Qualiview voor zorggroepen

“Met heldere patiëntenfeedback kun je de zorg binnen je zorggroep optimaliseren”

  • Mogelijkheid tot het meten van speciale doelgroepen binnen ketenzorg zoals COPD, diabetes en astma
  • Voldoe aan de informatieplicht van de Wkkgz
  • Automatische aansturing vanuit CGM HUISARTS, CGM WEBHIS ZORGDOSSIER, Medicom, Microhis en Promedico
  • Indien gewenst kun je zowel vragenlijsten voor PREMs als voor PROMs versturen

Qualiview voor zorggroepen

PREM Chronische Zorg

PREM Chronische Zorg

Ineen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben geïnitieerd om vanaf 1 september 2017 de pilot met de PREM Chronische Zorg te starten. In deze pilot brengen zorggroepen, huisartsen en geïntegreerde eerstelijns organisaties ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma door middel van een generieke vragenlijst. Bij de eerdere fases van de ontwikkeling van de PREM Chronische Zorg heeft Qualizorg hiervoor pilots uitgevoerd en ook nu bieden we dit aan voor zorggroepen en gezondheidscentra.

Doordat Qualizorg met Qualiview al actief is voor een groot aantal zorggroepen en gezondheidscentra, bieden wij verschillende opties aan om deel te nemen. Hierbij kan zowel vanuit de HIS, KIS of met een puntmeting gemeten worden, waardoor zorgverleners waardevolle tijd overhouden voor het verlenen van zorg

Aanmelden of meer informatie?
Inzicht in je zorgprestaties

Inzicht in je zorgprestaties

Huisartsen die actief zijn binnen een praktijk en een zorggroep hebben in verschillende opzichten met patiëntervaringsonderzoek te maken. Voor huisartsen is niet alleen inzicht in de patiëntervaring van de eigen verleende zorg en algemene patiënt populatie belangrijk, maar ook die van de chronische/ketenzorg. Op verschillende niveaus wordt vervolgens data verzameld voor verschillende doeleinden. Qualiview biedt je de totaaloplossing voor patiëntervaringsonderzoek met geïntegreerde dataverzameling vanuit verschillende systemen en real-time inzicht in de resultaten.

Bekijk onze video
Online rapportagetool

Online rapportagetool

De basis van Qualiview is een online vragenlijst die het makkelijk maakt om patiëntervaringsonderzoeken te doen. Standaard wordt de CQ-Index voor de huisartsenzorg uitgevraagd, maar tegen een meerprijs heeft u ook de beschikking over een module met vragen voor COPD- of diabetespatiënten.Samen met Ineen, NPCF, Stichting Miletus, Zorgverzekeraars Nederland, Nivel en IQ Healthcare is Qualizorg bezig met het mee ontwikkelen van twee nieuwe patiëntervaring meetinstrumenten voor de huisartsenzorg, generieke eerstelijnszorg en de chronische zorg. Alle partijen zijn het er over eens dat de huidige CQi vragenlijsten aan vernieuwing toe zijn. De nieuwe vragenlijsten worden modulair opgebouwd en bevatten minder vragen. Ook is er veel aandacht voor de leesbaarheid van de vragenlijsten.

Steeds meer huisartsenpraktijken laten zich accrediteren. Qualizorg werkt daarom samen met NHG Praktijk Accreditering (NPA). Begin je aan een accreditatie? Dan kun je dit eenvoudige systeem inzetten voor het verzamelen van de patiëntervaringsdata. Wij helpen je excelleren.

Bekijk alle voordelen
Volledige ontzorging

Volledige ontzorging

Qualiview vraagt weinig tijd van je. Ons doel is om je zoveel mogelijk te ontzorgen. In slechts drie stappen ben je aangemeld; je patiënten en die van de bij je aangesloten specialisten doen de rest. Met de real-time rapportagetool van Qualiview biedt je op patiëntvriendelijke wijze de mogelijkheid om kwaliteitservaringen te delen. Vrijwel alles gaat vervolgens geautomatiseerd. Qualiview biedt je administratieve ontzorging door geautomatiseerde dataverzameling vanuit je eigen HIS, KIS, FIS en/of EPD. Uw resultaten zijn automatisch zichtbaar op de website via widgets. Managementinformatie en stuurinformatie is real-time inzichtelijk en te koppelen aan andere kwaliteitsindicatoren. De zorggroep is eigenaar van de verzamelde data.

Lees meer over de toepassingen van Qualiview
Transparantie

Transparantie

Qualiview meet hoe patiënten de verleende zorg door eerstelijns zorgverleners ervaren en waarderen. De uitkomsten ondersteunen je in de verbetering van de zorgverlening binnen je zorggroep, en helpen je om goed in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. Patiëntbeoordelingen zijn niet alleen nuttig voor interne transparantie, maar ook voor gesprekken en contractonderhandelingen met zorgverzekeraars.

Lees meer over de acceptatie door derden
Zorgakkoord

Zorgakkoord

Segment 3 (S3) uit het zorgakkoord biedt ruimte aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders om (belonings)afspraken te maken over de resultaten van de inzet in de andere twee segmenten en om vernieuwing te stimuleren. Qualiview helpt je om grip op je zorgprestaties te hebben, zodat je je (belonings)afspraken behaalt.

Direct een offerte aanvragen
Factsheet voor zorggroepen

Factsheet voor zorggroepen

De gezondheid van je patiënten staat voorop. Wil je je zorgverlening optimaliseren? Dan kan patiëntervaringsonderzoek je de juiste informatie geven. Of je nu een zelfstandige huisartsenpraktijk hebt, onderdeel bent van een zorggroep, of binnen een gezondheidscentrum werkzaam bent. Door professioneel, wetenschappenlijk onderbouwd en continu patiëntervaringsonderzoek krijg je niet alleen inzicht in de ervaring van je patiënten, maar krijg je ook tips en verbeterpotentieel voor je personeelsbeleid, marketing, kwaliteitsmanagement en bieden wij tevens mogelijkheden voor eigen onderzoek.
In deze factsheet zetten we kort en duidelijk uiteen wat patiëntervaringsonderzoek kan opleveren, waarom continu monitoring belangrijk is en waarom we zouden moeten meten vanuit het HIS in plaats van vanuit het KIS.

Download de factsheet
Dé tool voor interne en externe benchmarks

Dé tool voor interne en externe benchmarks

Krijg beter inzicht in het presteren van je zorgverleners. Een goed functionerende zorgverlener wordt aanbevolen, elke aanbeveling leidt gemiddeld tot 2 nieuwe patiënten. Niet goed functionerende zorgverleners zorgen voor verloop van patiënten. Qualiview maakt het functioneren van je zorgverleners inzichtelijk, meetbaar en bespreekbaar. Dit kan je gemiddeld €2.500,- tot €5.000,- per zorgverlener opleveren. Reken maar uit! Met Qualiview ontdek je ook hoe je scoort ten opzichte van andere praktijken. Zo weet je wat de sterke punten van je praktijk zijn en kun je deze benutten.

Bekijk alle opbrengsten
Je investering snel terugverdiend

Je investering snel terugverdiend

Benut de opbrengsten. Qualiview brengt je al gauw een paar honderd tot duizenden euro’s per jaar op. Hoe? Lees hoe Zorggroep Het Huisartsenteam, Diëtisten Groep NL, Topfit Fysiotherapie en Connect Logopedie dat doen.

Bekijk alle opbrengsten
Eerstelijnszorg verdient eersteklas kwaliteitsbeleid

Eerstelijnszorg verdient eersteklas kwaliteitsbeleid

Kwaliteit van zorg omvat meer dan alleen de ervaring van cliënten die je met de PREM Eerstelijnszorg of PREM Chronische zorg meet. Door invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en recente inzichten wordt de vraag naar een integrale kijk op kwaliteit van zorg steeds nadrukkelijker. Daarom hebben wij een nieuw kwaliteitsconcept voor de zorg ontwikkeld: Carings.

Carings is een integrale visie op kwaliteit in de eerstelijnszorg en heeft als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het model bestaat uit vijf pijlers, namelijk: zorgmedewerker, de organisatie, samenwerkingen, zorgdata en de cliënt. Deze pijlers zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en vormen samen een integrale blik op kwaliteit van zorg. Binnen deze pijlers combineert Carings de kracht van verschillende Qualiview meetinstrumenten. Met behulp van Carings waarborg je de kwaliteit van zorg door continu te werken aan het verbeteren van de prestaties van je organisatie.

Meer informatie over Carings

Software partners

'Nu onze huisartsen zien welke nuttige informatie patiëntervaringsonderzoek voor hen oplevert, breidt het gebruik ervan zich als een olievlek uit'

Wilbert van den Winkel - Zorggroep West-Brabant

De zorggroep stimuleert haar huisartsen om de resultaten van de patiëntervaringsonderzoeken terug te koppelen naar de patiënten. Bijvoorbeeld via de widget op de website. Van den Winkel: ‘Wij willen graag dat onze huisartsen communiceren over hun praktijk. Hoe bijvoorbeeld hun wachttijden zich verhouden tot andere praktijken of hoeveel uur per week zij eigenlijk spreekuur houden.’ • Geaccepteerd als oplossing patiëntervaring voor NHG Praktijk Accreditering (NPA) • Privacy en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd, Qualiview is hiervoor geaccrediteerd door het CKZ (Kwaliteitsinstituut) • Het versturen van de vragenlijst kan per e-mail en/of per post

  • Grip op je zorgprestaties zodat je je afspraken conform Segment S3 behaalt.
  • Het versturen van de vragenlijst kan per e-mail en/of per post
  • Privacy en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd, Qualiview is hiervoor geaccrediteerd door het CKZ (Kwaliteitsinstituut)

Zo werkt Qualiview

Bekijk de video

Bekijk de video

Bekijk de video en ontdek wat Qualiview is en hoe eenvoudig het werkt.

Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

Qualiview zit bij alle belangrijke partijen aan tafel en ontwikkeld continu voor je door. Je voldoet altijd automatisch aan de geldende eisen. Ook voldoet Qualiview aan de nieuwe Europese veiligheid- en privacywetgeving (AVG) die vanaf mei 2018 in werking treedt. Je data is veilig en je loopt geen onnodig risico op een datalek en daarmee hoge boetes en reputatieschade. Qualiview bouwt op jarenlange expertise en is preferred supplier van zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis. Met Qualiview ben je dus op de toekomst voorbereid. Qualiview zal als leading company de landelijke standaard gebruiken voor alle zorgdisciplines.

Je doelen bereiken

Je doelen bereiken

Om de kwaliteit van de zorg in je praktijk te verbeteren, kun je naast je eigen expertise veel leren van de feedback van je patiënten. De rapportages geven je een duidelijk beeld van je zorgprestaties van de gehele zorggroep. Ook krijg je overzichtelijke en toepasbare tips voor gebruik van het verbeterpotentieel. Met Qualiview kun je tevens externe benchmarks uitvoeren, zodat je je prestaties kunt vergelijken met die van andere praktijken. Wil je ons product eerst uitproberen? Ga dan GRATIS met onze demo aan de slag en ervaar ons product.

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

Werken met Qualiview is zeer eenvoudig. Voor jezelf en voor de patiënt. Binnen 3 minuten kun je je aanmelden en de software instellen. Het invullen van de vragenlijst kost de patiënt slechts enkele minuten en geeft je vervolgens waardevolle inzichten. Overigens verzamelen wij de data anoniem, zodat je privacy en die van de patiënten gewaarborgd blijft. Ook informatiebeveiliging is gewaarborgd. Qualiview is hiervoor geaccrediteerd door het CKZ. Het systeem is volledig doorontwikkeld en geautomatiseerd. Handmatige verwerking van de gegevens is verleden tijd.

Administratieve ontlasting

Administratieve ontlasting

De gegevens uit de online rapportagetool geven je altijd en overal inzicht in je zorgresultaten. Qualiview staat voor gemak, dus de tijd die je eraan kwijt bent, is minimaal. Wij bieden een exclusieve koppeling aan voor gebruikers van onder meer: CGM HUISARTS, CGM WEBHIS ZORGDOSSIER, Medicom, Microhis, Promedico, ProTopics, VitalHealth en Care2U. Qualiview is preferred leverancier voor PREM-contracten van Zilveren Kruis en biedt als enige in Nederland een volledige invulling van contractering van verzekeraar voor huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, ketenzorg, geïntegreerde eerste lijn en psychosociale zorg. Ook voor verschillende andere verzekeraars, waaronder VGZ, Menzis, CZ en Multizorg, geldt Qualiview als erkend patiëntervaringsonderzoek. Indien je dit wenst leveren wij geheel kosteloos je data op aan de zorgverzekaars. De data blijft van jezelf en je bepaalt wat er mee gebeurt.

Professionele helpdesk

Professionele helpdesk

Qualiview is meer dan een tool. Een tool is slechts een middel. Het gaat erom dat je goed wordt ondersteund. Met onze dienstverlening ontzorgen we je volledig. Onze helpdesk zal je nooit teleurstellen. De helpdesk van Qualiview staat vijf dagen per week klaar voor je praktijk en voor je patiënten. Je bent daardoor geen tijd kwijt aan het beantwoorden van vragen van je patiënten over het onderzoek. Voor de meest voorkomende vragen hebben wij 24 uur per dag, 7 dagen per week onze online klantenservice beschikbaar. Onze helpdesk behandelt alle vragen discreet en persoonlijk.

Om je snel op weg te helpen hebben wij eenvoudige handleidingen voor je beschikbaar. Of volg de Qualiview webinars. Binnen 35 minuten krijg je dan een schat aan informatie die je direct kunt toepassen. Allemaal vanaf je eigen (werk)plek.

Extra opties

Extra opties

Zet je klantervaringsonderzoek in voor nog meer stuur- en verbeterinformatie, je HR en je marketing en verdien je investering snel terug. We hebben een aantal producten die dit heel gemakkelijk voor je maken.

Qualiview Direct wachtkamer bevraging

Via Qualiview worden je patiënten standaard per e-mail uitgenodigd. Met Qualiview Direct heb je nu de mogelijkheid om ook patiënten direct na de behandeling op locatie te bevragen. Hiermee verhoog je je respons en bereik je bijvoorbeeld makkelijker doelgroepen zonder e-mailadres, zoals ouderen.

Eigen onderzoek met Qualiview Modules

Eigen onderzoek met Qualiview Modules

Met Qualiview Modules kun je extra onderzoek doen onder je patiënten. Je selecteert eenvoudig extra vragen welke relevant zijn voor jou praktijk en vervolgens automatisch worden toegevoegd aan het klantervaringsonderzoek. Zo krijg je extra waardevolle stuur- en verbeterinformatie voor je praktijk.

Hogere instroom met Qualiview Google Sterren

Hogere instroom met Qualiview Google Sterren

Google is voor patiënten de belangrijkste bron als zij op zoek zijn naar een zorgverlener zoals jij. Sinds 2015 komen meer patiënten op eigen initiatief bij een zorgverlener dan via een verwijzer.

Als klant van Qualiview is het nu nog eenvoudiger om beter gevonden te worden in Google. Het Google Sterren pakket zorgt ervoor dat je de reviews van je patiënten kunt inzetten als effectieve marketingtool waardoor meer patiënten je praktijk weten te vinden.Met Google Sterren verbeter je de vindbaarheid van je website. Uit onderzoek blijkt dat de klikratio (CTR) naar een website tot wel 30% stijgt als reviews en Google Sterren worden getoond bij je website in de zoekresultaten. Meer bezoekers betekent een hogere instroom en dus omzet.

Hogere respons met het Qualiview voorlichtingspakket

Hogere respons met het Qualiview voorlichtingspakket

Wij helpen je graag bij de communicatie richting je patiënt over je klantervaringsonderzoek en de reden dat je het op prijs stelt een enquête in te laten vullen. Maak je gebruik van het Qualiview voorlichtingspakket, dan zorgt dit voor een hogere respons. Je ontvangt 250 A5 flyers en één A2 poster voor slechts € 38,00 excl. btw. Wil je specifieke promotiematerialen voor je praktijk, zoals bijvoorbeeld eigen posters en flyers? Dan kunnen wij dit voor je organiseren.

Voldoe automatisch aan informatieplicht Wkkgz met de Qualiview Widget

Voldoe automatisch aan informatieplicht Wkkgz met de Qualiview Widget

Voldoe automatisch aan informatieplicht Wkkgz met de Qualiview Widget Je praktijk levert kwaliteit en dat mag iedereen weten! Potentiële patiënten laten zich steeds vaker via het internet informeren. Het is daarom van toegevoegde waarde om de resultaten van je klantervaringsonderzoek inzichtelijk te maken voor potentiële patiënten. Dit kan eenvoudig door de Qualiview Widget op je eigen website te tonen. Bovendien helpt de widget je om aan de informatieplicht van de Wkkgz te voldoen. De investering bedraagt slechts € 27,50 excl. btw per jaar.


In drie stappen aan de slag


Onze samenwerkingspartners


Nieuws uit de branche

Her-accreditatie ISO 27001 en NEN 7510 behaald

Her-accreditatie ISO 27001 en NEN 7510 behaald

29 juni 2021 - Robert Kroesbergen

Qualizorg heeft de her-accreditering voor ISO 27001:2013 en NEN 7510:2017 weer behaald. Deze certificering bevestigt dat onze processen op het gebied van informatiebeveiliging goed op orde zijn en voldoen aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging. Voor onze klanten is het van groot belang dat hun data te allen tijde goed beveiligd zijn, omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun klantgegevens. Bij ons heeft de veiligheid van deze data daarom de hoogste prioriteit.

Lees meer
Lex Drop van Lijf & Visie: “meer cliënten betrekken bij het klantervaringsonderzoek”

Lex Drop van Lijf & Visie: “meer cliënten betrekken bij het klantervaringsonderzoek”

27 januari 2021 - Hendrik ter Haar Romenij

Lex Drop is fysiotherapeut en directeur bij Lijf & Visie en onlangs is zijn praktijk in Soest uitgerust met een Qualiview Feedback Zuil. “Ik werd getriggerd door de mogelijkheid om met de zuil meer cliënten te betrekken bij het klantervaringsonderzoek. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 65+ers maar eigenlijk verwacht ik dat iedereen het waardeert dat ze ter plaatse hun ervaringen direct kunnen delen." Benieuwd? Lees de visie van Lex over de Qualiview Feedback Zuil.

Lees meer

Investering

Investering

Deelname aan Qualiview bedraagt € 12,50 per deelnemende huisartspraktijk (locatie) en € 12,50 per medewerker per maand, exclusief btw. Maak je deel uit van een zorggroep? Dan kom je in aanmerking voor een maatwerk oplossing. Vraag hiervoor een offerte op via 0570-820 219.

Meer informatie over de investering
Onze widget

Onze widget

Je praktijk levert kwaliteit en dat mag iedereen weten! Potentiële patiënten laten zich steeds vaker via het internet informeren. Het is daarom van toegevoegde waarde om de resultaten van uw patiëntervaringsonderzoek inzichtelijk te maken voor potentiële patiënten. Dit kan eenvoudig door de Qualiview widget op je eigen website te tonen. De investering bedraagt € 27,50 excl. btw per jaar.

Meer informatie over de widget
Promotiepakket

Promotiepakket

Wij helpen je graag bij de communicatie richting je patiënt over je patiëntervaringsonderzoek en de reden dat je het op prijs stelt een enquête in te laten vullen. Wil je specifieke promotiematerialen voor uw praktijk, zoals bijvoorbeeld eigen posters en flyers? Dan kunnen wij dit voor je regelen. Je ontvangt 250 A5 flyers en 1 A2 poster voor slechts € 38,00 excl. btw.

Meer informatie over promotiepakketten
Inschrijven webinar

Inschrijven webinar

Ben je benieuwd wat Qualiview allemaal voor je kan betekenen? Volg dan de introductie webinar om kennis te maken met Qualiview. Hoe werkt het? Wat levert het jou en je patiënt op? Wat gebeurt er met de gegevens? En hoe zit het met de privacy van de patiënt of cliënt? Op deze vragen krijg je allemaal antwoord.

Meer informatie over onze webinars