Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

{caption}

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

 

Wist je al dat wij veel zorgorganisaties helpen met hun periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? De tevredenheid van medewerkers wordt namelijk steeds meer geaccepteerd als variabele die invloed heeft op de organisatie en de dienstverlening.
 

Waarom periodiek een MTO uitvoeren?
Bij een integrale blik op kwaliteit van zorg is aandacht nodig voor verschillende kwaliteitsindicatoren. Zo staat de zorgverlener ook steeds meer centraal. Onder andere door werkgeluk en bevlogenheid in kaart te brengen, maar ook door te kijken hoe de zorgorganisatie de medewerker in staat stelt de goede en efficiënte zorg te bieden.

Medewerkerstevredenheid is een belangrijke variabele die kwaliteit van zorg beïnvloed. Er is veel onderzoek naar gedaan wat het effect is van medewerkerstevredenheid. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat een hoge medewerkerstevredenheid een positief effect heeft op bijvoorbeeld de klanttevredenheid en verloop van personeel.

 

 

 

Hoe werkt het medewerkerstevredenheidsonderzoek?

1 Vragenlijst maken*
We voeren al jaren MTO’s uit. Ons medewerkerstevredenheidsonderzoek is specifiek voor de zorg en bestaat uit een uitgebreide set basisindicatoren. Echter, we weten ook dat elke zorgorganisatie eigen actuele thema’s heeft. Bijvoorbeeld het nieuwe gebouw, het nieuwe IT-systeem, de onlangs aangepaste organisatiestructuur of een intern opgestart project. Onderwerpen die relevant zijn om te bekijken vanuit de bril van de medewerker. Je hebt dan ook de gelegenheid om zelf extra vragen te formuleren, waarbij we jou vanuit onderzoeksperspectief ondersteunen. Daarnaast kun je Carings-modules activeren


2 Informeren organisatie*
Het besluit voor de inzet van een MTO wordt doorgaans door het management geïnitieerd. Om alle geledingen binnen de organisatie hier op een goede en professionele wijze bij te betrekken moet er aandacht worden besteed aan de communicatie rondom de introductie en uitrol. Medewerkers kijken met een andere bril naar dergelijke initiatieven. Het concreet en volledig informeren van de betrokkenen is van fundamenteel belang. Wij kunnen ondersteunen bij de introductie. 
 

3 Het onderzoek uitvoeren
Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst opgedeeld in verschillende thema’s. Deze vragenlijst heb je dus kunnen uitbreiden. In de basisset zitten thema’s als inhoud van het werk, samenwerking, sfeer en sociale veiligheid, opleiding en persoonlijke ontwikkeling, samenwerking leidinggevende, fysieke omgeving, communicatie en arbeidsomstandigheden. Je bepaalt zelf op welke manier wij de uitkomsten rapporteren. Bijvoorbeeld op team-, locatie-, afdeling of -functieniveau.
 

4 Uitgebreide rapportage
De rapportage zal plaatsvinden in de vorm van een rapport. Het rapporteren doen we in ieder geval op organisatieniveau, wat wil zeggen dat je inzichten hebt in het totaalbeeld van de organisatie. Maar het kan daarnaast bijvoorbeeld ook op team-, functie- of locatieniveau. Alle resultaten worden afgezet tegen de zorgbenchmark, de top 3 van je markt (wat extra inzichten geeft ten opzichte van een gemiddelde) en eventueel voorgaande jaren voor een trendanalyse. Ook delen we de procesgegevens en een overzicht van de open antwoorden.
 

5 Analyse & voorbereidingen*
Uiteindelijk wil je dat het onderzoek leidt tot verbetering van de organisatie. Hiermee lever je uiteindelijk effectievere en efficiëntere zorg. Om dat eenvoudiger te realiseren is het ook goed dat de resultaten worden gedeeld met het team.

Wij kunnen hierbij ondersteunen door mee te kijken in de data-analyse en opvallendheden, maar ook in de voorbereidingen van de eventuele teambesprekingen. Door de ruime ervaring in het bespreken van onderzoeksresultaten kunnen we bijvoorbeeld meedenken in werkvormen, verbetermethodes en gespreksetiquettes. Dit zorgt voor een kwalitatief hoge evaluatie en daardoor een hoger rendement.

 
6 Resultaten bespreken*
Uit een MTO kunnen voor betrokkenen gevoelige punten blootgelegd worden. Bijvoorbeeld over de sfeer, communicatie of samenwerking. Natuurlijk niet erg, sterker nog, elk bedrijf heeft zijn verbeterpunten. Wanneer je het prettig vindt om ondersteuning te krijgen bij de gesprekken met de medewerkers kunnen we je ook helpen door een gespreksfacilitator aan te dragen.


7 Verbetermaatregelen borgen*
De verbetermaatregelen voer je door en check je volgens het PDCA-principe (verbetermethode). Ook is het goed om de medewerkers na een aantal maanden mee te nemen in de voortgang en hetgeen het MTO heeft opgeleverd.

* Bij deze onderdelen bepaal je zelf of je de hulp van ons inschakelt of dat je het zelf wilt organiseren.

 

Download de brochure


Brochure medewerkerstevredenheidsonderzoek, PDF

 


​Benieuwd wat wij voor je organisatie kunnen betekenen?
Neem contact op met onze adviseur: Dennis van Dijken | dvandijken@qualizorg.nl | 06 15 532 465