Productoverzicht

De markten van Qualiview

Fysiotherapie

Wilt u net als 4.000 andere fysiotherapiepraktijken gebruik maken van Qualiview? Qualiview biedt namelijk een totaaloplossing voor (PREM) patiëntervaringsonderzoek en met ons patiëntvolgsysteem bent u klaar voor de toekomst!

Meer voor fysiotherapeuten

Logopedie

De logopedisten in uw praktijk bepalen mede de kwaliteit van de zorg. Wilt u weten hoe uw cliënten deze zorg ervaren en wat er eventueel beter kan? Meet net als ruim 500 logopedisten de ervaring van uw praktijk met Qualiview.

Meer voor logopedisten

Oefentherapie

Met Qualiview heeft u een hoogwaardig meetinstrument in handen om inzicht te krijgen in de ervaring van de patiënt. Onze vragenlijst is ontwikkeld voor en dóór oefentherapeuten i.s.m. VvOCM en Top Oefentherapie.

Meer voor oefentherapeuten

Ergotherapie

Qualiview biedt de totaaloplossing voor patiëntervaringsonderzoek. We voldoen aan alle eisen van verzekeraars en overheden en werken voor u aan de overstap naar de PREM. Met Qualiview bent u klaar voor de toekomst!

Meer voor ergotherapeuten

Diëtetiek

Qualiview biedt de totaaloplossing voor patiëntervaringsonderzoek. We voldoen aan alle eisen van verzekeraars en overheden en werken voor u aan de overstap naar de PREM. Met Qualiview bent u klaar voor de toekomst!

Meer voor diëtisten

Podotherapie

Qualiview biedt de totaaloplossing voor patiëntervaringsonderzoek. We voldoen aan alle eisen van verzekeraars en overheden en werken voor u aan de overstap naar de PREM. Met Qualiview bent u klaar voor de toekomst!

Meer voor podotherapeuten

Apothekers

Omdat u waarde hecht aan zorgvuldigheid en service, doen wij dat ook. Met Qualiview verricht u de meest betrouwbare kwaliteitsmeting onder uw cliënten. Vraag geautomatiseerd de PREM Farmacie uit per e-mail.

Meer voor apothekers

Huidtherapie

Wat vinden patiënten van de therapie die u aanbiedt? Met Qualiview krijgt u antwoord op dit soort vragen. Zo werkt u als huidtherapeut aan een optimale zorgverlening. Onze methodiek is met de NVH ontwikkeld.

Meer voor huidtherapeuten

Huisartsen

De gezondheid van uw patiënten staat voorop. Wilt u uw zorgverlening optimaliseren? Dan kan het patiëntervaringsonderzoek van Qualiview u de juiste informatie geven. Of u nu een zelfstandige praktijk heeft, bij een zorggroep of binnen gezondheidscentrum werkt.

Meer voor huisartsen

Huisartsenpost

Binnen de huisartsenpost wilt u als zorgverlener op een effectieve en prettige wijze zorg aanbieden. Met de patiëntenfeedbackanalyses van Qualiview krijgt u inzicht in de kwaliteit en het verbeterpotentieel van de zorg.

Meer voor huisartsenposten

Kraamzorg

Feedback is essentieel om de zorg te optimaliseren. Vindt u de mening van uw cliënten belangrijk? Wilt u de persoonlijke zorgprestaties van uw kraamzorg monitoren? Dat kan op een eenvoudige en snelle manier met de cliëntervaringsonderzoeken van Qualiview.

Meer voor kraamverzorgers

Revalidatiecentra

Met Qualiview voor revalidatiecentra kunt u de prestaties van verschillende afdelingen meten en voorkomt u dat een patiënt dubbel uitgevraagd wordt. Eén monitor voor alle disciplines.

Meer voor revalidatiecentra

Ziekenhuizen

Als zorgaanbieder in het ziekenhuis wilt u zorg bieden op het hoogste niveau. Om de kwaliteit te meten en optimaliseren, is Qualiview een zeer effectief en eenvoudig middel. Het is mogelijk om zowel het hele ziekenhuis uit te meten als specifieke, zelfstandige afdelingen.

Meer voor ziekenhuizen

Gezondheidscentra

Binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg zijn integriteit en doelmatigheid van groot belang. Met Qualiview heeft u een uitstekend middel in handen om uw zorgprestaties efficiënt te verbeteren. Bovendien bieden wij een aparte module om ook inzicht te krijgen wat de ervaringen zijn met het gehele centrum.

Meer voor gezondheidscentra

Zorggroepen

Of u nu een zelfstandige huisartsenpraktijk heeft of deel uitmaakt van een zorggroep, u wilt patiënten de beste zorg bieden. Qualiview geeft u inzicht in uw zorgprestaties, zodat u deze continu kunt blijven optimaliseren.

Meer voor zorggroepen

Staat uw markt er niet tussen?

Staat uw markt er niet tussen, maar wilt u wel gebruik maken van de voordelen die Qualiview te bieden heeft? Dat kan! Neem contact met ons op en wij zorgen ervoor dat u alsnog op maat gemaakte producten van Qualiview kunt afnemen. Op deze manier zorgen we er voor dat de totale zorg in Nederland beter wordt.

Neem contact met ons op

Software partners

Netwerk leveranciers

Betere zorg begint met meten van de individuele zorgbehoefte. Laat de patiënt zelf actief deelnemen in het zorgtraject en je zult zien dat de zorg vele malen beter beleefd wordt.

Daan Kerklaan - Zorggroep Zorroo

“Wij willen weten hoe een bepaalde zorggroep tegen onze dienstverlening aan kijkt. Wij willen weten hoe wij bijvoorbeeld diabetes patiënten beter kunnen voorzien van zorg. Door hen specifieke vragen te stellen, weten wij wat de individuele behoeftes zijn.

En dan niet alleen op de thema’s bejegening, innovatie, et cetera. Maar ook op specifieke zorgbehoefte. Dit doen we door eigen vragen achter het gevalideerde onderzoek mee te laten lopen of vragenlijsten te wisselen.”

  • Inzicht in individuele behoeftes
  • Ervaringen inzichtelijk maken
  • Gesegmenteerde ondervraging
  • continue productontwikkeling

Zekerheden voor elke markt

usp

Onafhankelijk

De data wordt door Qualizorg onafhankelijk verzameld, beheerd en bewerkt in opdracht van opdrachtgever. De verzamelde data is eigendom van u als zorgaanbieder. Er is een duidelijke en transparante governance over zeggenschap, voorwaarden en doeleinden voor gebruik.

usp

Gebruiksvriendelijk

Onze patiëntervaringsonderzoeken zijn eenvoudig, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk. Qualiview biedt support aan zorgverlener en patiënten. Dat houdt in: een gebruiksvriendelijke monitor, een maandelijkse mailing met de resultaten, elk kwartaal een managementrapportage, een APP voor medewerkers, adviezen, een professionele helpdesk en webinars.

usp

Innovatief en oplossingsgericht

We maken gebruik van de meest innovatieve software op het gebied van enquêteren. Wij zijn daarin leidend in de markt. We zoeken continu naar de beste oplossingen en bieden de nieuwste tools en trainingen. Omdat niets zo veranderlijk is als de zorg, veranderen wij met u mee.

usp

Klaar voor de toekomst

Met de feedbackanalyses van Qualiview kunt u anticiperen op de resultaten, zodat u grip heeft op de kwaliteit van de zorg die u in de toekomst aanbiedt. Met het patiëntvolgsysteem krijgt u inzicht in de efficiëntie en effectiviteit van de zorgketens.