ontvangen of laat het drukken door bijvoorbeeld je lokale printshop of drukkerij.

Heb je dit jaar een raamsticker ontvangen, dan kun je op deze pagina extra stickers bijbestellen.

Op het certificaat wordt de naam van je zorgorganisatie opgenomen zoals dat bij ons bekend is. Naamswijzigingen van je organisatie kun je aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar support@qualiview.nl. Let op: wij leveren eventueel fysiek ontvangen exemplaren van het certificaat niet opnieuw aan.

Het PDF bestand van het certificaat kun je zelf eenvoudig omzetten naar een JPG. Hiervoor zijn verschillende online tools te vinden.

Wil je de mooie resultaten tonen op je website? Met de Qualiview Widget zien potentiële cliënten in één oogopslag hoe anderen je geleverde zorg waarderen. Bovendien voldoe je aan je informatieplicht volgens de wet en regelgeving rondom transparantie (Wkkgz). De Widget toont automatisch je waardering op de website. Lees meer op www.qualiview.nl/widget.

Voor patiënten

Uw behandelaar heeft tijdens het zorgtraject uw contactgegevens gevraagd voor deelname aan een patiënttevredenheidsonderzoek. Het betreft een enquête waarin wij uw mening vragen over het zorgtraject. Uw behandelaar gebruikt deze (geanonimiseerde) gegevens om continu de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.

De zorgorganisatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum, etc.) gebruikt de gegevens om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt en er worden geen behandelgegevens opgenomen. De behandelaar kan dus niet herleiden van wie bepaalde antwoorden afkomstig zijn. Uiteraard worden uw gegevens niet ingezet voor marketingacties. De kwaliteit van zorgverlening verbeteren, daar gaat het om. Uw privacy staat daarbij voorop.

Nee, het is niet verplicht. Maar uw deelname wordt wel bijzonder op prijs gesteld.

Wij behandelen geen klachten, maar onze vragenlijst biedt wel de mogelijkheid om feedback te geven zodat de klacht voorkomen kan worden in de toekomst.

Attendeer uw huisarts hierop en leg hem de noodzaak van een patiëntervaringsonderzoek uit. Vermeld onze naam of geef de naam van uw arts aan ons door.

Het product

Een online platform voor gezondheidszorg organisaties om, met behulp van patiëntervaringsonderzoek, stuurinformatie te krijgen voor de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening, medewerkers en praktijk.

​Qualiview is bedoeld voor alle organisaties in de eerstelijns gezondheidszorg. Bekijk onze producten

Fijn dat u gebruik wilt maken van Qualiview. Klik hier of op de aanmeldbutton rechts bovenin de site.

Bij het registreren hebben we de volgende gegevens van u nodig: Praktijk AGB-code, NAW-gegevens, eventueel het netwerk waarbij u bent aangesloten, de software die u gebruikt, het aantal medewerkers en nog enkele gegevens meer. Klik hier om u aan te melden.

​Ja, het is mogelijk dat u Qualiview eerst uitprobeert. U kunt met een demo-account een kijkje nemen in de monitor van Qualiview.

Klik hier voor meer informatie.

Op elke productpagina kunt u zien met welke softwarepakketten wij samenwerken. Staat uw softwarepakket er niet tussen? Neem dan contact op met de klantenservice via support@qualiview.nl.

Wanneer u bent aangemeld bij Qualiview, kunt u de EPD-software aan Qualiview koppelen. Vraag tijdens de behandeling of de patiënt wilt deelnemen, hoe hij wilt deelnemen (per mail of post (indien afgenomen)) en voer de betreffende gegevens in het EPD in. Wanneer u het dossier sluit, krijgt u de vraag of u de patiënt wilt uitnodigen voor het onderzoek. Klik op ‘bevestigen’ en de uitnodiging wordt verstuurd.

Ook kunt u via Excel gegevens van uw patiënten uploaden. Gebruik hiervoor de gebruikershandleiding ‘Uploaden van gegevens’.

Nee, u kunt zoveel vragenlijsten uitsturen als u wenst.

Voor de disciplines fysiotherapie, apotheek en huisarts is dit mogelijk. Er zijn wel extra kosten verbonden aan het versturen van schriftelijke vragenlijsten.

Een alternatief voor het schriftelijk traject is Qualiview Direct. Met Qualiview Direct kunt u uw patiënten/cliënten meteen na de behandeling vragen de vragenlijst in te vullen, waar u maar wilt. Bijvoorbeeld op een computer of tablet in de praktijk. Er zijn wel extra kosten verbonden aan het uitnodigen van patiënten/cliënten met Qualiview Direct.

De ingekochte vragenlijsten zijn bij 25 stuks één jaar en vanaf 51 stuks twee jaar beschikbaar.

Qualiview helpt u onder andere om de kwaliteit en beleving van zorg te verbeteren. De resultaten kunt ook inzetten voor HR-doeleinden. Kijk bij de toepassingen waar u Qualiview nog meer voor kunt inzetten.

Het gebruik van Qualiview heeft vele voordelen. De verzamelde data kunt u voor verschillende toepassingen inzetten. Ook stellen sommige zorgverzekeraars de eis dat ervaring met uw praktijk inzichtelijk wordt gemaakt. Door Qualiview in te zetten kunt eenvoudig aan deze eis voldoen én versterkt u uw positie aan de onderhandelingstafel.

Meer informatie over Qualiview voor uw discipline specifieke informatie vindt u op qualiview.nl/producten.

Patiënten uitnodigen

De vragenlijst versturen we doorgaans per e-mail en bij bepaalde disciplines is het ook mogelijk om de vragenlijst per post uit te zetten (hier zijn extra kosten aan verbonden). Vergeet niet om toestemming van de patiënt te vragen en voer het e-mailadres in het EPD in (Let op! Eenmalig moet u de koppeling maken tussen uw softwarepakket en onze software, via onze handleidingen leggen we u stapsgewijs uit hoe u dit moet doen).

​Jazeker kan dat. Indien uw software/EPD (nog) niet is voorzien van een automatische koppeling met Qualiview, kunt u handmatig patiënten uitnodigen. Dit doet u door een MS Excel bestand in te vullen en deze (periodiek) te uploaden via onze online upload portal. Zo kunt u altijd gebruik maken van Qualiview ongeacht of er wel of geen koppeling is met uw EPD. Lees meer over het handmatig uitnodigen van patiënten.

Alleen geaccrediteerde marktonderzoeksbureaus mogen CQi-onderzoeken uitvoeren. Qualiview heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van de patiënt te garanderen. Alle processen van Qualiview zijn getoetst door CIIO (voorheen Centrum Klantervaring Zorg) die Qualizorg (moederbedrijf van Qualiview) hiervoor heeft geaccrediteerd.
Bekijk hier al onze certificeringen.

Onze professionele supportafdeling staat voor u klaar per e-mail, u kunt het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen via 0570 820219. Ook vindt u veel informatie in de toegezonden gebruikershandleiding.

Als het niet lukt om de patiënt uit te nodigen dan kunnen er twee zaken aan de hand zijn. Ten eerste kan het zo zijn dat de patiënt langer dan 60 dagen geleden een behandeling heeft gehad. Patiënten met een behandeling van 60 dagen of langer worden door Qualiview niet meer uitgenodigd. Ten tweede kan het zijn dat een patiënt maar één behandeling heeft gehad. Een patiënt moet minimaal twee behandelingen hebben gehad, om deel te mogen nemen aan het patiëntervaringsonderzoek.
Lees hieronder meer over de uitzonderingsregels.

60 dagen regel

Eén van de richtlijnen die gehanteerd wordt, is dat de laatste behandeling van een patiënt die u wilt benaderen voor deelname aan het onderzoek, niet langer dan 60 dagen geleden is. Krijgen wij gegevens door van patiënten waarvan de laatste behandeling langer dan 60 dagen geleden is (tot het moment van afsluiting), dan worden deze NIET uitgenodigd.

Minimaal 2 behandelingen

Een andere regel volgens richtlijnen van het Zorginstituut, is dat patiënten die minder dan twee behandelingen hebben gehad niet deel mogen nemen aan onderzoek door middel van CQ-index. Krijgen wij gegevens door van patiënten waar één behandeling aan verleend is en waarvan het dossier vervolgens afgesloten is, dan worden deze patiënten niet uitgenodigd.

Betalingen

De kosten verschillen per discipline. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘producten’, daar vindt u alle specifieke informatie voor uw discipline.

Alleen wanneer u gebruik maakt van additionele diensten, zoals een widget, promotiepakket of schriftelijk traject, zijn daar extra kosten aan verbonden. Als u kiest voor betaling via factuur, dan komen er € 7,50 administratiekosten bij.

U kunt kiezen uit meerdere betalingsmogelijkheden: op factuur, via automatische incasso of iDeal.

De betaling vindt eens per jaar plaats voor het lopende kalenderjaar. Uw factuur ontvangt u via e-mail.

U kunt uw bestelling binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Eventuele verzendkosten worden wel in rekening gebracht.
U kunt uw bestelling annuleren door een e-mail te sturen naar verkoop@qualiview.nl. Vermeld in deze e-mail uw gegevens, de datum van het moment van aankoop en welke bestelling u wenst geannuleerd te hebben.

Overig

Qualiview en Qualizorg zijn op de volgende social media kanalen te volgen:

LinkedIn: Qualizorg

Twitter: Qualiview | Qualizorg

Facebook: Qualiview | Qualizorg

Een pakket bestaande uit een poster en 250 A5-flyers om patiënten te attenderen op het patiëntervaringsonderzoek. Daarmee verhoogt u de responsgraad. U kunt de poster en flyers zelf afdrukken of u kunt voor € 37,50 een pakket door ons laten afdrukken en bezorgen. Lees meer over het promotiepakket.

Een tool die u op uw eigen website kunt plaatsen door middel van iFrame. Hiermee maakt u de scores (thema’s + algemene score + (eventueel) NPS) zichtbaar. U plaatst eenmalig de widget op uw eigen website en de data wordt automatisch ververst. Lees meer over de widget.

U dient voor verschillende partijen te voldoen aan bepaalde eisen. Op de pagina ‘Acceptatie door derden’ kunt u lezen met welke partijen wij samenwerken en welke eisen zorgverzekeraars, netwerken en andere derde partijen stellen aan u als zorgverlener.

Ga direct naar alle eisen >

De verzamelde data is inzichtelijk via uw eigen online rapportagetool. De data is te filteren en te vergelijken, u kunt bijvoorbeeld de resultaten van medewerkers vergelijken met het praktijkgemiddelde. Ook kunt u de resultaten gebruiken om de zorg in uw organisatie te verbeteren en om een benchmark uit te voeren. De mogelijkheden zijn eindeloos. Meer informatie vindt u onder het menu-item ‘toepassingen’.

Qualiview Medewerkers App

De Qualiview Medewerkers App is bedoeld voor de medewerkers, omdat de praktijkeigenaar de resultaten kan inzien via de Qualiview online rapportagetool. Als de praktijkeigenaar zelf ook gebruik wil maken van de App en tevens patiënten behandelt, kan hij zich natuurlijk ook aanmelden.

U kunt uw abonnement kosteloos opzeggen binnen twee weken na verzending van de activatielink(s), dit door een e-mail te sturen naar verkoop@qualiview.nl.

Om met de Qualiview Medewerkers App te beginnen kan de praktijkeigenaar de App aanvragen. Dit gebeurt middels het aanmeldformulier. De praktijkeigenaar kan alleen medewerkers aanmelden die ook actief en aangemeld zijn in Qualiview. Door het formulier op te sturen naar verkoop@qualiview.nl kan de aanvraag in behandeling worden genomen. Wij zorgen er vervolgens voor dat elke aangemelde medewerker een activatielink ontvangt om de App te koppelen aan zijn persoonlijke resultaten in Qualiview.

Voor een investering van €1,00 excl. BTW per medewerker per maand geeft u uw medewerkers inzicht in de persoonlijke resultaten uit Qualiview.

De App kan worden gebruikt door medewerkers van organisaties binnen de paramedie: fysio-, huid- en oefentherapie en logopedie.

Er is een handleiding met uitleg en gebruiksinformatie. Klik hier om de handleiding te downloaden. Om snel meer te leren over de functies kunt u ook de video bekijken.

De licenties voor de App worden toegevoegd aan uw lopende Qualiview-contract en gaan automatisch mee met de Qualiview facturatie. Deze facturatie vindt plaats aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar.

De App is beschikbaar voor Android en iOS en gratis te downloaden in de Google Play Store en Apple Store. Om de App te gaan gebruiken moet echter een licentie en persoonlijke activatielink worden aangevraagd.

Uw licenties (medewerkers) voor de Qualiview Medewerkers App worden toegevoegd aan uw lopende Qualiview-contract. Het abonnement loopt voor de duur van minimaal een jaar tot en met het einde van het kalenderjaar.

Om de privacy van de respondenten te waarborgen worden de resultaten pas zichtbaar bij minimaal 3 ingevulde vragenlijsten.

De geldigheid van de licenties loopt voor de duur van minimaal een jaar. Opzeggen van lopende licenties kan tot uiterlijk voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

Licenties kunnen gedurende de looptijd worden overgedragen op andere (nieuwe) medewerkers. Voor wijzigingen kunt u contact opnemen met Qualiview. Het tussentijds uitschrijven van een medewerker is helaas niet mogelijk, er vindt geen teruggave van reeds betaalde licentiekosten plaats.

Als de nieuwe medewerker een andere medewerker vervangt kan de licentie worden overgezet. Een extra medewerker toevoegen gedurende de looptijd van het abonnement is ook mogelijk. Deze wordt naar rato gefactureerd à €1,00 per medewerker per maand. Neem voor het doorgeven van wijzigingen contact op met Qualiview via support@qualiview.nl.

Klik op ‘wachtwoord vergeten’ op het inlogscherm. U ontvangt dan instructies om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Licenties

Volgens ons systeem zijn er meer actieve gebruikers dan het aantal afgenomen licenties. Wij hebben je hier een e-mail over gestuurd met het verzoek om dit te controleren.


Ik heb het aantal licenties opgehoogd

Je hebt een aanvullende factuur ontvangen voor de extra toegevoegde licenties. Deze bijdrage is naar rato berekend.

Ik heb het licentie aantal niet opgehoogd
Het kan ook zijn dat je niet gereageerd hebt op onze berichten over het overschrijden van het licentie-aantal. Indien je hier niet op gereageerd hebt, hebben wij je nog twee herinneringen gestuurd. In deze berichten hebben wij aangegeven dat als er niets aangepast wordt wij ervan uitgaan dat deze gegevens kloppen en je een aanvullende factuur zal ontvangen.

Aangezien wij geen reactie van je hebben ontvangen, krijg je deze factuur voor de licentiekosten van de extra medewerkers. Deze bijdrage is naar rato berekend.

Je betaalt de extra licentiekosten sinds de extra medewerker actief is. Is dit voor de 15e van de maand dan betaal je vanaf die maand, anders vanaf de eerstvolgende.

Dit zijn gegevens (naam, e-mailadres e.d.) die automatisch vanuit je EPD-systeem naar Qualiview worden gestuurd.

Wij kunnen hierin helaas geen wijzigingen doorvoeren. Dit kun je zelf in je EPD-systeem aanpassen. Mocht het je niet lukken om deze gegevens aan te passen dan kun je wellicht je EPD-leverancier om hulp vragen.

Wanneer dit aangepast is in het EPD-systeem dan zal dit, nadat er activiteiten (patiëntgegevens) van de betreffende medewerker(s) zijn aangeleverd, automatisch zichtbaar worden in Qualiview.

  • Kijk in je EPD-systeem wat het meest recente account van deze medewerker is
  • Vink het andere account in het licentieoverzicht uit
  • Het aantal totaal actieve medewerkers vermindert automatisch (zie: Totaal actieve medewerkers)
  • De data van het uit gevinkte account wordt wel opgeleverd aan je
  • zorgverzekeraar
  • Wil je dubbele accounts samenvoegen? Dit is mogelijk voor een eenmalige bijdrage van € 50,00 excl. btw. Neem daarvoor contact op met support@qualiview.nl

Je kunt mutaties zelf beheren in het Klantportaal door in te loggen in de Qualiview Rapportagetool met je gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer je bent ingelogd vind je het Klantportaal rechts onderin. Klik vervolgens op het Licentieoverzicht. Hoe je mutaties maakt in het Klantportaal lees je in deze handleiding.

Wanneer je voor een langdurig zieke medewerker of zwangerschapsverlof een waarnemer in dienst hebt, kun je tijdelijk jouw medewerker deactiveren in het overzicht en de waarnemer op deze licentie gebruik laten maken van Qualiview.

Je dient zelf de waarnemer weer te deactiveren, en de medewerker weer te activeren wanneer deze periode afloopt. Wanneer je waarnemer in vaste dienst is, of het hele jaar door waarneemt voor je medewerker, dan dien je voor hem/haar een extra licentie af te nemen.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Het licentieaantal kun je zelf aanpassen door in het vakje ‘aantal licenties’ het gewenste aantal in te voeren die overeenkomt met het totaal aantal actieve medewerkers;
  2. Vink de medewerkers uit die geen gebruik dienen te maken van Qualiview tot het aantal overeenkomt met het aantal licenties.

Als beide aantallen gelijk zijn, dan is het licentie-aantal groen gearceerd en kun je de wijzigingen opslaan.

De geldigheid van de licenties loopt voor de duur van minimaal een jaar. Opzeggen van lopende licenties kan tot uiterlijk voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

Licenties kunnen gedurende de looptijd worden overgedragen op andere (nieuwe) medewerkers. Voor wijzigingen kunt u contact opnemen met Qualiview. Het tussentijds uitschrijven van een medewerker is helaas niet mogelijk, er vindt geen teruggave van reeds betaalde licentiekosten plaats.

Ja, voor de meeste verzekeraars wordt enkel op praktijkniveau data doorgezet. Het maakt daarbij niet uit wat de huidige status van de medewerker is.

Staat uw vraag hier niet tussen?
Neem contact op
of
heeft u liever persoonlijk contact? Neem contact op met onze klantenservice
0570 - 820 219