{caption}

Onno Voerman - een van de eigenaren van Fysiosportief

Dat patiëntervaring belangrijk is binnen de praktijkvoering realiseert Fysiosportief zich.

Doel van het onderzoek

Fysiosportief wil de kwaliteit van de praktijk meten en waarborgen en gebruikt daar onder andere patiëntervaringsonderzoek voor. “Doel van het onderzoek is om Fysiosportief te adviseren over verbeterpunten binnen de praktijk en hoe ze Qualiview in hun praktijkvoering kunnen inzetten. Het is belangrijk kwaliteit te waarborgen." Onno Voerman, een van de eigenaren van Fysiosportief vergelijkt een bezoek aan een fysiotherapeut soms met een fietsenmaker: “Wanneer u naar de fietsenmaker gaat met een lekke band, dan doet u dit niet voor uw plezier en bent u minder geïnteresseerd in zijn aanpak of materiaal. U wilt gewoon weer snel en goed kunnen fietsen. Net zoals u na een bezoek bij Fysiosportief weer snel vrijuit wilt kunnen bewegen.”

Benchmark

De resultaten worden intern en extern gebenchmarkt. “We vergelijken de resultaten van de medewerkers met de praktijk en de externe benchmark. De resultaten van de medewerkers worden bewust niet met elkaar vergeleken, omdat we niet willen dat er onderlinge concurrentie ontstaat. Wel krijgen de medewerkers hun resultaten in te zien in vergelijking met het praktijkgemiddelde.”

Verbeteringen doorvoeren

“Twee keer in de maand is er groepsoverleg. De resultaten worden daar in besproken en er worden opties voorgelegd om de patiëntervaring te verbeteren. Ik ben nu aan het onderzoeken welke opzet we hiervoor gaan gebruiken om de gesprekken gestructureerd te houden, bijvoorbeeld de PDCA cyclus of een SWOT analyse. Vanaf 2015 worden de resultaten wekelijks meegenomen in een kernoverzicht, waarin elke therapeut zijn eigen resultaten ziet in vergelijking met de praktijkresultaten.”

Draagvlak creëren

“Patiëntervaringsonderzoek gaat steeds meer leven onder de medewerkers, maar we zijn er nog niet. Voorheen zetten ze het vinkje voor CQ-index (PREM)  aan in het systeem, maar zagen er niets van terug. De therapeuten weten nu waarom ze de vragenlijst uitzetten en waarom dat belangrijk is voor de praktijk. Dat zien we ook terug in het aantal uitnodigingen en het respons. Er worden nu veel meer patiënten uitgenodigd.”

Patiënt informeren

Het gemiddelde respons per uitgenodigde patiënt is ook hoger. “Doordat er binnen de praktijk meer aandacht is voor patiëntervaringsonderzoek, worden patiënten beter geïnformeerd over het nut en de noodzaak van het onderzoek. Patiënten zijn dan eerder geneigd de vragenlijst in te vullen.”

Waardevol onderzoek

“We hebben een hoge algemene beoordeling. Dat is leuk, maar het zegt niet genoeg. Met Qualiview kunnen we ons verdiepen per vraag en per doelgroep. Als je dat doet, zie je waar de verbeteringen liggen. Bij vragen over Qualiview kan ik altijd terecht bij Qualizorg. Ik word altijd vriendelijk te woord gestaan en mijn vragen worden goed beantwoord.”