{caption}

Qualiview en het paramedisch hoofdlijnenakkoord

Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg.

Vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en zorgverleners (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten) hebben vandaag samen met minister Edith Schippers (VWS) hun handtekening gezet onder de afspraken. Het akkoord geldt voor 2017 en 2018, maar de acties die zijn afgesproken lopen wel door in de jaren daarna. 

‘Dit akkoord is een heel belangrijke stap in het vergroten van vertrouwen in elkaar,’ aldus Minister Schippers: ‘Door dit akkoord krijgen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars meer inzicht in de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd zijn zorgverleners veel minder tijd kwijt door uniformering van eisen en bepalingen.’

 


Afspraken klantervaringsonderzoek (PREM)
In het paramedisch hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat ook voor de disciplines oefentherapie, logopedie, huidtherapie, ergotherapie en dietetiek PREM vragenlijsten worden ontwikkeld en geüniformeerd. Deze vragenlijsten worden korter dan de huidige versies en bevatten veel stuurinformatie. Qualizorg heeft een adviserende rol in de ontwikkeling. Momenteel worden de vragenlijsten en werkinstructies door ZN en Patiëntenfederatie Nederland bekeken.

Oefentherapie, logopedie, huidtherapie
Op 1 januari 2018 vervangt de PREM de huidige KEO vragenlijst bij de disciplines oefentherapie, logopedie en huidtherapie. Qualiview heeft inmiddels de voorbereidingen getroffen, zodat klanten automatisch overgaan op de nieuwe vragenlijst. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. Klik hier om alvast een voorbeeld van de vragenlijst PREM Fysiotherapie te bekijken. Deze is op hoofdlijnen vergelijkbaar met deze drie disciplines.

Diëtetiek en ergotherapie
Op basis van de PREM fysiotherapie heeft Qualiview ook het initiatief genomen om voor de disciplines diëtetiek en ergotherapie alvast een continu dataverzameling en rapportage in te richten die automatisch is aan te sturen vanuit je EPD of declaratiesysteem.

 

Vraagt de overgang naar een nieuwe vragenlijst iets van Qualiview-gebruikers? Nee. Helemaal niets. 
Als je al werkt met Qualiview hoef je niets te doen. Wij zorgen voor de implementatie van nieuwe vragenlijsten. Je maakt vervolgens automatisch gebruik van alle voordelen van de nieuwe vragenlijst. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je inzichten van de vorige vragenlijst behoudt en indien gewenst leveren we de data voor je op aan derden. 

 

Informatie over PPN
Deze beroepsorganisaties vormen het Paramedisch Platform Nederland: 

  • EN (Ergotherapie Nederland)
  • NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten)
  • NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten)
  • NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
  • VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck)