Wat andere eerstelijns professionals van Qualiview vinden?
Lees al onze referenties.

{caption}

Nicole de Groot - Huisartsenpost Midden-Holland - Kwaliteitsadviseur

In In 2021 waren wij toe aan een nieuwe meting van de ervaring van patiënten met onze zorgverlening. Voor ons vormt het PTO een waardevolle bron binnen het totaal aan stuurinformatie. De onderzoeksresultaten bekijken we in samenhang met onze beleidsdoelen. De uitkomsten helpen richting te geven aan toekomstige (verbeter)initiatieven, die ook gericht kunnen zijn op het beter managen van verwachtingen van patiënten. Ditmaal wilden we aan de standaard vragenlijst ‘PREM huisartsenpost’ extra vragen toevoegen naar de ervaring van patiënten met de Corona-gerelateerde zorg. Bovendien wilden we de resultaten van het PTO verbinden met het medewerker-tevredenheidsonderzoek dat voor 2022 geagendeerd is. Qualizorg bleek een zeer goede keuze.

“Deskundig en voortvarend werd met ons meegedacht en aan onze wensen voldaan: van het formuleren van de extra vragen tot aan de manieren om zoveel mogelijk patiënten te bereiken en te mobiliseren deel te nemen aan de enquête. Voor ons viel het PTO net in de drukke periode van opgeschaalde COVID-zorg. Door de stimulerende, doortastende en tegelijk ook flexibele houding van onze Qualizorg-projectleider Linda hebben we het project toch tijdig en naar volle tevredenheid kunnen afronden met een goede respons. Het toesturen van een deelnameverzoek per sms met directe link naar de digitale vragenlijst bleek een groot succes. We kijken nu al uit naar onze volgende samenwerking voor het MTO."

 


Wilbert van den Winkel - Directeur Zorggroep West Brabant

Zorggroep West Brabant faciliteert met de totaaloplossing voor de verbonden huisartspraktijken dat gestructureerd patiëntervaringen gemeten kan worden. Ook kunnen zij zo de kwaliteit van de zorgstraten bekijken.

"Nu onze huisartsen zien welke nuttige informatie patiëntervaringsonderzoek voor hen oplevert, breidt het gebruik ervan zich als een olievlek uit."

Bekijk hier de volledige referentie van Wilbert van den Winkel >

 


Mevrouw Riet Tak - Praktijkondersteuner/praktijkmanager Huisartsenpraktijk Nieuw Noord in Zandvoort

In Huisartsenpraktijk Nieuw Noord zijn twee artsen, een praktijkondersteuner somatiek, een praktijkondersteuner GGZ, drie parttime assistentes en 1 administratief medewerkster actief. Riet Tak is al 13 jaar werkzaam bij de praktijk en is praktijkondersteuner/praktijkmanager. Twee dagen per week werkt zij  als POH-S en twee dagen per week als praktijkmanager. Eén van haar taken is werken aan kwaliteitsverbetering.

“Deelname aan Qualiview is belangrijk omdat de praktijk continu wil werken aan verbetering van de kwaliteit. Hoewel er geen verplichting was om aan de CQ index mee te doen, zijn we er toch mee gestart. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Het belang is mijns inziens, dat als je aan kwaliteitsverbetering wilt werken, het van belang is om kritisch naar de praktijk en je eigen functioneren en dat van je collega’s te kijken om zodoende te ontdekken op welk gebied er verbeteringen nodig zijn. Bovendien vinden wij de mening van de patiënt erg belangrijk. Eén van de mogelijkheden om inzicht te krijgen in verbeterpunten van de praktijk is deelname aan Qualiview. Bovendien neemt Qualiview veel werk uit handen."

 


Gré Conradi - Directeur Gezondheidscentra Maarssenbroek

Qualizorg heeft samen met Gezondheidscentrum Maarssenbroek een systeem ontwikkeld dat in één oplossing alle disciplines in kaart brengt zonder patiënten dubbel te bevragen. Dit wordt doorontwikkeld naar een patiëntvolgsysteem dat ervaring en PROMs combineert tot actuele en relevante kwaliteitsinformatie.

"Met Qualiview kiezen wij voor een totaaloplossing. Dat werkt veel beter dan papier of een uitgebreide ECB of KOG."

Bekijk hier de volledige referentie van Gré Conradi >


Dominiek Rutters - Algemeen manager Het Huisartsenteam

Qualiview faciliteert het onderzoek onder de zorggroep programma's. Hiermee kunnen praktijken als Het Huisartsenteam prestaties vergelijken met andere zorggroepen, dat prikkelt iedereen tot kwaliteitsverbetering.’ Het Huisartsenteam was de eerste zorggroep die met Qualiview innoveerde met het automatische systeem. Directeur van Het Huisartsenteam, Jan Frans Mutsaerts, en Algemeen manager Domiek Rutters zijn groot voorstander van Qualiview.

"De meting gebeurt geheel automatisch: we hoeven in het HIS alleen maar een e-mailadres van de patiënt in te voeren. Wij zitten momenteel op een respons van 68%!"

Bekijk hier de volledige referentie van Dominiek Rutters >


Daan Kerklaan - Managing Director van Zorggroep Zorroo

Zorggroep Zorroo is een organisatie van, voor en door huisartsen. Zorroo regelt de zorg voor patiënten met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten of psychische problemen in de regio Oosterhout. Zorroo neemt een stukje organisatie van de chronische zorg over, die voorheen bij de huisarts lag, zodat die zich kan richten op de directe zorg.

“Al geruime tijd meten we op deze manier de CQ-index voor patiënten met diabetes en COPD, met Qualiview”.

“We willen weten of we het medisch-inhoudelijk goed doen én of de zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. Dat kan door steeds na een zorgcontact een paar gerichte vragen te stellen en zo een relevante, volledige dataset op te bouwen.

Bekijk hier de volledige referenties van Daan Kerklaan >

 


Kees Vermaat - Projectleider bij ELCM

Eerstelijns Centrum Maarssenbroek (ELCM) is een multidisciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnszorg. ELCM bestaat uit huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten en psychologen. Voorheen werkte ELCM voor haar verschillende disciplines met vier verschillende leveranciers. ‘Dat was niet praktisch’, vertelt Kees Vermaat, projectleider bij ELCM. ‘We hadden al een paar jaar goede ervaring opgedaan met Qualiview. Deze werkt prettig. 

“De tools van Qualizorg bieden ons het voordeel dat we dit continu en realtime kunnen doen. Daarmee geven wij een maximaal mogelijke transparantie en halen we zelf voordelen uit het onderzoek om verbeteringen door te voeren.”.

Bekijk hier de volledige referentie van Kees Vermaat >

 


Ernst-Jan Wind - Eigenaar Grip op Zorg

Ernst-Jan Wind begeleidt als eigenaar van Grip op Zorg diverse samenwerkingsverbanden bij de implementatie van onderzoek in de dagelijkse praktijk, zoals de implementatie van zorgprogramma’s. Ook coördineert hij patiëntervaringsonderzoeken voor de verschillende samenwerkingsverbanden.

"Ik adviseer iedereen Qualiview. De oplossing is gebruiksvriendelijk en dankzij de continue monitoring weet je waar verbetering nodig is."

Bekijk hier de referentie van Ernst-Jan Wind >


 

Gisela Brouwer - Proces manager Huisartspraktijk Medi-Mere

Huisartspraktijk Medi-Mere is pas een jaar bezig met het patiëntervaringsonderzoek, maar heeft onlangs al het certificaat 'Praktijk met zorg' en de bijbehorende sticker mogen ontvangen. Proces Manager Gisela Brouwer houdt de resultaten uit Qualiview bij en bespreekt ze met het team. Zo kan ze aansturen waar nodig en verbeteringen actief doorvoeren.

"We gebruiken Qualiview omdat we het belangrijk vinden wat de patiënt van ons vindt: waar zijn ze blij mee en wat kunnen we verbeteren? Qualiview bevestigt voor ons dat we op de goede weg zitten."

Bekijk hier de referentie van Gisela Brouwer >


 

Hettie Suurd - Directeur Novicare

Novicare is een zelfstandige behandeldienst voor patiënten in verpleeghuizen en in de thuissituatie. Novicare ondersteunt instellingen met een eigen behandeldienst op het gebied van kwaliteit en efficiency.

"Naast proces en outcome, wil Novicare de ervaring van cliënten meten. Niet op één moment, maar op vaste momenten in de patient journey. Op die manier ontstaat een goed beeld van de kwaliteit en het resultaat van de zorg en heb je een uitstekend sturingsinstrument. Door de focus te leggen op wat waarde heeft voor de patiënt, krijg je een andere patient journey en een meer doelgerichte, vaak goedkopere behandeling. Daar ben ik van overtuigd.”

 

Bekijk hier de referentie van Hettie Suurd >