Gezondheidscentra

Meet eenvoudig, online en geautomatiseerd de samenwerking tussen diverse disciplines in uw gezondheidscentrum. Met onze tool krijgt u real time stuur- en verbeterinformatie.

  • De verzamelde actuele data en feedback is realtime inzichtelijk op centrum, praktijk en behandelaar niveau
  • Automatische aansturing vanuit EPD en declaratiesystemen
  • Voorkom onnodig dubbele bevraging van patiënten
  • Voldoe aan de wensen van het gezondheidscentrum, de monodisciplinaire zorgverleners, chronische zorg en richtlijnen van alle relevante stakeholders
  • Bij ruim 120 gezondheidscentra wordt Qualiview al gebruikt voor meerdere disciplines
Gezondheidscentra

Qualiview voor geïntegreerde eerstelijnszorg gezondheidscentra (GEZ)

PREM Chronische Zorg

PREM Chronische Zorg

Ineen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben geïnitieerd om vanaf 1 september 2017 de pilot met de PREM Chronische Zorg te starten. In deze pilot brengen zorggroepen, huisartsen en geïntegreerde eerstelijns organisaties ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma door middel van een generieke vragenlijst. Bij de eerdere fases van de ontwikkeling van de PREM Chronische Zorg heeft Qualizorg hiervoor pilots uitgevoerd en ook nu bieden we dit aan voor zorggroepen en gezondheidscentra.

Doordat Qualizorg met Qualiview al actief is voor een groot aantal zorggroepen en gezondheidscentra, bieden wij verschillende opties aan om deel te nemen. Hierbij kan zowel vanuit de HIS, KIS of met een puntmeting gemeten worden, waardoor zorgverleners waardevolle tijd overhouden voor het verlenen van zorg

Aanmelden of meer informatie
Eén rapportagetool voor alle disciplines

Eén rapportagetool voor alle disciplines

Binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg staat samenwerken centraal. Verschillende disciplines zijn onder één dak gevestigd of werken samen in een GEZ voor de beste zorg waarbij de patiënt centraal staat. Die gedachte is ook het uitgangspunt van Qualiview. Met ons patiëntervaringsonderzoek hoeft u niet meer voor de verschillende disciplines in uw centrum verschillende onderzoeksbureaus in te schakelen. Qualiview beslaat namelijk alle disciplines. Alles geïntegreerd, precies zoals u wenst.

Bekijk de video
One-stop-shop

One-stop-shop

Binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg doen verschillende zorgverleners onderzoek naar patiëntervaring (bijvoorbeeld huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten). Tot voor kort sloten zorgverleners en directies overeenkomsten af met verschillende onderzoeksbureaus. Qualiview biedt echter een ‘one stop shop’-concept als het gaat om patiëntervaringsonderzoek, voor huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, geïntegreerde eerstelijns metingen, overig paramedisch en ketenzorg. U meet eenvoudig voor alle disciplines binnen één oplossing, u voldoet aan alle voorwaarden voor uw stakeholders en patiënten worden niet dubbel benaderd. De dataverzameling vindt namelijk gecombineerd met de monodisciplinaire onderzoeken plaats. Verzekeraars, NHG Praktijk Accreditatie (NPA), Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en beroepsgroepen accepteren uw samenwerking met Qualiview.

Direct aanmelden
Veelzijdigheid aan toepassingen

Veelzijdigheid aan toepassingen

Een patiëntervaringsonderzoek is een effectief middel om te achterhalen hoe de dienstverlening van uw gezondheidscentrum beleefd wordt, maar meer nog hoe de onderlinge samenwerking is. De patiënt vult anoniem de vragen in en durft daardoor eerlijk zijn mening te geven. Hoe is hij door de zorgverlener geholpen? Is hij tevreden over de snelheid waarmee hij geholpen werd? Waar is ruimte voor verbetering? De resultaten van de enquête zijn zeer waardevol voor uw gezondheidscentrum. Zij geven constant en realtime inzicht in verbeterpotentieel en trends op alle niveaus: voor gezondheidscentrum, praktijk en medewerker. De resultaten kunt u gebruiken bij functioneringsgesprekken en in uw communicatie naar buiten toe. Ook kunt u benchmarks maken met andere centra.

Bekijk alle voordelen
Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

Met de speciale GEZ-module van Qualiview kunt u de prestaties van verschillende disciplines binnen het gezondheidscentrum zelfstandig meten, zonder dat onderdelen elkaar overlappen. De overkoepelende resultaten vindt u terug in overzichtelijke rapportages en kunnen, indien gewenst, op een later moment tussen de disciplines uitgewisseld worden. Zo stimuleert u een succesvolle samenwerking en bent u klaar voor de toekomst. Wilt u onze oplossing voor zorggroepen uitproberen? Ga dan GRATIS met onze demo aan de slag en ervaar ons product.

Lees meer over de toepassingen
Factsheet voor gezondheidscentra

Factsheet voor gezondheidscentra

De gezondheid van uw patiënten staat voorop. Wilt u uw zorgverlening optimaliseren? Dan kan patiëntervaringsonderzoek u de juiste informatie geven. Of u nu een zelfstandige huisartsenpraktijk heeft, onderdeel bent van een zorggroep, of binnen een gezondheidscentrum werkzaam bent. Door professioneel, wetenschappenlijk onderbouwd en continu patiëntervaringsonderzoek krijgt u niet alleen inzicht in de ervaring van uw patiënten, maar krijgt u ook tips en verbeterpotentieel voor uw personeelsbeleid, marketing, kwaliteitsmanagement en bieden wij tevens mogelijkheden voor eigen onderzoek.
In deze factsheet zetten we kort en duidelijk uiteen wat patiëntervaringsonderzoek kan opleveren, waarom continu monitoring belangrijk is en waarom we zouden moeten meten vanuit het HIS in plaats van vanuit het KIS.

Download de factsheet

Ik adviseer iedereen Qualiview. De oplossing is gebruiksvriendelijk en dankzij de continue monitoring weet je waar verbetering nodig is.

Ernst-Jan Wind - Eigenaar Grip op Zorg

Ernst-Jan Wind begeleidt als eigenaar van GRIP op Zorg diverse samenwerkingsverbanden bij de implementatie van onderzoek in de dagelijkse praktijk, zoals de implementatie van zorgprogramma’s. Ook coördineert hij patiëntervaringsonderzoeken voor de verschillende samenwerkingsverbanden. ‘Op basis van mijn ervaring adviseer ik Qualiview van Qualizorg’, vertelt hij. ‘Deze zijn namelijk heel gebruiksvriendelijk. En de continue monitoring speelt in op behoeften uit de praktijk. Zorgverleners weten snel waar verbetering nodig is.’ Wind ziet ook voordeel in de totaaloplossing, waarbij de systemen van de verschillende disciplines per wijk worden gekoppeld. ‘Patiënten krijgen daardoor de vragen over ervaringen over het samenwerkingsverband slechts een keer, in plaats van meerdere keren als ze meerdere zorgverleners hebben bezocht.’

  • Automatische verzending van vragenlijsten
  • Overkoepelende resultaten van verschillende disciplines in één dashboard
  • Monitoren van de samenwerking binnen het gezondheidscentrum

Zo werkt Qualiview

Meet, vergelijk en excelleer

Meet, vergelijk en excelleer

Qualiview kent vragenlijsten voor individuele disciplines binnen het centrum en een overkoepelende vragenlijst over het gezondheidscentrum in z’n geheel. U maakt inzichtelijk hoe verschillende medewerkers presteren ten opzichte van elkaar en vergelijkt de resultaten van uw gezondheidscentrum met andere centra. Versterk uw marketingboodschap door uw claim te ondersteunen met patiëntbeoordelingen. Qualiview biedt u de handvatten voor interne en externe benchmarks. Zo helpen we u te excelleren. Wilt u ons product eerst uitproberen? Ga dan GRATIS met onze demo aan de slag en ervaar ons product.

Geïntegreerde eerste lijn, geïntegreerde monitor

Geïntegreerde eerste lijn, geïntegreerde monitor

Qualiview bouwt op jarenlange expertise. We hebben een uitgebreid track record binnen diverse disciplines, voldoen aan alle privacy-eisen en zijn NHG- en HKZ-geaccrediteerd. Qualiview is preferred leverancier voor CQi-contracten van Zilveren Kruis en biedt als enige in Nederland een volledige invulling van contractering van verzekeraar voor huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, ketenzorg, geïntegreerde eerste lijn en psychosociale zorg. Ook voor verschillende andere verzekeraars, waaronder VGZ, Menzis, CZ en Multizorg, geldt Qualiview als erkend patiëntervaringsonderzoek. Qualiview biedt u administratieve ontzorging door geautomatiseerde dataverzameling vanuit uw eigen HIS, KIS, FIS en/of EPD.

Patiënt centraal

Patiënt centraal

Net zoals u, stelt Qualiview de patiënt centraal en nemen we het patiëntvolgsysteem als uitgangspositie. Patiënten worden niet meer dubbel uitgevraagd. Deelname is anoniem en de vragenlijsten zijn van beperkte lengte. Zo waarborgen we niet alleen de privacy van uw patiënt, maar bereikt u ook een hoog deelnemersaantal. En hoe hoger het aantal deelnemers, hoe betrouwbaarder de analyse. Qualiview is reeds in gebruik bij meer dan 8.500 eerstelijns zorgorganisaties.


In drie stappen aan de slag


Onze partners


Nieuws uit de branche

Klantervaringsonderzoek 3.0: inzicht in de patient journey

Klantervaringsonderzoek 3.0: inzicht in de patient journey

13 september 2017 - Robert Kroesbergen

Na de Consumer Quality index (CQi), de PREM en de PROM dient zich een nieuwe categorie van klantervaringsonderzoek aan. De weg die de patiënt aflegt in de zorg staat hierbij centraal en er worden maar een paar vragen gesteld, gekoppeld aan een recent zorgcontact. Dat sluit beter aan bij de route naar integrale zorg en concepten waarin het behandeldoel van de patiënt het uitgangspunt is, vinden zorgbestuurders Daan Kerklaan en Hettie Suurd.

Lees meer

Offerte op maat

Offerte op maat

Wilt u patiëntervaring meten binnen verschillende disciplines en de overkoepelende resultaten van uw gezondheidscentrum meten? Qualiview biedt u de mogelijkheid per discipline een module aan te zetten en een extra GEZ-module in te zetten. Vraag onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Meer informatie over de investering
Inschrijven webinar

Inschrijven webinar

Bent u benieuwd wat Qualiview allemaal voor u kan betekenen? Volg dan de introductie webinar om kennis te maken met Qualiview. Hoe werkt het? Wat levert het u en uw patiënt op? Wat gebeurt er met de gegevens? En hoe zit het met de privacy van de patiënt of cliënt? Op deze vragen krijgt u allemaal antwoord.

Meer informatie over onze webinars
Onze widget

Onze widget

Uw praktijk levert kwaliteit en dat mag iedereen weten! Potentiële patiënten laten zich steeds vaker via het internet informeren. Het is daarom van toegevoegde waarde om de resultaten van uw patiëntervaringsonderzoek inzichtelijk te maken voor potentiële patiënten. Dit kan eenvoudig door de Qualiview widget op uw eigen website te tonen. De investering bedraagt €25,50 excl. BTW per jaar.

Meer informatie over onze widget
Promotiepakket

Promotiepakket

Wij helpen u graag bij de communicatie richting uw patiënt over uw patiëntervaringsonderzoek en de reden dat u het op prijs stelt een enquête in te laten vullen. Wilt u specifieke promotiematerialen voor uw praktijk, zoals bijvoorbeeld eigen posters en flyers? Dan kunnen wij dit voor u organiseren. U ontvangt 250 A5 flyers en 1 A2 poster voor slechts € 30,95 excl. BTW.

Meer informatie over promotiepakketten