Bekijk hier de voorwaarden voor het gebruik van de App

{caption}

Voorwaarden

Abonnement

Als u de Qualiview Medewerkers App aanvraagt voor uw organisatie gaat u een overeenkomst aan voor de duur van minimaal een jaar, tot en met het einde van het kalenderjaar. De licenties voor de App worden toegevoegd aan uw lopende jaarabonnement voor Qualiview. Per aangemelde medewerker neemt u een licentie à €1,00 per maand af. Indien de praktijkeigenaar zelf ook gebruik wilt maken van de App meldt u deze ook aan als medewerker. Het opzeggen van het lopende abonnement en licenties kan tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Het tussentijds afmelden van medewerkers is niet mogelijk, maar de licentie kan wel worden overgedragen op een andere medewerker.Voor wijzigingen kunt u contact opnemen met Qualiview, via verkoop@qualiview.nl

 

Nieuwe medewerkers toevoegen

Wilt u gedurende de loop van het abonnement een extra medewerker gebruik laten maken van de App? Dan kunt u een extra licentie aanvragen via verkoop@qualiview.nl. De extra licenties worden naar rato gefactureerd à €1,00 per medewerker per maand. Voorwaarde voor aanmelding is dat u een licentie voor de medewerker in Qualiview afneemt, anders komen er geen resultaten binnen.

 

Resultaten

De resultaten die in de App worden getoond zijn afkomstig uit Qualiview. Om de privacy van respondenten te beschermen worden er pas gegevens in de App getoond bij een minimum van 3 ingevulde vragenlijsten. 

 

Facturatie

De kosten voor gebruik van de App worden meegenomen in uw jaarfacturatie die plaatsvindt aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar. 

 

Afmelden

Nadat we u de activatielinks voor de App hebben toegestuurd, heeft u de mogelijkheid om binnen 2 weken op te zeggen zonder verdere betalingsverplichting. 

Beëindiging van het abonnement en licenties voor medewerkers kan tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar. 

 

Heeft u aanvullende vragen over de App? Neem contact met ons op via verkoop@qualiview.nl

U kunt de voorwaarden ook downloaden >