Frank Quaytaal - STAC Paramedisch Centrum

STAC paramedisch centrum maakt al geruime tijd gebruik van de monitor van Qualizorg en Frank Quaytaal vertelt vanuit zijn eigen perspectief hoe de praktijk Qualiview inzet.

“STAC is een organisatie bestaande uit een Paramedisch Centrum en een Trainings-/Re-integratiebedrijf waarin diverse beroepsbeoefenaren invulling geven aan een mono- en multidisciplinaire dienstverlening op het gebied van curatie, preventie en arbocuratie. Wij bieden producten en diensten aan die betrekking hebben op re-integratie eerste en tweede spoor. STAC heeft vestigingen in de Gemeente Bergen op Zoom (Lepelstraat en Halsteren), Goes, Oudenbosch, Breda en Tilburg.

Vanuit ons Paramedisch Centrum, waarin Ergotherapie, Psychologie en uiteraard Fysiotherapie met specialisaties als manuele therapie, oedeemtherapie, bekkentherapie en bedrijfsfysiotherapie zijn ondergebracht, maken wij sinds 2010 gebruik van de monitor van Qualizorg. Naast doelmatigheid, efficiëntie, transparantie en outcome is vooral patiënttevredenheid misschien wel de belangrijkste kwaliteitsuiting. STAC stelt, als Pluspraktijk, dat behandelgemiddeldes, correcte EPD’s, goede verslaglegging naar verwijzers, enzovoorts onzichtbaar zijn voor een patiënt/klant. Een klant stelt andere eisen dan een zorgverzekeraar. Belangrijk is dat de inspanningen die wij doen rondom het voldoen aan de Pluscriteria ook daadwerkelijk meer tevreden patiënten oplevert. Zonder tevreden patiënten geen praktijk, zo simpel is het!

Door middel van het patiënttevredenheidsonderzoek door Qualiview krijgen we een prima inzicht hoe patiënten over ons denken, wat goed gaat en waar verbeteringen wenselijk zijn. We houden de thema’s over informatievoorziening, bejegening, participatie & therapietrouw en ervaren behandelkwaliteit dan ook nauwlettend in de gaten. Het is goed om te zien hoe wij staan ten opzichte van de Benchmark en je krijgt een goed individueel intern overzicht. Hierdoor kunnen we als STAC praktijkgericht werken en ook individuele aandachtspunten uitlichten. Inmiddels is Qualiview een belangrijke managementtool geworden. De periodieke managementinformatie en de Top-5 verbeterpotentieel is hierbij erg waardevol gebleken. Zo ook hebben de antwoorden op de open vragen ons al enkele keren bewogen tot het nemen van structurele maatregelen. Tendensen kunnen goed worden waargenomen en dus ook op worden ingespeeld. Kortom, binnen STAC is Qualiview volledig geïmplementeerd, niet omdat het misschien verplicht is, maar juist omdat er je voordeel mee kunt doen op het niveau van bedrijfsvoering!”

"Wij gebruiken Qualiview niet uit verplichting, maar omdat je er je voordeel mee kunt doen."