{caption}

Qualizorg staat voor een klantgerichte, transparante en doelmatige zorg

Qualizorg B.V. is het moederbedrijf achter het merk Qualiview. Qualizorg heeft als missie om de zorg klantgericht, transprant en doelmatig te maken. Niet voor ons zelf, maar zodat de generatie na ons ook kan genieten van betaalbare, efficiente en effectieve zorg.

Geschiedenis

In 2010 is Rutger van Zuidam gestart met Qualizorg B.V. Maar al jaren eerder kwam deze pionier in aanraking met de uitdaging waar de zorg voor staat. Gevormd door een studie bedrijfskunde, banen in commercie en dataverzameling en veel contacten in de zorg definieerde hij met een aantal voorlopers de kansen voor de zorg. Hij zag het enorme potentieel van online oplossingen om de patiënt een stem te geven en zo de kwaliteit van zorg te duiden. Er was slechts één obstakel: het bestond nog niet. Overtuigd van de kansen heeft van Zuidam in een aantal pilotprojecten geparticipeerd: het project Pay for performance, het ontstaan van de CQ-index als Nederlandse norm, de oprichting van Stichting Miletus, en doelgericht onderzoek naar de validiteit van gebruik van internet voor dataverzameling etc. Gaandeweg scherpte hij zijn gedachten en vormde een glasheldere visie: 

Visie aanscherpen

Het nut en de noodzaak van goede kwaliteitsindicatoren en inzicht in kwaliteit is enorm. Maar volgens Van Zuidam is het nog te veel een spel van overheid en verzekeraars: 'Het draait om de zorgconsument en de zorgverlener.' Vanuit deze gedachte ontwikkelde hij het idee van dataverzameling voor en door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder krijgt zo actuele inzichten. Daaruit ontstaat zowel stuurinformatie voor de zorgaanbieder als relevante keuzeinformatie voor de consument. 

Start Qualizorg

Op het moment dat van Zuidam samen met twee andere partijen in een volgend project stapte om de mening van patiënten te meten via de software van de zorgverlener, was het hek van de dam. Al snel was het onvermijdelijk: van Zuidam moest het zelfstandig gaan doen. Hij startte Qualizorg, de organisatie die voor stakeholders trusted en betrouwbaar onafhankelijk data verzamelt en beheert. De eerste opdracht diende zich direct aan: het meten van patiëntervaring van klanten van fysiotherapeuten, met een slimme online oplossing die is gekoppeld aan bestaande software van de fysiotherapeut.