Marcel Boeren - Fysiotherapeut Fysiotherapiepraktijk Charlois en OCA Rotterdam

Marcel Boeren is in Rotterdam werkzaam in twee fysiotherapiepraktijken, te weten: Fysiotherapie Charlois en OCA Rotterdam. OCA Rotterdam richt zich naast fysiotherapie ook op revalidatie van kankerpatiënten, werkhervatting en reïntegratie en multi-disciplinaire revalidatie bij chronisch pijnsyndromen.

De online monitor van Qualizorg wordt hier sinds begin 2012 gebruikt, maar doordat hier weinig reguliere fysiotherapie wordt uitgevoerd, worden er ook minder vragenlijsten verstuurd. Het geeft wel verbetertips aan de praktijk, maar bij Fysiotherapie Charlois is het aantal verstuurde vragenlijsten veel groter. Dit, omdat het een eerstelijns fysiotherapiepraktijk betreft.

Marcel is in de praktijk fysiotherapeut, master manueel therapeut en houdt hij zich bezig met het kwaliteitsbeleid van beide praktijken. In 2009 maakte Fysiotherapie Charlois nog gebruik van een eigen enquête. Omdat zij een plus-praktijk zijn geworden, waren zij verplicht vanuit de verzekeraar om de CQ index fysiotherapie (per 1 januari 2017 vervangen door de PREM Fysiotherapie) uit te zetten onder hun patiënten. Door de automatische koppeling die Qualiview heeft met hun declaratiesoftware (Logic Data) kunnen zij op een eenvoudige wijze vragenlijsten versturen naar hun patiënten. De respons op de vragenlijst is prima, maar het kan altijd beter. De praktijk kampt met het probleem dat veel patiënten geen computer hebben of de Nederlandse taal niet beheersen en dus niet over de mogelijkheid beschikken om de vragenlijst in te vullen. Toch doet de praktijk voldoende om Qualiview te promoten bij patiënten door gebruik te maken van flyers in de wachtkamer.

Niet alleen de verplichting vanuit de zorgverzekeraar is een reden dat de praktijk deelneemt aan Qualiview, ook inzicht in eigen kwaliteit is een belangrijk punt voor hen om de online monitor te gebruiken. De scores in de resultaten monitor zijn overzichtelijk en vooral de feedback uit open vragen geeft hen een goed beeld wat mensen goed vinden en wat niet. De feedback van patiënten wordt meegenomen in de praktijk, omdat therapeuten ervaren dat je zelf niet altijd ziet wat er in de praktijk gebeurt en wat je patiënten belangrijk vinden. De resultaten worden ongeveer één keer in de drie weken besproken in het werkoverleg. Het kopje ‘Qualiview’ is een onderwerp dat elke keer terugkomt op de agenda.
 

“Klanttevredenheid hoort bij de bedrijfsvoering en Qualiview is daarvoor een goed instrument om mee te werken”