Jorg Pieper - Kwaliteitsmanager Fysio- en manuele Therapie de Boombosch

Jorg Pieper is vennoot en kwaliteitsmanager Fysio- en manuele Therapie de Boombosch. Pieper is tevreden over de mogelijkheden van Qualiview en zet haar in voor kwaliteitsverbetering binnen de praktijk. 

“De terugkoppeling uit Qualiview bleek zo interessant, dat we deze heel actief inzetten voor kwaliteitsverbetering. In de toekomst zijn de uitkomsten goed te gebruiken bij functioneringsgesprekken." Het enige nadeel is dat de CQi-vragenlijst erg uitgebreid is. Dat is begrijpelijk, want een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek vereist nu eenmaal veel vragen. De respons is daardoor echter nog niet zo hoog als we zouden willen (red. de CQi-vragenlijsten is in 2017 vervangen door de kortere PREM-vragenlijst). Sommige collega’s vinden het vanwege de tijdsinvestering moeilijk om patiënten te vragen de enquête in te vullen.

Ik merk wel dat de vragenlijsten die terugkomen met zeer grote zorgvuldigheid en betrokkenheid zijn ingevuld. Daarom zijn ze voor ons heel erg waardevol. De verbeterinformatie die eruit naar voren komt geeft ons goede handvatten om verder te ontwikkelen.”

 

"De terugkoppeling uit Qualiview bleek zo interessant, dat we deze heel actief inzetten voor kwaliteitsverbetering"