{caption}

Neem contact op

Neem contact met ons op voor meer informatie. Via ons contactformulier of bel direct met 0570 - 820 219.

Neem contact op

Nieuwe regelgeving verlangt meer informatievoorziening van huisartsen

1 april 2016 Jacqueline Woudstra

In lijn met de vraag naar meer transparantie over de kwaliteit van zorgverlening is in januari de WKKGZ, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg van kracht gegaan. Een onderdeel van deze wet is de verplichting voor zorgverleners om patiënten informatie te bieden over de kwaliteit van hun zorg. Dit helpt patiënten om een goede afweging te maken bij de keuze voor een zorgverlener. De ervaringen van andere patiënten zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Openheid over patiëntervaringen is daarom noodzakelijk.

Roep om meer informatie
Verschillende partijen uit de zorg hebben de oproep aan huisartsen gedaan om meer informatie ter beschikking te stellen over hun eigen presteren. Uit onderzoek van patiëntenfederatie NPCF is gebleken dat patiënten graag willen weten hoe goed hun huisarts is, maar die informatie meestal niet hebben. Tijd voor verandering, zeggen ook zorgverzekeraars. Vooral meer openheid over de ervaringen van andere patiënten zijn een belangrijk focuspunt. Zo kan een patiënt beter kiezen voor een huisarts.

Bied patiënten meer informatie over de kwaliteit van zorgverlening
NPCF voerde in februari dit jaar een onderzoek uit onder patiënten over hun ervaringen bij de huisarts. Daaruit kwam naar voren dat veel patiënten meer duidelijkheid willen over de kwaliteit van hun arts, maar die informatie wordt niet graag gedeeld. Hoog tijd voor huisartsen om te laten zien hoe goed ze zijn in vergelijking met andere praktijken, zegt NPCF. Zorgverzekeraars Nederland sluit zich bij deze oproep aan. Zij hebben meer informatie over de kwaliteit van huisartszorg opgenomen als aandachtspunt in het programma ‘Het roer gaat om.’ In dit programma werken zorgverzekeraars en huisartsen samen aan de oplossing van knelpunten in de huisartszorg.

Waarom Qualiview waardevol is voor u
Qualizorg zet zich al jaren in voor meer transparantie in de zorg en juicht deze ontwikkelingen toe. Door het verzamelen, inzichtelijk maken en presenteren van patiëntervaringen hopen we meer openheid over de kwaliteit van zorg te stimuleren. Bovendien vinden we het belangrijk dat deze bevindingen direct zichtbaar zijn. Met onze widget wordt de belangrijkste informatie over de prestaties van een zorgverlener duidelijk gepresenteerd. Zo maakt u voor uw (potentiële) cliënten inzichtelijk hoe uw zorg gewaardeerd wordt en voldoet u tevens aan een onderdeel van de WKKGZ. Patiëntervaringsonderzoek is daarnaast een handig middel om uw verbeterpunten in kaart te brengen. Door de prestaties van uw eigen praktijk vervolgens te vergelijken met die van andere huisartsen kunt u zich richten op een verbetering van de zorgverlening, wat niet alleen de patiënt maar ook uw praktijk ten goede komt. Belt u gerust met één van onze adviseurs voor meer informatie.