Jeanette Bensink - Fysiotherapie Römer

In september 2010 heefFysiotherapie Römer in Zwolle de Plus-status/Topzorgpraktijk bereikt en dat is een van de redenen dat zij meedoen aan de PREM Fysiotherapie (tot en met 2016 CQi). Omdat Qualiview alles zeer eenvoudig digitaal verstuurt aan de patiënten en daardoor zorgt voor een minimale administratieve inspanning, hebben zij hiervoor gekozen.

De praktijk haalt voldoening uit Qualiview en dan vooral de algemene opmerkingen vanuit de patiënten vinden ze waardevol. In de online resultaten monitor worden deze opmerkingen getoond bij ‘feedback uit open vragen’ waar op een anonieme manier de mening van de patiënten inzichtelijk worden gemaakt. De resultaten worden op praktijk- en individueel niveau besproken. Ook worden er verbeterpunten uitgehaald. De resultaten worden wel met externe praktijken vergeleken, maar niet met de locaties onderling. Doordat medewerkers minstens op 2 van de 3 locaties werken is er niet echt een scheiding in de vestigingen. Doordat zij het nut inzien van kwaliteitsmetingen zullen zij Qualiview blijven inzetten in de praktijk. 
 

"We zijn erg blij met de verkorte vragenlijst, Qualiview helpt ons verbeterpunten te vinden."