Karin Speelman - Fysiotherapeut bij Fysiotherapie Speelman

Karin Speelman van Fysiotherapie Speelman uit Harmelen is al sinds 1974 werkzaam als fysiotherapeut en tevens een periode van 10 jaar als docent “onderzoek en behandelen” verbonden geweest aan de opleiding voor fysiotherapie.Karin vertelt over cliëntervaring en de wijze waarop zij aan meer dan 90% respons komt!

“Meten is voor mij altijd van belang geweest en dat is door het “nieuwe werken” alleen maar toegenomen. Vooral het meten van de ervaringen van de cliënt acht ik van groot belang naast allerlei andere metingen die kwaliteit in kaart (zouden moeten) brengen. Bewust kies ik voor het woord cliënt i.p.v. patiënt.” “Ik heb destijds voor de monitor van Qualizorg gekozen, waarbij het CQ index (per 1 januari 2017 vervangen door PREM) afnemen en het in kaart brengen van de uitkomsten mij uit handen wordt genomen. De manier waarop dat gebeurt, vind ik goed en bij vragen kan ik altijd terecht en word ik goed geholpen.”

“Mijn cliënten leg ik gemotiveerd en duidelijk uit waarom ik het erg op prijs zou stellen als ze een vragenlijst willen invullen. Mijn ervaring is ook, dat als je dat zelf maar enthousiast brengt en het doel duidelijk uitlegt, de cliënt in 99% van de gevallen zal deelnemen! Daarnaast hangt er in mijn wachtkamer ook een uitnodigende tekst om kanttekeningen, klachten, etc met mij te bespreken zodat ik ervan kan leren.

Regelmatig kijk ik via de online monitor Qualiview naar de feedback uit en hoe mijn praktijk gescoord heeft en waar de verbeterpunten liggen. Daar probeer ik wat mee te doen en door de tijd kan ik monitoren uit de ervaring van andere cliënten of dit heeft gewerkt. Een vermelding is veelal op mijn website terug te vinden.“

 

“Als je zelf enthousiast bent, en goed uitlegt wat het doel is, zal de cliënt in 99% van de gevallen deel willen nemen aan het onderzoek”