{caption}

Keurmerk

Iedere zorgverlener verzameld feedback van de patiënten op meerdere thema's. Per zorgdiscipline verschilt het welke thema's uitgevraagd worden. Naast de thema's wordt er ook een algemene beoordeling gevraagd. Dit is een rapportcijfer van 0 tot 10. De ervaringen worden op behandelaar / zorgverlener niveau uitgevraagd met uitzondering van apotheken. Voor apotheken vragen wij de vragenlijst op vestigingsniveau uit. Voor alle andere disciplines verzamelen we data op behandelaarniveau, waardoor we heel goed inzichtelijk kunnen maken hoe een behandelaar scoort en waar het verbeterpotentieel zit.

Praktijk met Zorg

Wanneer we alle data van alle behandelaars van een praktijk samenvoegen, krijgen we een praktijkgemiddelde. Deze gemiddeldes vergelijken we met de landelijke benchmark en zo ontstaat er een gemiddelde, een ondergrens en een bovengrens. De praktijken die gemiddeld of boven gemiddeld scoren, die krijgen tevens het keurmerk "Praktijk met Zorg" van ons. U herkent een uitstekende praktijk die boven gemiddeld scoort aan de sticker in de praktijk.

Meer voor patiënten en cliënten

Wilt u meer weten over wat Qualiview voor u als zorgconsument doet? Lees dan alles hierover op onze pagina voor patiënten en consumenten