{caption}

Meest gestelde vragen van praktijkeigenaren over de

e-mail persoonlijke klantwaarderingen voor medewerkers

 

Ik wil mijn medewerkers aan- of afmelden voor de e-mail met persoonlijke klantwaarderingen voor medewerkers.
In het klantportaal van Qualiview kun je medewerkers activeren of deactiveren voor deze e-mail. Hoe werkt dat?

- Ga naar rapportagetool.qualiview.nl;
- Login met je gebruikersnaam en wachtwoord;
- Kies na het inloggen voor ‘Klantportaal’;
- Kies vervolgens voor ‘E-mail klantwaardering medewerkers’; 
- In de laatste kolom zie je ‘E-mail klantwaardering medewerkers’. Een groen gevuld blokje is activeren, een leeg groen blokje is deactiveren. Vergeet dit overzicht niet op te slaan.

 
Het e-mailadres van mijn medewerkers is niet gevuld in het overzicht. Hoe kan mijn medewerker toch een e-mail ontvangen?
We ontvangen het e-mailadres van je medewerkers bij het aanleveren van cliënten vanuit het softwarepakket, via de bestaande koppeling.
De gegevens komen dus uit de medewerkerskaart van je softwareleverancier. Vul daar het e-mailadres in van de medewerker. Zodra de medewerker een nieuwe verwijzing sluit, kunnen wij zijn/haar e-mailadres aanvullen.
Kun je dit veld niet vinden in je softwarepakket? Neem dan contact op met je softwareleverancier.
 
Ik wil het e-mailadres wijzigen van mijn medewerker in het overzicht, hoe doe ik dat?
We ontvangen het e-mailadres van je medewerkers bij het aanleveren van cliënten vanuit het softwarepakket, via de bestaande koppeling. De gegevens komen dus uit de medewerkerskaart van je softwareleverancier. Wijzig daar het e-mailadres van de medewerker. Zodra de medewerker een nieuwe verwijzing sluit, wijzigen wij automatisch het e-mailadres.

Van Intramed, FysioManager en FysioRoadMap hebben we een handleiding voor je klaar staan. Staat je leverancier hier niet tussen? Neem dan contact op met je EPD leverancier.

Intramed
FysioManager
FysioRoadMap

Let op! Zodra je het e-mailadres van je medewerker hebt aangepast in je EPD, zie je dit niet direct terug in het Qualiview Klantportaal. Wanneer zie je dit dan wel? Dit zie je als je medewerker een dossier van een cliënt sluit in het EPD en deze wordt doorgestuurd naar Qualiview voor het verzenden van een vragenlijst. Het e-mailadres wordt dan automatisch aangepast. In de eerst volgende maand ontvangt hij/zij dan op dit e-mailadres de e-mail met persoonlijke klantwaarderingen.

Hoe vaak ontvangen mijn medewerkers deze e-mail?
Deze e-mail ontvangen je medewerkers na afloop van iedere volledige maand. Dus 12 keer per jaar aan het begin van de maand.

Blijf ik als praktijkeigenaar / kwaliteitsmanager de tweewekelijkse klantwaardering KPI's ontvangen?
Ja, dit blijft zoals je van ons gewend bent. Je ontvang als praktijkeigenaar / kwaliteitsmanager iedere twee weken de tweewekelijkse overzichten met uitkomsten van de gehele praktijk. 

Welke informatie krijgen mijn medewerkers in deze e-mail te zien?
We vertellen graag wat de inhoud is van de e-mail en wat dit voor je medewerkers betekent.

In de afbeeldingen hebben we een nummer geplaatst, dat overeenkomt met het nummer in onderstaande uitleg.

 1. In deze cel staat je naam. Dit is de naam die wij ontvangen vanuit het softwarepakket waar je mee werkt, bijvoorbeeld Intramed of Fysiomanager. Qualiview kan hier geen wijzigingen op doorvoeren. De gegevens op deze rij zijn je persoonlijke resultaten.
   
 2. In deze cel staat de naam van de organisatie waar je werkt. De gegevens op deze rij laten de gemiddelde score zien van de hele praktijk. Werk je alleen, dan zijn de uitkomsten in deze twee rijen gelijk.
   
 3. De kolom ‘Aantal aangeboden vragenlijsten’ bevat het aantal cliënten die vanuit je software naar Qualiview zijn verstuurd. Je ziet het aantal per maand en van het huidige jaar.
   
 4. De kolom ‘Aantal succesvol verstuurde vragenlijsten’ bevat het aantal cliënten die Qualiview een vragenlijst heeft toegestuurd. Je ziet het aantal per maand en van het huidige jaar.
  Zit er een verschil tussen het aantal aangeboden cliënten en het aantal succesvol verstuurde vragenlijsten? Dan heeft dit te maken met de werkinstructies van de PREM-vragenlijst. Een cliënt kan namelijk al eerder zijn uitgenodigd in de afgelopen 365 dagen. Of de verwijzing is na 60 dagen gesloten na de laatste behandeling. Klik hier voor de werkinstructies onder ‘Zorgsoort’ Eerste lijn’.
   
 5. Van de succesvol verstuurde vragenlijsten zie je in deze kolom het aantal cliënten die de vragenlijst daadwerkelijk hebben ingevuld. Je ziet het aantal per maand en van het huidige jaar.
   
 6. Dit is de gemiddelde 'Algemene Beoordeling' van de afgelopen maand en van het huidige jaar.
  De vraag waar een cliënt antwoord op geeft is: ‘Welk cijfer geeft u de zorg van uw therapeut?’ De cliënt kan een score geven tussen 0 en 10.
   
 7. Dit is de NPS-score van de afgelopen maand en van het huidige jaar.
  De vraag waar een cliënt antwoord op geeft is: ‘Zou u uw therapeut bij mensen met dezelfde gezondheidsklachten aanbevelen?’ De cliënt kan een score geven tussen 0 en 10.

  De NPS-score ligt tussen -100 en +100. Deze wordt berekend door het percentage 9 en 10 te verminderen met het percentage 0-6. Met deze vraag krijg je inzicht in klantloyaliteit. Verder verdiepen in de NPS-score? Bekijk hier de casus NPS.

 1. Dit is de gemiddelde score van het domein Contact. Het domein contact bestaat uit de volgende drie vragen.

  - Mijn therapeut nam mij serieus
  - Mijn therapeut begreep de klacht waarvoor ik kwam
  - Ik heb vertrouwen in de deskundigheid van mijn therapeut

  De cliënt kan een score geven tussen 0 en 5.
   
 2. Dit is de gemiddelde score van het domein Behandelplan. Het domein behandelplan bestaat uit de volgende drie vragen.

  - Mijn therapeut bepaalde samen met mij het doel van de behandeling (wat ik met de behandeling wil bereiken)
  - Mijn therapeut besprak steeds de voortgang en resultaten van de behandeling met mij
  - Mijn therapeut gaf me duidelijke instructies (bijvoorbeeld voor oefeningen thuis)

  De cliënt kan een score geven tussen 0 en 5.
   
 3. Dit is de gemiddelde score van het domein Praktijk. Het domein praktijk bestaat uit de volgende drie vragen.

  - De ruimtes in de praktijk zijn schoon en opgeruimd
  - Ik heb genoeg privacy bij de therapeut (bijvoorbeeld bij gesprekken of omkleden)
  - De fysiotherapiepraktijk is telefonisch of via e‐mail goed bereikbaar

  ​De cliënt kan een score geven tussen 0 en 5.


Met onderstaande overzichten krijg je inzicht in de open antwoorden van de cliënten.

 1. Van links naar rechts zie je de datum van invullen, het gegeven cijfer op de NPS vraag, de motivatie van het gegeven cijfer en de respondent. Als de respondent de anonimiteit heeft laten vallen, staat hier zijn/haar naam.

  Is dit veld leeg, dan heb je in de afgelopen maand geen ingevulde vragenlijsten gehad. Heb je in het huidige jaar minder dan drie succesvol verstuurde vragenlijsten, dan worden er in verband met privacy van de cliënt ook geen resultaten getoond.

 1. Van links naar rechts zie je de datum van invullen, het gegeven cijfer op de Algemene Beoordelingsvraag, de motivatie van het gegeven cijfer en de respondent. Als de respondent de anonimiteit heeft laten vallen, staat hier zijn/haar naam.

  Is dit veld leeg, dan heb je in de afgelopen maand geen ingevulde vragenlijsten gehad. Heb je in het huidige jaar minder dan drie succesvol verstuurde vragenlijsten, dan worden er in verband met privacy van de cliënt ook geen resultaten getoond.

 1. Van links naar rechts zie je de datum van invullen en het antwoord op de vraag: ‘Wat zouden de therapeut of praktijk volgens u beter kunnen doen?’ Als de respondent de anonimiteit heeft laten vallen, staat hier zijn/haar naam.

  Indien er geen ingevulde vragenlijsten zijn of respondenten geen compliment hebben achtergelaten dan wordt de volgende melding weergegeven: “Deze maand zijn er geen complimenten (tip) ingevuld.”

 1. Van links naar rechts zie je de datum van invullen en het antwoord op de vraag: ‘Waarover zou u de therapeut of praktijk een compliment willen geven?’ Als de respondent de anonimiteit heeft laten vallen, staat hier zijn/haar naam.

  Indien er geen ingevulde vragenlijsten zijn of respondenten geen compliment hebben achtergelaten dan wordt de volgende melding weergegeven: “Deze maand zijn er geen verbeterpunten (tip) ingevuld.”