Marion Dirks - Fysiotherapie AH Gerhardhuis

Voordat Marion Dirks bij Fysiotherapie A.H. Gerhardhuis kwam werken heeft zij werkervaring opgedaan in een ziekenhuis en binnen een aantal andere Fysiotherapiepraktijken. In 1992 werd zij maatschapslid bij A.H. Gerhardhuis en hier is zij tot op de dag van vandaag nog steeds werkzaam als fysiotherapeut. A.H. Gerhardhuis bestaat uit twee vestigingen waar in totaal 10 therapeuten werken, waaronder drie maatschapsleden. Deze drie maatschapsleden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit in de praktijk.

Qualiview

Qualiview is een tool die zij gebruiken om de kwaliteit te meten in de praktijk. Ten behoeve van het intensieve contract met Agis waren zij verplicht om de CQ-index fysiotherapie (inmiddels vervangen door de PREM Fysiotherapie) uit te zetten en Qualiview bood deze mogelijkheid. Marion geeft aan dat het voor de praktijk lastig is om vragenlijsten te kunnen versturen, aangezien zij in een buurt zitten met veel allochtonen en ouderen die niet beschikken over een e-mailadres. Zij merken ook dat de respons daardoor laag is. Dit weerhoudt hen er echter niet van om patiënten toch te motiveren om een vragenlijst in te vullen, door aan te geven dat het voor de praktijk erg belangrijk is.

De praktijk bekijkt de resultaten van Qualiview in de online resultaten monitor. Daarnaast wordt de tweewekelijkse activiteitenmail, waarop de resultaten worden samengevat, doorgestuurd naar alle medewerkers. Op deze manier wordt Qualiview extra onder de aandacht gebracht en kunnen medewerkers sturen op hun eigen score. De doelstelling van de praktijk is om de score zo hoog mogelijk te houden. Dat lukt de praktijk met een 9 aardig goed!

 

"Wij hebben als doelstelling om de score zo hoog mogelijk te houden met Qualiview"