Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

{caption}

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

 

Wist je al dat wij veel zorgorganisaties helpen met hun periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? De tevredenheid van medewerkers wordt namelijk steeds meer geaccepteerd als variabele die invloed heeft op de organisatie en de dienstverlening.
 

Waarom periodiek een MTO uitvoeren?
Bij een integrale blik op kwaliteit van zorg is aandacht nodig voor verschillende kwaliteitsindicatoren. Zo staat de zorgverlener ook steeds meer centraal. Onder andere door werkgeluk en bevlogenheid in kaart te brengen, maar ook door te kijken hoe de zorgorganisatie de medewerker in staat stelt de goede en efficiënte zorg te bieden.

Medewerkerstevredenheid is een belangrijke variabele die kwaliteit van zorg beïnvloed. Er is veel onderzoek naar gedaan wat het effect is van medewerkerstevredenheid. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat een hoge medewerkerstevredenheid een positief effect heeft op bijvoorbeeld de klanttevredenheid en verloop van personeel.

 

 

 

Hoe werkt het medewerkerstevredenheidsonderzoek?

1 Customizen van je onderzoek
We hebben al meer dan tien jaar ervaring binnen de zorg en een jarenlange ervaring in het organiseren en uitvoeren van medewerkerstevredeneheidsonderzoeken. We weten daardoor dat elke zorgorganisatie uniek is, eigen behoeften heeft en waar eigen actuele thema’s spelen. Denk aan een nieuwe accommodatie of IT-systeem, de aangepaste organisatiestructuur en de bedrijfsuitjes. Binnen het MTO kunnen dan ook zelf extra vragen worden toegevoegd, waarbij onder andere ondersteund wordt in de juiste formulering voor een optimaal resultaat. Ook kunnen speciale modules worden geactiveerd, die gestaafd zijn op het nieuwe kwaliteitsconcept Carings, voor de blik van de medewerker op het kwaliteitsbeleid.


2 Begeleiding bij start MTO
Het is belangrijk om de medewerkers binnen de organisatie op een goede wijze te betrekken. Het concreet en volledig informeren van de verschillende betrokkenen rondom een MTO is heel belangrijk, zodat het initiatief draagvlak heeft. We geven je daarom desgewenst advies bij de introductie en de start van het onderzoek.  
 

3 Het onderzoek
Het MTO van Qualiview bestaat uit een vragenlijst met verschillende basisthema’s, namelijk: inhoud van het werk, samenwerking, sfeer en sociale veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking met leidinggevenden, fysieke omgeving, communicatie en arbeidsomstandigheden. De basisthema’s zijn verder uit te breiden met verschillende andere kwaliteitsthema’s, gestaafd op ons nieuwe kwaliteitsconcept Carings. Daarbij heb je dus ook de mogelijkheid om je eigen vragen te stellen.

Het uitvoeren van je MTO is met Qualiview heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar de gegevens van je medewerkers te uploaden in Qualiview. Vervolgens nodigen wij automatisch je medewerkers per e-mail uit voor het onderzoek. Het invullen van het MTO duurt gemiddeld tussen den 12 en 15 minuten. Vergeet je medewerker de vragenlijst in te vullen? Dan krijgt hij of zij nog twee herinneringen. Alleen als het nodig is natuurlijk.
 

4 Rapportage
Afhankelijk van je wensen geven we de rapportage op maat vorm. Bijvoorbeeld op team-, locatie-, afdeling- of functieniveau. Alle uitkomsten worden daarbij gebenchmarkt.
 

5 Komen tot verbeteringen
Je primaire doel is dat de inzichten vanuit het MTO leiden tot een hogere medewerkerstevredenheid, een lager verloop en verbeteringen binnen je organisatie die invloed hebben op de kwaliteit van zorg. Dit vraagt om het organiseren van één een of meerdere gesprekken binnen de organisatie en teams om samen te leren van de resultaten en om uiteindelijk onderdelen te verbeteren, bijvoorbeeld op teamniveau.

Je kunt dit zelf organiseren. Maar je kunt hierbij ook een beroep doen op rekenen op onze expertise in het begeleiden en ondersteunen van je organisatie in het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen. Zo kijken we, wanneer gewenst, graag mee naar de data-analyses, kunnen we bijvoorbeeld werkvormen faciliteren om onderzoeksresultaten binnen je organisatie te bespreken en te vertalen naar verbetermethoden en kunnen we bijvoorbeeld teambesprekingen begeleiden. Zo borgen we dat het onderzoek optimaal wordt georganiseerd en daadwerkelijk leidt tot betere kwaliteit van zorg. 
 

Benieuwd wat wij voor je organisatie kunnen betekenen?
Neem contact op met onze adviseur: Dennis van Dijken | dvandijken@qualizorg.nl | 06 15 532 465