Wat andere specialisten van Qualiview vinden?
Lees al onze referenties.

{caption}

Mark Brakké - Eigenaar Het Beweegloket

Op verschillende plekken binnen gemeenten is er een beweegloket gevestigd. Het Beweegloket is er op gericht zoveel mogelijk mensen aan de meest geschikte vorm van bewegen te helpen. Om de effectiviteit en uitkomst te kunnen monitoren en de succesfactor te kunnen bepalen, verzameld Qualiview op een professionele manier PROMs data.

"Bij professionele en onafhankelijke dataverzameling is het waardevol dat partners ook in het maatschappelijk belang investeren."

 


Jan Duijsters - Adviseur Kwaliteit en Veiligheid Maxima Medisch Centrum

Wanneer kundige en betrouwbare partners bereid zijn om in gezamenlijkheid de vraag van de opdrachtgever mee te onderzoeken, hoeft het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Als het daarna(ast) ook zakelijk klikt, voelt verbinding en zekerheid al snel vertrouwd. Qualiview is voor Maxima Medisch Centrum zo'n partner in onderzoek voor klantervaring en PROMs.

"Als je kundige en betrouwbare partners vindt die jóuw vraag mee willen onderzoeken, voelt verbinding en zekerheid al snel vertrouwd. Qualizorg met haar online tool Qualiview is zo’n partner, zo hebben wij ervaren."

 


Robert Hagen - Directeur BeLife

Belife en Qualizorg werken samen op het gebied van indicatorenverzameling binnen de medische specialistische revalidatiezorg. Continu worden patiëntervaringen gemeten. Dit wordt gecombineerd met PROMs en zorginhoudelijke indicatoren.

"Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen. Dat geldt zeker voor de samenwerking die wij met Qualizorg hebben waarbij het doel niet is het alleen uitvoeren van (verplichte) cliënttevredenheidsmeting met behulp van Qualiview, maar gaat verder in het nadenken over wat er in de zorg beter kan. Het delen van kennis, ambities en mogelijkheden speelt hierbij een belangrijke rol."