René Vreken - mededirecteur PACA

Bij Paramedisch Advies Centrum Aalsmeer (PACA) kunnen patiënten terecht voor fysiotherapie in de breedste zin van het woord. Binnen het centrum zijn verschillende specialismen aanwezig, zoals arbeid- en gezondheidszorg en voor sport medisch advies. Zo begeleidt PACA bijvoorbeeld de dames- en herenschaatsploeg van Jac Orie.

René Vreken, mededirecteur van PACA. vormt samen met twee collega’s een maatschap, bestaande uit vier vestigingen en ongeveer veertig medewerkers.
"Qualiview is een meerwaarde voor de praktijk”, aldus de heer Vreken. Hij vervolgt: “Op deze manier wordt de praktijk door onze patiënten beoordeeld. De resultaten geven een objectief beeld van de praktijk. Dit kunnen we bijvoorbeeld inzetten voor de sturing van de medewerkers en de resultaten meenemen in functioneringsgesprekken. Omdat je als therapeut individueel bezig bent heb je geen zicht op het handelen van de andere medewerkers. Daarom is het handig dat patiënten hun ervaring over medewerkers en de behandeling kunnen delen.“

PACA vindt kwaliteit en patiënttevredenheid belangrijk. Als praktijk besloten zij daarom een kwaliteitsslag te maken en vonden in Qualiview een tool om processen te sturen. Binnen de praktijk kunnen collega’s hun eigen en elkaars resultaten inzien waardoor ze zelf op eventuele verbeteringen kunnen sturen of in gesprek kunnen gaan met een collega. “Doen ze hun werk goed? En hoe wordt dat door de ogen van de patiënt gezien? Dat is belangrijk!”, aldus de heer Vreken.

“Voorheen hadden we onze eigen papieren versie, maar toen hebben we in periodes van bijvoorbeeld een maand gemeten. Met Qualiview kun je continu blijven meten. Een keer in de twee weken ontvangen we de activiteitenmail. Deze sturen we door naar alle medewerkers. De feedback wordt teruggegeven aan de collega’s om bewustwording op het handelen te creëren. Maar ook om uit te zoeken of de resultaten een verband hebben met de patiëntenpopulatie. De norm waar de praktijk mee werkt staat vastgelegd in HKZ en in de jaarplanning. Wij streven er naar boven het landelijk gemiddelde te zitten.”

Op een groter geheel kijkt de praktijk hoe ze scoren ten opzichte van de benchmark, bijvoorbeeld regionaal of landelijk. Ze kunnen veel uit de monitor halen en zien dit als middel om naar het handelen van de therapeut te kijken. De heer Vreken zegt: “Normaal zie je de collega’s alleen bij de koffie, maar nu zitten we ook bij elkaar om naar de beoordeling van de behandelingen te kijken.”


“Wij hebben een positieve ervaring met Qualiview. Het is een goed instrument om bepaalde processen binnen de praktijk te stroomlijnen.”