Optimaliseer uw HR-beleid samen met Qualiview

Krijg inzicht in prestaties van medewerkers

De kwaliteit van de zorgverlening in uw praktijk wordt bepaald door een verscheidenheid aan factoren. Een grote factor hiervan wordt met name bepaald door uw medewerkers. Gewenste werkwijzen dienen aangeleerd te worden. Medewerkers die gemotiveerd zijn, zijn veel eerder bereid richting een helder punt aan de horizon te werken, dan ongemotiveerde medewerkers. Het inzicht in het waarom (een bepaald doel belangrijk is) en het hoe (verhoud ik als werknemer ten opzichten van dit doel) speelt een grote rol in het realiseren hiervan. Om te achterhalen hoe uw medewerkers presteren, bent u vooral aangewezen op de terugkoppeling van de medewerker zelf en op de uiteindelijke behandelresultaten. Maar:

Dit gemeenschappelijk per medewerker inzichtelijk, geeft u de mogelijkheid om te toetsen hoe hij of zij presteert ten opzichte van het praktijkgemiddelde. Met de monitor van Qualiview - waarin u de resultaten en statistieken van het patiëntervaringsonderzoek kunt inzien - maakt u dit inzichtelijk.

“We merken dat het draait om bewustwording. Door onze medewerkers in te laten zien en te laten ervaren dat de feedback van klanten niet bedreigend is maar vaak juist leuk en positief, zijn we in staat die terugkoppeling om te zetten in concrete verbeterpunten en actieplannen. Zo kunnen we beter inspelen op de wensen van de klant”

- Kees Smelt, Fysiotherapiepraktijk De Haere -


Monitoren

Qualiview helpt u de onderzoeksresultaten inzichtelijk te maken aan de hand van de online monitor. Hier kunt op alle variabelen filteren, ook per medewerker. Aan de hand van deze inzichten kunt u verbeterpunten in uw personeelsbeleid lokaliseren en desgewenst doelen formuleren om deze punten ook daadwerkelijk te verbeteren. Reeds gestelde doelstellingen kunt u aan de hand van de onderzoeksresultaten toetsen.

Verbeteren

Met behulp van de inzichten die u via Qualiview verkrijgt, kunt u uw HRM-strategie vormgeven en uw HRM-beleid toetsen c.q. versterken. Bepaal uw coaching- en ontwikkelingsbeleid en toets de vooruitgang van uw medewerkers vanuit de ogen van de klant. Bekijk samen met de medewerker hoe diens patiënten het behandeltraject hebben ervaren. Gebruik de rapportages om de voortgang te toetsen en verbeteringen te realiseren. Zo helpt u medewerkers te excelleren.

Bekijk de volledige casus HRM

Qualiview App

Qualiview helpt u als praktijkhouder om klantervaringen inzichtelijk te maken. De resultaten van deze klantervaringen kunt u voor meerdere doeleinden gebruiken, waar HRM er een van is. In de voortdurende vraag hoe we Qualiview als instrument kunnen verbeteren om zo de zorg te verbeteren, hebben wij ons ten doel gesteld om uw medewerker(s) deeleigenaar te maken van de klantervaringen te meten. Met de komst van de Qualiview app (eind 2015) kunnen medewerkers nu hier ook zelf dagelijks mee aan de slag. We spreken hierdoor niet alleen u aan als praktijkbeheerder, maar ook de zorgverlener persoonlijk.

Enthousiast geworden?

Bent u overtuigd van de kracht van real-time inzicht? Meldt u zich dan direct aan en start vandaag nog met Qualiview.