{caption}

Neem contact op

Neem contact met ons op voor meer informatie. Via ons contactformulier of bel direct met 0570 - 820 219.

Neem contact op

Samen van goede naar betere zorg

13 september 2017 Robert Kroesbergen

In september 2017 publiceerde het consumentenmagazine van FysioTopics het artikel 'Qualiview en uw ervaringen. Samen van goede naar betere zorg'.

In het artikel leest de zorgconsument meer over het meten en inzichtelijk maken van patiëntervaring. Doordat Qualiview informatie verzamelt en deelt over de prestaties, ervaringen en meningen over de zorgverlening krijgen mensen meer zicht op kwaliteit en mogelijkheden die zij hebben om een goede keuze voor zorg te maken. Daarnaast wordt aangegeven dat het invullen van de vragenlijst de zorgverleners helpt hun kwaliteit van zorgverlening te blijven monitoren en te verbeteren. Lees hieronder het volledige artikel. 

 

Qualiview en uw ervaringen. Samen van goede naar betere zorg.

Heeft u zorg afgenomen dan heeft u daar ongetwijfeld een mening over. Bracht het behandeltraject u bijvoorbeeld wat u ervan verwachtte? Voelde u zich begrepen? Zou u de zorgverlener aanbevelen bij een vriendin? Uw antwoorden helpen de zorg van goed naar beter. Qualiview verzamelt ervaringen en uitkomsten en geeft daarmee een eerlijke kijk op zorg.

Betere zorg maak je samen. Maar wat is betere zorg? Zit dat in lagere kosten of wellicht in meer persoonlijke begeleiding? Misschien betekent het voor u dat u snel geholpen wordt of dat u kunt kiezen uit meerdere zorgverleners. Iedereen heeft eigen ideeën over zorg. En precies die ideeën en ervaringen ziet Qualiview als de uitgangspunten voor betere, betaalbare en transparante zorg.

"Kwaliteit wordt meetbaar wanneer je luistert naar de ervaringen van de patiënt."

 

Zicht op kwaliteit en mogelijkheden
“We maken ons sterk voor klantgerichte, doelmatige en transparante zorg”, vertelt Rutger van Zuidam, oprichter en directeur van Qualiview. “De patiënt, ofwel de afnemer van de zorg, heeft volgens ons recht op kwalitatieve zorg waarin hij of zij centraal staat én keuzes heeft. Door data zoals prestaties, ervaringen en meningen te verzamelen en te delen, krijgen mensen meer zicht op kwaliteit en mogelijkheden.”


Zicht op zorg gaat volgens Van Zuidam ook over kosten: “Per jaar gaat er ongeveer 90 miljard om in de gezondheidszorg. Waar al dat geld vandaan komt weten maar weinig mensen, terwijl we het collectief opbrengen. Een deel van het geld komt van de zorgpremie en het verplicht eigen risico. Wat veel mensen niet beseffen is dat zij daarnaast gemiddeld 7.500 euro per jaar betalen via belastingen. Voor een gemiddeld gezin loopt dat al gauw op tot zo’n 15.000 euro per jaar. We betalen flink om samen ons waardevolle sociale systeem werkend te houden. Juist ook daarom zien wij transparantie als een recht van de zorgconsument. 

"Met Qualiview hebben patiënten een sterk middel in handen om samen de zorg te verbeteren."

 

Van meten naar inzicht
Tot een aantal jaren geleden werd data vooral verzamelt om zorgverzekeraars en de overheid te informeren. Van Zuidam zag toen al in dat die informatie juist ook voor de zorgconsument heel relevant is. “De patiënt is ook consument. Je zou dus de mogelijkheid moeten hebben om zorgaanbieders te vergelijken op basis van waarderingen en ervaringen van een ander. Openheid en keuzevrijheid dus.”

Steeds meer patiënten zijn zich bewust van het feit dat ze iets te kiezen hebben. We informeren ons gedegen, kiezen bewuster en hebben zelfs verwachtingen van de zorg. Qualiview beantwoordt én stimuleert deze ontwikkelingen door de patiënt een middel te geven om zijn stem te laten horen. Met digitale vragenlijsten en een slim datasysteem verzamelt Qualiview data en vertaalt dit naar heldere informatie voor de zorgaanbieder en patiënt. “De antwoorden geven inzicht in de opbrengt van de behandeling. Wat brengt de afgenomen zorg op in kwaliteit van leven of in de vermindering van ziektelast. Wat mag de zorg kosten en hoe is deze beleefd. Belangrijke informatie waarmee we de zorg samen kunnen verbeteren.”

 

Betaalbare en bereikbare zorg

“De patiënt ontvangt een korte vragenlijst gedurende of na afronding van een behandeling of zorgtraject”, legt Van Zuidam uit. “Dit gebeurt op verzoek van de zorgverlener die hiermee wil weten en laten zien wat de behandeling oplevert voor de patiënt. Ook de mate van tevredenheid over het proces, de werkwijze en de praktijk is belangrijke informatie voor de zorgverlener, maar zeker ook voor de zorgconsument. Die kan op basis deze beoordelingen de zorg kiezen die bij hem of haar past.”

 

Laat uw stem horen
Het invullen van de vragenlijst is anoniem en vraagt slechts enkele minuten. Met deze kleine inspanning heeft u als patiënt grote invloed op de kwaliteit en effectiviteit van zorgaanbieders. Vraagt u uw zorgaanbieder dus ook vooral naar de vragenlijst. Hoe meer mensen deze invullen, hoe meer ervaringen en beoordelingen er gedeeld worden. Het stimuleert zorgaanbieders om hun kwaliteit van zorgverlening te blijven monitoren en verbeteren. “En dat is uiteindelijk wat we voor ogen hebben”, besluit Van Zuidam. “We willen het maatschappelijke zorgstelsel transparanter maken en betaalbaar houden. Van goede naar betere zorg dus, bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen.”

----

Marc Nijenhuis, FysioTopics Magazine (september 2017). Samen van goede naar betere zorg