Qualiview voor huisartsen

“Met heldere patiëntenfeedback kunt u uw zorg optimaliseren”

  • De verzamelde actuele data en feedback is realtime inzichtelijk op praktijk, huisarts, hidha en waarnemer niveau en bruikbaar ter verbetering van uw zorgverlening
  • Automatische aansturing vanuit Medicom, Labelsoft Zorgdossier, Mira (Euroned), Microhis en Promedico
  • Mogelijkheid tot het meten van de algemene huisartsen populatie en doelgroepen zoals COPD, diabetes, astma, etc
  • Geaccepteerd als oplossing patiëntervaring voor NHG-Praktijkaccreditering (NPA) en Segment 3
  • Voldoe aan de informatieplicht van de wet WKKGZ
  • Specifieke vragenlijsten voor antroposofische huisartsen zorg
Qualiview voor huisartsen

Qualiview voor huisartsen

PREM Chronische Zorg

PREM Chronische Zorg

Ineen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben geïnitieerd om vanaf 1 september 2017 de pilot met de PREM Chronische Zorg te starten. In deze pilot brengen zorggroepen, huisartsen en geïntegreerde eerstelijns organisaties ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma door middel van een generieke vragenlijst. Bij de eerdere fases van de ontwikkeling van de PREM Chronische Zorg heeft Qualizorg hiervoor pilots uitgevoerd en ook nu bieden we dit aan voor zorggroepen en gezondheidscentra.

Doordat Qualizorg met Qualiview al actief is voor een groot aantal zorggroepen en gezondheidscentra, bieden wij verschillende opties aan om deel te nemen. Hierbij kan zowel vanuit de HIS, KIS of met een puntmeting gemeten worden, waardoor zorgverleners waardevolle tijd overhouden voor het verlenen van zorg

Aanmelden of meer informatie
Inzicht in uw zorgprestaties

Inzicht in uw zorgprestaties

De gezondheid van uw patiënten staat voorop. Wilt u uw zorgverlening optimaliseren? Dan kan het patiëntervaringsonderzoek van Qualiview u de juiste informatie geven. Of u nu een zelfstandige huisartsenpraktijk heeft, onderdeel bent van een zorggroep, of binnen een gezondheidscentrum werkzaam bent. Wij bieden u de totaaloplossing voor patiëntervaringsonderzoek met geïntegreerde dataverzameling vanuit verschillende systemen en real-time inzicht in de resultaten. We hebben koppelingen met HIS en KIS. Met Qualiview meet u de zorgprestaties. Dat meten wij voor u op praktijkniveau, patiëntniveau en medewerkersniveau. Wilt u de werking van ons product uitproberen? Ga dan GRATIS met onze demo aan de slag en ervaar ons product.

Bekijk onze video
Totaaloplossing

Totaaloplossing

De basis van Qualiview is een online vragenlijst die het makkelijk maakt om patiëntervaringsonderzoeken te doen. Standaard wordt de CQ-Index voor de huisartsenzorg uitgevraagd, maar tegen een meerprijs heeft u ook de beschikking over een module met vragen voor COPD- of diabetespatiënten.Samen met Ineen, NPCF, Stichting Miletus, Zorgverzekeraars Nederland, Nivel en IQ Healthcare is Qualizorg bezig met het mee ontwikkelen van twee nieuwe patiëntervaring meetinstrumenten voor de huisartsenzorg, generieke eerstelijnszorg en de chronische zorg. Alle partijen zijn het er over eens dat de huidige CQi vragenlijsten aan vernieuwing toe zijn. De nieuwe vragenlijsten worden modulair opgebouwd en bevatten minder vragen. Ook is er veel aandacht voor de leesbaarheid van de vragenlijsten. Voldoe met Qualiview ook aan de informatieplicht van de wet WKKGZ

Steeds meer huisartsenpraktijken laten zich accrediteren. Qualizorg werkt daarom samen met NHG Praktijk Accreditering (NPA). Begint u aan een accreditatie? Dan kunt u dit eenvoudige systeem inzetten voor het verzamelen van de patiëntervaringsdata. Wij helpen u excelleren.

Bekijk alle voordelen
Volledige ontzorging

Volledige ontzorging

Uw tijd is kostbaar. Daarom vraagt Qualiview weinig tijd van u en is ons doel om u zoveel mogelijk te ontzorgen. In slechts drie stappen bent u aangemeld; uw patiënten doen de rest. Met de online rapportagetool van Qualiview biedt u op patiëntvriendelijke wijze de mogelijkheid om kwaliteitservaringen te delen. Vrijwel alles gaat vervolgens geautomatiseerd. Patiënten worden kort na het contactmoment namelijk automatisch benaderd vanuit uw eigen HIS. Dat betekent administratieve ontlasting voor u. De verzamelde actuele data en feedback zijn continu en real-time inzichtelijk en bruikbaar ter verbetering van uw dienstverlening. Uw resultaten zijn automatisch zichtbaar op uw website via widgets. De data verzamelen wij overigens anoniem, zodat de privacy van u en uw patiënt gewaarborgd blijft.

Lees meer over de toepassingen van Qualiview
Huisartsenbekostiging

Huisartsenbekostiging

Segment 3 (S3) biedt ruimte om (belonings)afspraken te maken over de resultaten van de inzet in de andere twee segmenten en om vernieuwing te stimuleren. In het akkoord worden enkele specifieke speerpunten benoemd, namelijk: doorverwijzen, doelmatig voorschrijven, diagnostiek, service en bereikbaarheid. Daarnaast wordt e-health als belangrijk aandachtsgebied benoemd. Qualiview zorgt er voor dat u wetenschappelijk verantwoord en onafhankelijk de klantbeleving en -uitkomsten kunt aantonen. Zo helpen wij u om grip op uw zorgprestaties te houden, zodat u uw (belonings)afspraken behaalt.

Direct aanmelden
Factsheet voor huisartsen

Factsheet voor huisartsen

De gezondheid van uw patiënten staat voorop. Wilt u uw zorgverlening optimaliseren? Dan kan patiëntervaringsonderzoek u de juiste informatie geven. Of u nu een zelfstandige huisartsenpraktijk heeft, onderdeel bent van een zorggroep, of binnen een gezondheidscentrum werkzaam bent. Door professioneel, wetenschappenlijk onderbouwd en continu patiëntervaringsonderzoek krijgt u niet alleen inzicht in de ervaring van uw patiënten, maar krijgt u ook tips en verbeterpotentieel voor uw personeelsbeleid, marketing, kwaliteitsmanagement en bieden wij tevens mogelijkheden voor eigen onderzoek.
In deze factsheet zetten we kort en duidelijk uiteen wat patiëntervaringsonderzoek kan opleveren, waarom continu monitoring belangrijk is en waarom we zouden moeten meten vanuit het HIS in plaats van vanuit het KIS.

Download de factsheet

Software partners

"De meting gebeurt geheel automatisch: we hoeven in het HIS alleen maar een e-mailadres van de patiënt in te voeren Wij zitten momenteel op een respons van 68%"

Dominiek Rutters - Algemeen manager Het Huisartsenteam

Qualizorg faciliteert met haar tool Qualiview het onderzoek onder de zorggroep programma's. Hiermee kunnen we onze prestaties vergelijken met andere zorggroepen, dat prikkelt ons allemaal tot kwaliteitsverbetering.’ Het Huisartsenteam was de eerste zorggroep die met het Qualizorg innoveerde met het automatische systeem. Directeur van Het Huisartsenteam, Jan Frans Mutsaerts, is groot voorstander.

  • Geaccepteerd als oplossing patiëntervaring voor NHG Praktijk Accreditering (NPA)
  • Privacy en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd, Qualiview is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd en geaccrediteerd door het CKZ (Kwaliteitsinstituut).
  • Het versturen van de vragenlijst kan per e-mail, iPad en/of per post

Zo werkt Qualiview

Administratieve ontlasting en data eigendom

Administratieve ontlasting en data eigendom

De gegevens uit Qualiview geven u altijd en overal inzicht in uw zorgresultaten. Qualiview staat voor gemak, dus de tijd die u eraan kwijt bent, is minimaal. Wij bieden een exclusieve koppeling aan voor gebruikers van onder meer: Medicom, Labelsoft Zorgdossier, Mira (Euroned), Microhis en Promedico. Het systeem is volledig doorontwikkeld en geautomatiseerd. Handmatige verwerking van de gegevens is verleden tijd. De data blijft uw eigendom en u bepaalt wat er mee gebeurt. Uw controle, ons werk. Alleen indien u dit wenst leveren wij geheel kosteloos uw data op aan de zorgverzekaars Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis.

Uw doelen bereiken

Uw doelen bereiken

Om de kwaliteit van de zorg in uw praktijk te verbeteren, kunt u naast uw eigen expertise veel leren van de feedback van uw patiënten. De rapportages geven u een duidelijk beeld van de zorgprestaties op huisarts niveau, maar ook op hidha, waarnemer of praktijk ondersteuner. Daarnaast krijgt u duidelijke en toepasbare adviezen om het verbeterpotentieel te benutten. Met Qualiview kunt u ook externe benchmarks uitvoeren ten opzichte van uw praktijk, zodat u uw prestaties kunt vergelijken met die van andere praktijken, of binnen uw zorggroep of gezondheidscentrum. Wilt u ons product eerst uitproberen? Ga dan GRATIS met onze demo aan de slag en ervaar ons product.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

Werken met Qualiview is zeer eenvoudig. Voor u en voor de patiënt. Voor u kost het slechts 3 minuten om u aan te melden en de software in te stellen. Het invullen van de vragenlijst kost de patiënt slechts enkele minuten en geeft u vervolgens waardevolle inzichten. De privacy van de patiënt blijft gewaarborgd: deelname is anoniem. Ook informatiebeveiliging is gewaarborgd. Qualiview is hiervoor geaccrediteerd door het CKZ. De data is eigendom van uw praktijk en geschikt voor meerdere doeleinden, zoals het aanleveren bij verzekeraars, bij het NPA, het Kwaliteitsinstituut en andere voor u belanghebbende organisaties.

Extra opties

Extra opties

Via Qualiview worden uw patiënten standaard per e-mail uitgenodigd. Neemt u ook Qualiview Direct af, dan kunnen uw patiënten direct na de behandeling op uw locatie de vragenlijst invullen op bijvoorbeeld een tablet. Hiermee verhoogt u uw respons en bereikt u bijvoorbeeld makkelijker doelgroepen zonder e-mailadres, zoals ouderen. Het is ook mogelijk om een extra module af te sluiten waarmee u schriftelijke vragenlijsten kunt uitzetten onder uw patiënten. Ook deze dataverzameling verloopt geautomatiseerd en is inzichtelijk in uw online rapportagetool. Wel zijn er extra kosten verbonden aan het uitzetten en inzichtelijk maken van schriftelijke vragenlijsten.

Met Qualiview Modules kunt u extra onderzoek doen onder uw patiënten. U selecteert eenvoudig extra vragen die vervolgens automatisch worden toegevoegd aan het klantervaringsonderzoek. Zo krijgt u extra waardevolle stuur- en verbeterinformatie voor uw praktijk.

Verbeter de vindbaarheid en het aantal kliks naar de website van uw praktijk met Qualiview Google Sterren. Meer bezoekers betekent een hogere instroom.


In drie stappen aan de slag


Onze samenwerkingspartners


Nieuws uit de branche

Klantervaringsonderzoek 3.0: inzicht in de patient journey

Klantervaringsonderzoek 3.0: inzicht in de patient journey

13 september 2017 - Robert Kroesbergen

Na de Consumer Quality index (CQi), de PREM en de PROM dient zich een nieuwe categorie van klantervaringsonderzoek aan. De weg die de patiënt aflegt in de zorg staat hierbij centraal en er worden maar een paar vragen gesteld, gekoppeld aan een recent zorgcontact. Dat sluit beter aan bij de route naar integrale zorg en concepten waarin het behandeldoel van de patiënt het uitgangspunt is, vinden zorgbestuurders Daan Kerklaan en Hettie Suurd.

Lees meer
Samen van goede naar betere zorg

Samen van goede naar betere zorg

13 september 2017 - Robert Kroesbergen

In september 2017 publiceerde het consumentenmagazine van FysioTopics het artikel 'Qualiview en uw ervaringen. Samen van goede naar betere zorg'. In het artikel leest de zorgconsument meer over het meten en inzichtelijk maken van patiëntervaring. Doordat Qualiview informatie verzamelt en deelt over de prestaties, ervaringen en meningen over de zorgverlening krijgen mensen meer zicht op kwaliteit en mogelijkheden die zij hebben om een goede keuze voor zorg te maken. Daarnaast wordt aangegeven dat het invullen van de vragenlijst de zorgverleners helpt hun kwaliteit van zorgverlening te blijven monitoren en te verbeteren.

Lees meer

Investering

Investering

Deelname aan Qualiview bedraagt € 11,33 per deelnemende huisartspraktijk (locatie) en € 11,33 per medewerker per maand, exclusief BTW. Eenmalig wordt een inrichtingsbijdrage van € 125,00* per praktijk gevraagd. Maakt u deel uit van een zorggroep? Dan komt u in aanmerking voor een maatwerk oplossing. Vraag hiervoor een offerte op via 0570-820 219 (optie 2-2).

Meer informatie over de investering
Onze widget

Onze widget

Uw praktijk levert kwaliteit en dat mag iedereen weten! Potentiële patiënten laten zich steeds vaker via het internet informeren. Het is daarom van toegevoegde waarde om de resultaten van uw patiëntervaringsonderzoek inzichtelijk te maken voor potentiële patiënten. Dit kan eenvoudig door de Qualiview widget op uw eigen website te tonen. De investering bedraagt € 25,50 excl. BTW per jaar.

Meer informatie over de widget
Promotiepakket

Promotiepakket

Wij helpen u graag bij de communicatie richting uw patiënt over uw patiëntervaringsonderzoek en de reden dat u het op prijs stelt een enquête in te laten vullen. Wilt u specifieke promotiematerialen voor uw praktijk, zoals bijvoorbeeld eigen posters en flyers? Dan kunnen wij dit voor u regelen. U ontvangt 250 A5 flyers en 1 A2 poster voor slechts € 30,95 excl. BTW.

Meer informatie over promotiepakketten