Jabe Mertens RC - partner & business manager MTC Amersfoort

"Als MTC Amersfoort hebben wij bewust gekozen voor de Qualiview van Qualizorg. Qualiview stelt ons in staat ervaringen van onze cliënt digitaal te meten, met alle voordelen van dien. Zo maakt de Qualiview monitor het mogelijk kwaliteit te benchmarken.

Wij bespreken dan ook periodiek de kwaliteit(verschillen) op zowel organisatie- als individueel niveau. Het vaststellen van doelen in ons kwaliteitsjaarplan ging daardoor gemakkelijker en concreter.

Daarnaast heeft Qualiview ons geholpen bij het formuleren van doelstellingen tijdens individuele planningsgesprekken.

"Dankzij Qualiview is iedere collega bewuster geworden van zijn eigen handelen en zij we in staat resultaten inzichtelijk te maken!"

Drs. Jabe Mertens RC, partner & business manager MTC Amersfoort.