Waar kunnen we je mee helpen?

{caption}

Test

Terug

Privacy

Privacy staat bij ons voorop. Kijk voor meer informatie bij onze vijf zekerheden.

Ja, als zorgverlener moet je toestemming te vragen aan je patiënt voor het uitnodigen voor deelname aan je klantervaringsonderzoek. Voor het onderzoek is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het is belangrijk dat je hen informeert.

Meet je patiëntervaringen bij Qualizorg, dan is de data van de praktijk zelf. Je bepaald dus zelf naar welke partijen de data mag worden doorgeleverd. Daarvoor kunnen wij je adviseren om de contractvoorwaarden met verenigingen, netwerken en verzekeraars te bekijken waarin deze verplichting staat vermeld. Om het het eenvoudig voor je te maken hebben we bestaande afspraken voor je op een rij gezet: klik hier

Indien u daarvoor toestemming verleent via het toestemmingsformulier, delen we de resultaten geanonimiseerd en geaggregeerd aan bij de zorgverzekeraar. Welke gegevens de zorgverzekeraar opvraagt staat in het informatiedocument dat u toegestuurd krijgt na aanmelding.

Bij Qualiview weten we niet welke afspraken je hebt gemaakt derden. Om te voldoen aan de afspraken die je mogelijk bent aangegaan met derden, geven we je de mogelijkheid om dit opnieuw te actualiseren. Na het geven van toestemming, regelen wij de de oplevering voor je, zodat je de afspraken nakomt met derden.