{caption}

Irene Diekerhof - kwaliteitsmanager TeamFysio

Irene is sinds 2010 werkzaam als fysiotherapeut en sinds 2 jaar ook als kwaliteitsmanager bij TeamFysio. Gedurende deze 2 jaar heeft zij de kwaliteitsnormen van de HKZ toegepast op de praktijk en houdt zij zich bezig met het navolgen van deze normen/eisen. Jaarlijks voert zij een interne audit uit volgens de HKZ-normen op alle vestigingen, schrijft zij het kwaliteitsjaarverslag en evalueert zij de resultaten uit o.a. Qualiview. 

Daarnaast voert zij periodieke dossiercontroles uit omdat ze aan het toewerken zijn naar een HCA plus-certificatie.

“We hebben voor Qualiview gekozen omdat de enquêtelijsten automatisch verzonden worden naar de patiënten, wat weinig werk geeft en het een duidelijk beeld geeft van de mening van de patiënten. Er worden specifieke items uitgevraagd waardoor onze verbetermogelijkheden gemakkelijk opgesteld kunnen worden."

"We zijn positief over Qualiview. We kunnen de gegevens gemakkelijk opslaan als PDF in ons Kwaliteitshandboek. Er kan veel onderscheid gemaakt worden in de resultaten (resultaten per therapeut, per thema, per vraag e.d.).”

Patiënttevredenheidsanalyse

Van de resultaten wordt één keer per jaar een patiënttevredenheidsanalyse uitgevoerd. Er wordt dan een verslag gemaakt van de resultaten over dat kalenderjaar. De gestelde kwaliteitsdoelen, gericht op de patiëntervaringen, worden geëvalueerd aan de hand van dit verslag. Daarnaast vindt één keer per kwartaal een patiëntervaringevaluatie plaats, een korte samenvatting van de ervaringen van dat kwartaal, welke worden besproken tijdens de teamvergadering. Verbeterpunten worden dan opgesteld. Alle resultaten worden naast het landelijke gemiddelde gelegd, op de items waar wij als praktijk lager scoren dan het landelijke gemiddelde worden verbetermogelijkheden opgesteld. Wij zien het belang in van Qualiview. Het helpt ons namelijk om te werken volgens de HKZ en HCA plus-normen. Het geeft ons veel feedback, waaruit we onze verbetermogelijkheden en kwaliteitsdoelen kunnen opstellen voor het komende kalenderjaar. Naast dat het voor ons verplicht is als aankomend Plus- praktijk, om patiëntervaringen uit te vragen, zien we er de voordelen van in. Omdat het de enige manier is om overzichtelijk en anoniem feedback te krijgen vanuit de patiënten om onze zorg te verbeteren.”

TeamFysio bestaat uit de volgende vestigingen: Hengelo, Tubbergen, Losser en Enschede. Daarnaast hebben ze een partnermaatschap in Enter; TeamFysio Enter. In de 4 vestigingen zijn 13 medewerkers werkzaam, waaronder 8 fysiotherapeuten 2 fysiotherapeuten-maatschap houders en een administratief medewerkster.