Toepassingen

De toepassingen van Qualiview

HRM (personeel)

HRM (personeel)

Met Qualiview kunt u de verbeterpunten per medewerker achterhalen. Betrek hen bij de feedback en het verbeterproces. Betrokken medewerkers zijn gemotiveerde medewerkers. Met Qualiview heeft u exact inzicht in hoe klanten de geleverde zorg van uw medewerkers ervaren. Dit geeft u duidelijke input voor functioneringsgesprekken en stelt u in staat medewerkers onderling te vergelijken. Zo kunt u met Qualiview beter evalueren en optimaliseren. De output van Qualiview geeft exact weer op welke punten u en uw medewerkers zich toetsen. Hierdoor kunt u uw medewerkers beter stimuleren en positief motiveren. Bepaal doeltreffend het ontwikkelingsbeleid van uw medewerkers en toetst de vooruitgang door de ogen van klanten.

Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS)

De Net Promoter Score (NPS) laat zien in welke mate de klant de zorgverlener zal aanbevelen aan anderen. Krijg inzicht in uw NPS met Qualiview. Bij een aanbeveling van een 9 of hoger blijft uw klant trouw aan uw praktijk. Klanten die u waarderen met een aanbeveling van een 9 of 10 zijn promotors. Dit houdt in dat zij u aanbevelen bij hun vrienden, familie en naasten. Deze aanbevelingen leveren u direct omzet op. Klanten die uw praktijk verlaten doen dit vaak door negatieve ervaringen. Signaleer verbeterpunten voortijdig zodat u negativiteit kunt ombuigen naar positiviteit. Met Qualiview kan dat.

Marketing

Marketing

Waarom kiest een klant voor u en niet voor een andere praktijk? In welk opzicht staat u het beste ervoor ten opzichte van uw concurrenten? Vaak is dit erg onduidelijk en daardoor is het aantrekken van klanten een moeilijke kwestie. Met Qualiview krijgt u inzicht in de ervaringen van uw klanten. Dankzij de feedback via de vragenlijsten kunt u uw beleid en zorgverlening aanpassen zodat u beter zult presteren. Deel deze prestaties met uw klanten en stakeholders en u zult zien dat dit significant bijdraagt aan meer instroom en betere branding van uw praktijk.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Juist de minder goede ervaringen zorgen voor inzicht in het verbeterpotentieel. Zo meet u duidelijk hoe u de komende periode nog meer kwaliteit kan leveren. Het verbeterpotentieel is één, maar dan begint het pas. Met Qualiview kunt u eenvoudig een actieplan opstellen en de verbeteringen monitoren. Plan, Do, Check, Act. Door de uitkomsten en het verbeterplan in een kwaliteitsjaarverslag te verwerken, zal uw praktijk beter in het licht komen te staan ten opzicht van zorgverzekeraars. Dit leidt vaak tot betere vergoedingen en meer klanten.

Eigen onderzoek

Eigen onderzoek

Niet alleen de algemene ontwikkelingen van de zorg hebben invloed op uw praktijk. Ook lokale actualiteiten zijn van invloed. Maar hoe groot is die invloed? Krijg inzicht in de invloed van lokale actualiteiten op uw praktijk. Uw klanten en medewerkers vragen om nieuwe diensten en/of producten. Ontwikkelingen die uw praktijk zelf ontplooit. Maar slaat het nieuwe aanbod wel aan? En wat is de invloed op uw klanten? Krijg inzicht in de mate waarin nieuw aanbod aanslaat. Met behulp van de open en eigen vragen krijgt u inzicht in relevante praktijkinformatie. U kunt uw eigen marktonderzoek doen en zo verder gaan dan de huidige CQ-Index vragen. Zo meet u concrete verbeterpunten en specifieke behoeften van uw klanten.

PROMs

PROMs

Gezondheidszorg die optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven van patiënten vormt één van de speerpunten voor de komende jaren. PROMs meten kwaliteit van leven en kunnen in de verbetering van kwaliteit een belangrijk instrument zijn. Met PROMs meet u voor en na een behandeling hoe de patiënt zijn of haar gezondheid ervaart. De patiënt kan de vragenlijst thuis, in de wachtkamer of samen met u als zorgverlener invullen. De uitkomsten laten zien in welke mate de patiënt bijvoorbeeld pijn ondervindt of in hoeverre hij of zij belemmerd wordt in dagelijkse zaken, zoals traplopen of fietsen.

Patiëntvolgsysteem

Patiëntvolgsysteem

Het meten van een enkele discipline aan het einde van het zorgtraject geeft inzicht in hoe de patiënt zich na afloop van het zorgtraject voelt, hoe de patiënt het traject heeft beleefd en hoe zij terugkijkt op de dienstverlening van de zorgverlener. Wanneer we inzicht willen hebben op de samenwerking tussen zorgverleners in een zorgketen en de voortgang van het zorgtraject willen navolgen, moeten we vaker en op verschillende momenten gegevens meten. Er moet niet alleen vaker gemeten worden, ook moeten de metingen multidisciplinair worden gedaan. Tot slot moeten we daarbij de ervaring van de patiënt en de uitkomsten in acht nemen. Dit is de triple aim gedachte. We noemen dit een patiëntvolgsysteem. Qualiview is er klaar voor!

Klantervaring: PREM en CQi

Klantervaring: PREM en CQi

De kwaliteit van uw dienstverlening wordt door uw patiënten beoordeeld. Mede hierdoor is het meten van patiëntervaringen een essentieel onderdeel in het kwaliteitsbeleid van een zorgaanbieder. Door de marktwerking in de zorg en de toenemende noodzaak tot transparantie, neemt het belang van patiëntervaringsonderzoek alleen maar toe. Samen met onze partners ontwikkelen wij meetinfrastructuur en verzorgen wij het continue onderzoek. De resultaten worden realtime inzichtelijk gemaakt aan zorgverlener en patiënt.

“Monitoren door de ogen van de klant”

Kees Smelt - Praktijk De Haere

Kees Smelt van praktijk De Haere maakt al geruime tijd gebruik van Qualiview om het HRM te verbeteren. “De patiënt geeft ons een kijkje in de behandelkamer door zijn ervaringen met ons te delen. Zo kunnen we het handelen van onze medewerkers door de ogen van de patiënt monitoren; alsof we bij de medewerker in de behandelkamer zitten. Bij een functioneringsgesprek laten we de cijfers en feedback zien, bespreken dit, zodat we samen een verbetertraject kunnen opstellen.”

Zekerheid van de doelen

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

Onze patiëntervaringsonderzoeken zijn eenvoudig, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk. Qualiview biedt support aan zorgverleners en patiënten. Dat houdt in: een gebruiksvriendelijke rapportagetool, een twee-wekelijkse mailing met de resultaten, elk kwartaal een managementrapportage, adviezen, een professionele helpdesk en webinars.

Innovatief en oplossingsgericht

Innovatief en oplossingsgericht

We maken gebruik van de meest innovatieve software op het gebied van onderzoek. Wij zijn daarin leidend in de markt. We zoeken continu naar de beste oplossingen en bieden de nieuwste tools en trainingen. Omdat niets zo veranderlijk is als de zorg, veranderen wij continu mee.

Klaar voor de toekomst

Klaar voor de toekomst

Met de feedbackanalyses van Qualiview kunt u anticiperen op de resultaten, zodat u grip heeft op de kwaliteit van de zorg die u in de toekomst aanbiedt. Met het patiëntvolgsysteem krijgt u inzicht in de patient journey en de efficiëntie en effectiviteit van de zorgketens.

Bescherming van privacy

Bescherming van privacy

De privacy van uw patiënt staat voorop. Onze onderzoeken voldoen aan alle veiligheidseisen. Qualiview is geaccrediteerd door een onafhankelijke organisatie voor het uitvoeren van onderzoek: LROI certificering, CQ-index accreditatie en ISO 27001, 14001 en 9001.