{caption}

PREM Wijkverpleging

Aanbieders van wijkverpleging zijn verplicht om jaarlijks het onderzoek PREM Wijkverpleging uit te voeren. De PREM Wijkverpleging helpt vvt-organisaties inzicht te krijgen in cliëntervaring. En daarmee is het een waardevol instrument om kwaliteit van zorg binnen de organisatie verder te verbeteren. We vertellen je er graag meer over.


Wat is de PREM Wijkverpleging?

Kwaliteitsmanagement in de zorg is belangrijker dan ooit. Als het gaat om het verbeteren van kwaliteit van zorg is de ervaring van je cliënten een ontzettend belangrijke pijler. Om dit te onderzoeken is de PREM Wijkverpleging ontwikkeld. De afkorting PREM staat voor Patient Reported Experience Measurement. De PREM Wijkverpleging is dus een onderzoek die de ervaring en de beleving meet van je cliënten met de door jou aangeboden zorg.

De resultaten uit het onderzoek geven belangrijk inzicht aan zorgorganisaties en -professionals. Door deze te verbinden aan concrete verbeterpunten en vervolgens de kwaliteitsontwikkeling te meten doorloop je eenvoudig de gehele kwaliteitscyclus (PDCA-cyclus) van leren en ontwikkelen.

 

Vragenlijst PREM Wijkverpleging

De vragenlijst PREM Wijkverpleging bestaat uit slechts 20 vragen. Het kost de cliënt daardoor gemiddeld genomen niet meer dan tien minuten om de vragenlijst in te vullen. 

In de vragenlijst zijn negen ervaringsvragen, een aanbevelingsvraag, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen opgenomen. Aan de hand van deze vragen worden de ervaringen en belevingen van je cliënten met het zorgproces in beeld gebracht. 

Bekijk hier de vragenlijst PREM Wijkverpleging >

 

Is de PREM Wijkverpleging verplicht?

In het kwaliteitskader Wijkverpleging is bepaald dat organisaties die verpleging en persoonlijke verzorging aan huis leveren en worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) een meetverplichting hebben. Dat wil zeggen dat zij minimaal één keer per jaar cliëntervaring moeten meten met behulp van de PREM Wijkverpleging.

De inclusie- en exclusiecriteria van cliënten staan beschreven in hoofdstuk 3 van het Handboek PREM Wijkverpleging 2021 – 2023. Ook is vastgelegd hoeveel PREM-vragenlijsten er op basis van het percentage cliënten verstuurd moeten worden. Wanneer je als zorgaanbieder minder dan 25 cliënten behandeld worden de resultaten uit de PREM-meting niet verwerkt in de landelijke benchmark.

 

Wat is de meetperiode van de PREM Wijkverpleging in 2022?

Alle zorgorganisaties die actief zijn op het gebied van wijkverpleging moeten binnen de periode van 1 maart tot en met 31 december 2022 een PREM-meting uitvoeren. De meetresultaten moeten uiterlijk 31 januari 2023 opgeleverd worden.

Veel organisaties starten al in het voorjaar met hun meting. We adviseren om niet later dan oktober te starten met het onderzoek. Zo blijft er voldoende tijd over voor het verzamelen van voldoende respons, het uitwerken van de rapportages en de oplevering van de resultaten aan de ttp.

 

Qualiview als betrouwbare partner voor de PREM Wijkverpleging.

Jaarlijks vertrouwen bijna 10.000 zorgorganisaties op Qualiview voor het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg. We zijn natuurlijk niet voor niets marktleider. Kies je voor Qualiview, dan kies je voor zekerheid, dataveiligheid en gemak.

Qualiview ontzorgt je volledig
Het meten van de PREM Wijkverpleging hebben we namelijk zo eenvoudig mogelijk gemaakt voor je. En we ontzorgen je in het gehele traject. Je ontvangt vooraf een meetplan op maat. Hierbij kijken we goed naar je wensen en verwachtingen. Bijvoorbeeld: wijze van bevraging, opmaak van de vragenlijst en eventueel toevoegen van extra vragen aan de PREM Wijkverpleging, samenstelling van de cliëntenpopulatie, personaliseren van de uitnodigingsbrief en wijze van rapportage.

Afname onderzoek online, schriftelijk, interview of uitreik
Net zoals jij zetten we de cliënt centraal. Of je nu kiest voor online afname, schriftelijke afname, interview of uitreik, deelname via Qualiview anoniem. Je kunt daardoor rekenen op betere en meer waardevolle feedback van cliënten die vaak geneigd zijn om eerlijker te antwoorden.

Heldere rapportages, direct bruikbare inzichten
Na de meetperiode krijg je op heldere wijze inzicht in je eigen resultaten. Wat vinden cliënten bijvoorbeeld goed aan je dienstverlening en wat kun je verbeteren? Qualiview geeft je dat inzicht.

Koppeling ZorgkaartNederland
De ervaringen van cliënten met de door jouw zorgorganisatie aangeboden zorg worden door Qualiview automatisch zichtbaar gemaakt op ZorgkaartNederland. Natuurlijk alleen wanneer je zorgorganisatie en de cliënt hier goedkeuring voor geven.

Dataveiligheid en betrouwbaarheid
Als marktleider mag je van ons verwachten dat we de norm in de markt zijn. Bij Qualizorg is sturen op kwaliteit, privacy en dataveiligheid een zeer belangrijke thema. We willen continu aantoonbaar bewijs leveren om aan de normen te voldoen.

Zo kun je rekenen op een volledig en professioneel kwaliteits- en veiligheidssysteem van hoge kwaliteit, waarbij dataveiligheid goed is geborgd. Elk jaar doorlopen we succesvol de audit voor het ISO-IEC 27001 en NEN 7510:2017 accreditatie. Op basis van de uitgevoerde certificering tonen we daarmee aan te voldoen aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging. Daarnaast voeren we extra hackerstesten uit op ons systeem.


Kortom, Qualiview biedt je belangrijke voordelen en zekerheden:

  • Klantervaringsonderzoek kan zowel online, schriftelijk als door middel van uitreik worden afgenomen;
  • Makkelijkste inzichten: met de uitgebreide en heldere rapportages van Qualiview beschik je over waardevolle inzichten;
  • Maximale zekerheid: erkend door alle grote zorgverzekeraars en voldoet aan de gestelde eisen en criteria;
  • Zeer hoge informatiebeveiliging: we doen op dit vlak meer dan de minimale certificeringen. Zo is er een afdeling Information Security en voeren we bijvoorbeeld extra hackerstesten uit.

 

Wat anderen zeggen over Qualiview

Centrum Begeleiding Zorg enthousiast over Qualiview
De thuiszorgorganisatie Centrum Begeleiding Zorg hanteert één eenvoudig uitgangspunt: het bieden van professionele thuiszorg in de eigen vertrouwde omgeving en stelt de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Dankzij Qualiview heeft Centrum Begeleiding Zorg nog beter inzicht in de ervaring van de cliënten aldus Manager Kwaliteit Sena Eren. "Het is erg prettig dat we voor alle disciplines bij één partij terecht kunnen. En ik kan niet anders zeggen dan dat ze duidelijk communiceren, goed bereikbaar zijn voor service en snel reageren." Lees verder > 
 

Kwaliteit van zorg een belangrijk speerpunt binnen Vitaal Thuiszorg
Vitaal Thuiszorg is een organisatie die actief is op het gebied van thuiszorg in de vorm van wijkverpleging, hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De organisatie streeft ernaar om de best mogelijke zorg te bieden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Renée Nijhoff houdt zich als Operationeel Manager bij Vitaal Thuiszorg bezig met het kwaliteitsbeleid.

Renée Nijhoff: “De stem van de cliënt is een belangrijk speerpunt voor onze organisatie. We merken dat cliënten het fijn vinden dat hun mening wordt gevraagd en zich daardoor meer gehoord voelen. Natuurlijk hebben we daarbij ook te maken met de wet- en regelgeving binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit betekent onder andere dat we een jaarlijkse audit moeten uitvoeren en dat wij het onderzoek met de PREM Wijkverpleging uitvoeren.” Lees verder > 

 

Wil je ook starten met de PREM Wijkverpleging? Ik help je hier graag bij.

Nieuwsgierig wat Qualiview voor je kan betekenen? Het uitvoeren van je klantervaringsonderzoek is bij ons in goede handen. Ik kijk graag samen met je wat het beste bij je organisatie past.

Neem vrijblijvend contact met me op via 06 15 532 465 of per e-mail via dvandijken@qualizorg.nl.