Meld u nu aan met de kortingscode en profiteer van de voordelen van Qualiview

{caption}

Huisartsen

Qualiview voor huisartsen​ 


Uw aanbieding bij een 2-jarig abonnement
Gebruik kortingscode QZKC58318

Deze aanbieding is geldig tot 28 oktober, meld u dus snel aan!

Vul de kortingscode in bij het aanmelden en u ontvangt:

 • Gratis inrichtingsbijdrage t.w.v. €125,-
 • Gratis de Qualiview widget voor uw website t.w.v. €25,- t/m eind 2017
Naar de aanmeldpagina
 

Qualiview voor huisartsen

Inzicht in uw zorgprestaties

Inzicht in uw zorgprestaties

De gezondheid van uw patiënten staat voorop. Wilt u uw zorgverlening optimaliseren? Dan kan het patiëntervaringsonderzoek van Qualiview u de juiste informatie geven. Of u nu een zelfstandige huisartsenpraktijk heeft, onderdeel bent van een zorggroep, of binnen een gezondheidscentrum werkzaam bent. Wij bieden u de totaaloplossing voor patiëntervaringsonderzoek met geïntegreerde dataverzameling vanuit verschillende systemen en real-time inzicht in de resultaten. We hebben koppelingen met HIS en KIS. Met Qualiview meet u de zorgprestaties. Dat meten wij voor u op praktijkniveau, patiëntniveau en medewerkersniveau. Wilt u de werking van ons product uitproberen? Ga dan GRATIS met onze demo aan de slag en ervaar ons product.

Bekijk onze video
Inzicht in uw zorgprestaties

Qualiview kan u ook financieel voordeel opleveren!

Al 600 huisartsen voeren patiëntervaringsonderzoek uit met Qualiview. Bent u er nog niet bij? Dan loopt u inzicht, gemak en ook financieel voordeel mis. Start ook met Qualiview! Als u zich vóór 12 september 2016 aanmeldt profiteert u bovendien van onze speciale aanbieding. Qualiview is al beschikbaar vanaf € 10,88 p.m. per huisarts. Maar uw financiële voordeel kan veel hoger oplopen dan uw investering. Bijvoorbeeld met de Segment 3 prestatiebeloning. Dit levert een normpraktijk gemiddeld € 3.000 op. Waarom zou u het niet doen? Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over Segment 3.

Direct aanmelden
Totaaloplossing

Totaaloplossing

 

De basis van Qualiview is een online vragenlijst die het makkelijk maakt om patiëntervaringsonderzoeken te doen. Standaard wordt de CQ-Index voor de huisartsenzorg uitgevraagd, maar tegen een meerprijs heeft u ook de beschikking over een module met vragen voor COPD- of diabetespatiënten.Samen met Ineen, NPCF, Stichting Miletus, Zorgverzekeraars Nederland, Nivel en IQ Healthcare is Qualizorg bezig met het mee ontwikkelen van twee nieuwe patiëntervaring meetinstrumenten voor de huisartsenzorg, generieke eerstelijnszorg en de chronische zorg. Alle partijen zijn het er over eens dat de huidige CQi vragenlijsten aan vernieuwing toe zijn. De nieuwe vragenlijsten worden modulair opgebouwd en bevatten minder vragen. Ook is er veel aandacht voor de leesbaarheid van de vragenlijsten. Voldoe met Qualiview ook aan de informatieplicht van de wet WKKGZ

Steeds meer huisartsenpraktijken laten zich accrediteren. Qualizorg werkt daarom samen met NHG Praktijk Accreditering (NPA). Begint u aan een accreditatie? Dan kunt u dit eenvoudige systeem inzetten voor het verzamelen van de patiëntervaringsdata. Wij helpen u excelleren.

 

Bekijk alle voordelen


 

Qualiview voor Segment 3 en Visitatie

De Segment 3 regeling: belonen van resultaten/uitkomsten en het stimuleren van innovatie

De Segment 3 regeling is gericht op het belonen van resultaat en innovatie. Zo worden goede zorg en extra service voor de patiënt beloond en zorgvernieuwing gestimuleerd. De huisarts die een stap extra wil zetten ontvangt voor zijn inspanningen een financiële compensatie. Deze extra inkomsten kunnen voor een normpraktijk oplopen tot gemiddeld € 3.000,-

Onder de Segment 3 regeling vallen de volgende extra inspanningen:

 • Patiëntervaringen verzamelen middels betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek
  • De uitkomsten en verbeteracties moeten op de website van de huisartspraktijk worden gepubliceerd.
 • Adequaat verwijzen en diagnostiek
 • Service en bereikbaarheid  
  • Bijvoorbeeld avondspreekuren en e-consults
 • Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen
 • Multidisciplinaire zorg
 • Innovatie toegespitst op de behoeftes van de patiënt

De uiteindelijke beloning is afhankelijk van de verdeling van uw patiëntenpopulatie en afspraken die zijn gemaakt met zorgverzekeraars.


Visitatie is een vereiste voor uw herregistratie. Hiermee neemt u de huisartspraktijk en uw functioneren onder de loep.

Het visitatieprogramma is ontwikkeld door het NHG, in samenwerking met LHV en IQ Healthcare. Met de visitiatie richt de huisarts zich op zelfreflectie en -evaluatie. Dit houdt in dat het eigen functioneren wordt beoordeeld door middel van het vragen van patiëntenfeedback. Een succesvolle afronding levert 4 accreditatiepunten op en inzicht in het presteren van de huisarts en waardering van patiënten.    

Qualiview helpt u bij praktijkaccreditatie en visitatie. De feedback van patiënten die u verzamelt met Qualiview kunt u inzetten voor de visitatie van een individuele huisarts of, in het geval van een geaccrediteerde praktijk, de praktijkvisitatie.

 

Volledige ontzorging

Volledige ontzorging

Uw tijd is kostbaar. Daarom vraagt Qualiview weinig tijd van u en is ons doel om u zoveel mogelijk te ontzorgen. In slechts drie stappen bent u aangemeld; uw patiënten doen de rest. Met de resultatenmonitor van Qualiview biedt u op patiëntvriendelijke wijze de mogelijkheid om kwaliteitservaringen te delen. Vrijwel alles gaat vervolgens geautomatiseerd. Patiënten worden kort na het contactmoment namelijk automatisch benaderd vanuit uw eigen HIS. Dat betekent administratieve ontlasting voor u. De verzamelde actuele data en feedback zijn continu en real-time inzichtelijk en bruikbaar ter verbetering van uw dienstverlening. Uw resultaten zijn automatisch zichtbaar op uw website via widgets. De data verzamelen wij overigens anoniem, zodat de privacy van u en uw patiënt gewaarborgd blijft.

Lees meer over de toepassingen van Qualiview
Huisartsenbekostiging

Huisartsenbekostiging

Segment 3 (S3) biedt ruimte om (belonings)afspraken te maken over de resultaten van de inzet in de andere twee segmenten en om vernieuwing te stimuleren. In het akkoord worden enkele specifieke speerpunten benoemd, namelijk: doorverwijzen, doelmatig voorschrijven, diagnostiek, service en bereikbaarheid. Daarnaast wordt e-health als belangrijk aandachtsgebied benoemd. Qualiview zorgt er voor dat u wetenschappelijk verantwoord en onafhankelijk de klantbeleving en -uitkomsten kunt aantonen. Zo helpen wij u om grip op uw zorgprestaties te houden, zodat u uw (belonings)afspraken behaalt.

Direct aanmelden
Factsheet voor huisartsen

Factsheet voor huisartsen

De gezondheid van uw patiënten staat voorop. Wilt u uw zorgverlening optimaliseren? Dan kan patiëntervaringsonderzoek u de juiste informatie geven. Of u nu een zelfstandige huisartsenpraktijk heeft, onderdeel bent van een zorggroep, of binnen een gezondheidscentrum werkzaam bent. Door professioneel, wetenschappenlijk onderbouwd en continu patiëntervaringsonderzoek krijgt u niet alleen inzicht in de ervaring van uw patiënten, maar krijgt u ook tips en verbeterpotentieel voor uw personeelsbeleid, marketing, kwaliteitsmanagement en bieden wij tevens mogelijkheden voor eigen onderzoek.
In deze factsheet zetten we kort en duidelijk uiteen wat patiëntervaringsonderzoek kan opleveren, waarom continu monitoring belangrijk is en waarom we zouden moeten meten vanuit het HIS in plaats van vanuit het KIS.

Download de factsheet


 

Zo werkt Qualiview

Administratieve ontlasting en data eigendom

Administratieve ontlasting en data eigendom

De gegevens uit Qualiview geven u altijd en overal inzicht in uw zorgresultaten. Qualiview staat voor gemak, dus de tijd die u eraan kwijt bent, is minimaal. Wij bieden een exclusieve koppeling aan voor gebruikers van onder meer: Medicom, Labelsoft Zorgdossier, Mira (Euroned), Microhis en Promedico. Het systeem is volledig doorontwikkeld en geautomatiseerd. Handmatige verwerking van de gegevens is verleden tijd. De data blijft uw eigendom en u bepaalt wat er mee gebeurt. Uw controle, ons werk. Alleen indien u dit wenst leveren wij geheel kosteloos uw data op aan de zorgverzekaars Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis.

Uw doelen bereiken

Uw doelen bereiken

Om de kwaliteit van de zorg in uw praktijk te verbeteren, kunt u naast uw eigen expertise veel leren van de feedback van uw patiënten. De rapportages geven u een duidelijk beeld van de zorgprestaties op huisarts niveau, maar ook op hidha, waarnemer of praktijk ondersteuner. Daarnaast krijgt u duidelijke en toepasbare adviezen om het verbeterpotentieel te benutten. Met Qualiview kunt u ook externe benchmarks uitvoeren ten opzichte van uw praktijk, zodat u uw prestaties kunt vergelijken met die van andere praktijken, of binnen uw zorggroep of gezondheidscentrum. Wilt u ons product eerst uitproberen? Ga dan GRATIS met onze demo aan de slag en ervaar ons product.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

Werken met Qualiview is zeer eenvoudig. Voor u en voor de patiënt. Voor u kost het slechts 3 minuten om u aan te melden en de software in te stellen. Het invullen van de vragenlijst kost de patiënt slechts enkele minuten en geeft u vervolgens waardevolle inzichten. De privacy van de patiënt blijft gewaarborgd: deelname is anoniem. Ook informatiebeveiliging is gewaarborgd. Qualiview is hiervoor geaccrediteerd door het CKZ. De data is eigendom van uw praktijk en geschikt voor meerdere doeleinden, zoals het aanleveren bij verzekeraars, bij het NPA, het Kwaliteitsinstituut en andere voor u belanghebbende organisaties.


"De meting gebeurt geheel automatisch: we hoeven in het HIS alleen maar een
e-mailadres van de patiënt in te voeren. Wij zitten momenteel op een respons van 68%"

Dominiek Rutters - Algemeen manager Het Huisartsenteam

"Qualizorg faciliteert met haar tool Qualiview het onderzoek onder de zorggroep programma's. Hiermee kunnen we onze prestaties vergelijken met andere zorggroepen, dat prikkelt ons allemaal tot kwaliteitsverbetering."

Het Huisartsenteam was de eerste zorggroep die met het Qualizorg innoveerde met het automatische systeem. Directeur van Het Huisartsenteam, Jan Frans Mutsaerts, is groot voorstander.

 • Geaccepteerd als oplossing patiëntervaring voor NHG Praktijk Accreditering (NPA)
 • Privacy en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd, Qualiview is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd en geaccrediteerd door het CKZ (Kwaliteitsinstituut).
 • Het versturen van de vragenlijst kan per e-mail, iPad en/of per post

In drie stappen aan de slag

 1.  

   

 2.  

   

 3.