{caption}

Qualiview Bedrijfsvoeringstool

Wat is de Qualiview Bedrijfsvoeringstool?

De Qualiview Bedrijfsvoeringstool geeft jou als praktijk de mogelijkheid om jezelf te vergelijken met andere soortgelijke praktijken op het vlak van bedrijfsvoering. Denk hierbij aan onderwerpen als salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, kosten, resultaat, etc. Dus naast inzicht in de gezondheid van je patiënt krijg je nu ook inzicht in de gezondheid van jouw bedrijf.
 

Wie ontwikkelt het onderzoek?
We hebben ervoor gekozen om een gerenommeerd onderzoeks- en adviesorganisatie de opdracht te geven om een benchmarkonderzoek op te zetten. Een partij die dit al jaren doet en binnen de zorg allerlei onderzoeken verricht op macro- en mesoniveau. Het onderzoek opzetten is zeer complex. Deze complexiteit zit vooral in het ontwikkelen van een indicatorenset, de juiste vergelijkingsgroepen maken, ervoor zorgen dat men de vragen juist interpreteert en de benchmarks juist worden berekend (methodologische uitwerking van de benchmarkfunctie). Kortom, zeer complexe materie die je beter aan een bewezen expert kan overlaten. Daarnaast heeft een groep klanten en beroepsverenigingen de mogelijkheid gekregen om mee te denken. Dus we ontwikkelen het met elkaar!

 

Wat gaan we vergelijken?
We focussen ons op bedrijfsvoering. Dan hebben wij het over inkomsten en kosten die jij als praktijk maakt. Bij dat laatste kun je denken aan bijvoorbeeld overheadkosten, loonkosten, huisvestingskosten, inkoopkosten, etc. Ook zullen we dieper ingaan op bijvoorbeeld het personeelsbeleid. Denk hierbij aan bonussen, reiskosten en scholing. Kortom, belangrijke zaken waar jij als praktijkeigenaar tegenaan loopt.

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?
Je vult straks allerlei vragen in. Die gaan bijvoorbeeld over jouw profiel als zorgorganisatie, over de financiële inkomsten en de uitgaven. Dit is zeer gespecificeerd om uiteindelijk op deelgebied vergelijkingen te kunnen maken. We helpen je bij het invullen, door goed te specificeren wat wij exact bedoelen. Maar ook de wat ‘minder primaire onderwerpen’ komen aan bod. Denk hierbij aan hoe jij als organisatie omgaat met het verschaffen van werkkleding, vergoeden van accreditatie of herregistratiekosten. Dus allerlei zaken die wellicht handig zijn om van te weten hoe dat bij een ander werkt.

Vervolgens kun je in een rapportage omgeving jezelf vergelijken met vakgenoten. Uit dezelfde disciplines, maar ook uit andere disciplines. Maar je kunt je ook vergelijken met zorgorganisaties met hetzelfde profiel. Denk hierbij aan een fysiopraktijk die dezelfde grootte en volume heeft en in dezelfde regio zit (een gemiddelde praktijk in Amsterdam heeft namelijk hogere overheadkosten dan een praktijk in Friesland). Je ziet dus zeer relevante informatie. Want hoe doe je het qua resultaat bijvoorbeeld? Of omzet per professional. Of hoe is jouw salarishuis ten opzichte van die van anderen? Dit levert jou als gebruiker dus zeer interessant informatie op.

Je kunt dit overigens allemaal anoniem doen. Je hoeft je geen zorgen te maken over herleidbaarheid. Maar, je kunt het ook niet anoniem doen. In dat geval zal je ook meer informatie kunnen inzien. Enkel natuurlijk van zorgorganisaties die ook bereidt zijn hun informatie te delen en zich dus kwetsbaar durven op te stellen. Want dat is wel één van de doelen. Open staan voor elkaar, de dialoog met elkaar aangaan en op basis van inzicht de zorgorganisatie verbeteren en daarmee de zorg.

 

Is straks de Qualiview Bedrijfsvoeringstool automatisch gevuld met mijn gegevens?
Nee, helaas niet... Het vergt van jou invultijd en uitzoekwerk. Mooier kunnen we het niet maken. De gegevens komen uit teveel systemen om dit op dit moment te automatiseren. Dus het invoeren van de gegevens gaat jou zeker tijd kosten. Maar, we weten wel dat je dan ook écht wat hebt! Je hebt daarna namelijk de waardevolle inzichten om je bedrijf verder te helpen. Dus het levert je veel op!

Is het allemaal veilig?
Zoals je van ons gewend bent nemen wij dataveiligheid méér dan serieus. Ook in deze situatie dus. Je kunt er vanuit gaan dat alle data veilig staat en dat niemand erbij mag en kan. Verder zal de data in de rapportage omgeving anoniem worden gedisplayd. Tenzij je dit zelf wilt opheffen. Dan kunnen andere organisaties, die hetzelfde hebben gedaan, jouw data tot op bepaalde hoogte zien. En uiteraard, de data is niet bestemd voor de zorgverzekeraar of andere partijen.

Wanneer gaan wij van start?
In de loop van 2020 kan je de gegevens invullen. Tot die tijd zal de indicatorenset samen met klantpanels worden ontwikkeld.

Waarom?

Waarom benchmarking van bedrijfsvoering?
Als je kijkt naar de definitie van kwaliteit van zorg zal nagenoeg elke beleidsmaker uitkomen op Value Based Healthcare (of VBHC) of Triple Aim. Modellen om kwaliteit van zorg te duiden. De filosofie van Triple Aim zegt bijvoorbeeld dat als je de kosten (dat ook de effectiviteit en doelmatigheid raakt), de zorginhoudelijke uitkomsten en/of de beleving de patiënt verbetert dan doe je aan waarde optimalisatie. Met beleving bedoelen we overigens niet ‘Ervaringsonderzoek of de PREM’. We doelen hierop dat we van de patiënt willen horen hoe de zorg bijgedragen heeft aan het verhelpen van zijn kwaliteit van leven.

Nu is er een nieuwe stroming. Die heeft de naam Quadruple Aim gekregen. Is hetzelfde, maar verrijkt met één element extra. Namelijk het welbevinden van de zorgorgansiatie zelf. Want, en we kennen de discussies allemaal, als de zorgorganisatie niet ‘gezond is’ dan heeft dat (in)direct invloed op de kwaliteit van zorg. En wij geloven daar in.

Dus als je verbeteringen wilt doorvoeren in je bedrijfsvoering, kom je al snel uit op de noodzaak van benchmarking. Benchmarking levert een sterke bijdrage aan het inzichtelijk maken van onderlinge prestaties. Het mooie is dat inzicht in de relatieve prestaties het lerend vermogen van organisaties makkelijker maakt door gebieden aan te wijzen waar verbetering mogelijk is.

En daardoor verbeteren wij met elkaar de zorg!

Overigens hadden we al vergelijkbare tools, onder andere voor de NVD. Dus het is voor ons een bekend terrein.

 

We gaan het samen doen
We zijn nu bijna een jaar bezig. Ondertussen wordt het initiatief gesteund door verschillende partijen. Zo heeft bijvoorbeeld Fys’Optima aangegeven mee te doen met 350+ praktijken. Een mooie vorm van solidariteit. Want hierdoor wordt het voor iedereen makkelijker om van elkaar te kunnen leren.

Naast Fys’Optima bestaat het klantpanel verder o.a. uit Keurmerk Fysiotherapie, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapie (NVH), de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Het Gezonde Net (HGN). Daarnaast vinden er ondertussen gesprekken plaats met andere beroepsverenigingen en netwerken om hen de gelegenheid te geven mee te denken.

Voordelen

Voordelen

  • Gemakkelijk vergelijken met soortgelijke organisaties, zodat je echt weet hoe jij het doet;
  • Indicatorenset ontwikkeld door een gerenommeerd onderzoeks- en adviesbureau;
  • Je kunt anoniem deelnemen. En op sommige onderdelen ook niet anoniem als je wilt. De praktijken die dat doen kunnen zelfs contact met elkaar opnemen om van elkaar te leren;
  • Met een geringe investering toegang tot een schat aan informatie;
  • De eerste en grootste tool voor je bedrijfsvoering;
  • Geschikt voor grote en kleine praktijken;
  • Bedacht door en voor de praktijken vanuit verschillende expertises;
  • Uiteraard alles veilig, ISO 27001 en NEN 7510.
Financiële investeringen

Start nu extra aantrekkelijk. Profiteer van de introductiekorting!
Mogen we rekenen op je deelname? Hoe meer praktijken deelnemen, hoe waardevoller de informatie voor alle deelnemers is! Daarom bieden we je graag een introductie-aanbieding aan. Maak je nog geen gebruik van Qualiview voor je klantervaringsonderzoek (PREM). Dan start je nu voor slechts 295 euro per jaar (excl. btw) en je profiteert daarmee van 100 euro korting op het reguliere tarief van 395 euro per jaar.

 

Combinatievoordeel met Qualiview klantervaringsonderzoek (PREM)
Maak je wel gebruik van Qualiview voor het klantervaringsonderzoek (PREM)? Dan profiteer je van extra combinatievoordeel. Dan start je nu voor slechts 195 euro per jaar (excl. btw) en profiteer je van 200 euro korting op het reguliere tarief van 395 euro per jaar.

 

* Genoemde prijzen zijn per jaar, exclusief 21% BTW. 

 
Wat anderen zeggen
Fysiotherapie ZorgSaam nieuwsgierig naar inzichten met Qualiview Bedrijfsvoeringtool

Fysio & Manueel therapeut Rob Alferink is samen met Patrick ter Brugge praktijkhouder van Fysiotherapie ZorgSaam. “Patrick en ik doen veel op goed gevoel en de praktijk groeit. Maar of we het echt goed doen? En hoe wij het doen op het vlak van winstgevendheid ten opzichte van soortgelijke praktijken weet ik eigenlijk niet." Lees waarom, volgens Rob, de Bedrijfsvoeringtool daarbij kan helpen.

Lees meer
Qualiview Bedrijfsvoeringstool helpt bedrijfsbeslissingen onderbouwen

Robert Versteegh "Om beleid te kunnen maken voor je organisatie heb je informatie nodig. Fys’Optima is geboren uit praktijken die bereid zijn met elkaar te delen. Het delen van managementinformatie middels de Qualiview Bedrijfsvoeringstool past bij onze filosofie."

Lees meer
SpreekTaal logopedisten enthousiast over delen managementinformatie met vergelijkbare praktijken

Anneke Tromp "De Qualiview Bedrijfsvoeringstool is voor grote en kleine praktijken interessant. Dat Qualizorg me heeft gevraagd om deel te nemen aan het klantpanel vind ik heel interessant. Het is zeker prikkelend. Überhaupt hoe waardevol informatie is voor ondernemers. Mijn deelname verruimt mijn blik op de mogelijkheden van de tool."

Lees meer
Axis positief over klantpanel Qualiview Bedrijfsvoeringstool

Erwin van der Woerd "Ik heb gezien dat de Qualiview Bedrijfsvoeringstool echt interessante informatie op gaat leveren voor onze bedrijfsvoering. Wat kunnen we verder verbeteren of waar moeten we kosten besparen? Het geeft een kijkje in de keuken van een collega."

Lees meer
NVLF: Qualiview Bedrijfsvoeringstool moet praktijkhouders helpen

Mark Zeelenber "Waarom jaarlijks wachten op je boekhouder die je vertelt of je een goed jaar hebt gehad? Dit wil je zelf periodiek in kunnen zien. En het liefst niet te ingewikkeld. De Qualiview Bedrijfsvoeringstool moet praktijkhouders hierbij helpen."

Lees meer

Meld je nu aan

Meld je voor 31 augustus 2021 aan en profiteer van de introductie-aanbieding >