De investering snel terugverdiend:
Wat levert Qualiview op binnen wet- en regelgeving

{caption}


“Toen ik op het NOS-journaal hoorde dat een wereldwijde hack duizenden bedrijven wereldwijd platlegde en ik de volgende dag ergens probeerde in te loggen en dit niet lukte, schrok ik enorm. Het was bij mijn geen hack, maar ik ben me wel meteen gaan verdiepen in wat het zou betekenen als de gegevens van mijn patiënten op straat zouden komen te liggen. Daarom heb ik ook contact gezocht met Qualizorg. Zij stelde mij in ieder geval gerust door wat ze allemaal lieten zien en geregeld hebben om de data te beveiligen”.


Je hebt vast gelezen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf mei 2018 Europees van kracht is. Jouw verantwoordelijkheid als zorgverlener hierin is zeer groot en de boetes die Europa aan je kan opleggen voor een data-incident zijn zeer fors en kunnen maximaal zelfs 20 miljoen Euro bedragen.

Mocht dit minder bekend zijn? Je dient de bescherming van de privacy van je patiënten en de beveiliging van de data professioneel te gaan regelen. Hierover moet je afspraken met de leveranciers van jouw automatisering, hosting, EPD, of dataverzameling maken. Jij bent volgens de wet immers nog verdergaand verantwoordelijk.

Qualiview kan dit iets makkelijker voor je maken. Maak bijvoorbeeld gebruik van de Qualiview widget voor je website en voldoe automatisch aan de plicht van informatievoorziening in het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Qualiview is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd en heeft een bewerkersovereenkomst met jou die de werkwijze, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden borgt en indien nodig van jou doorlegt naar ons.

Ook bieden wij (gratis) documentatie, voorlichtingsmateriaal (zoals posters, flyers, voorlichtingsbrieven) voor je patiënten, zodat je rechtmatig gebruik kan laten maken van de gegevens van je patiënten en deze veilig worden behandeld. Als opdrachtgever blijf je eigenaar van de data en je hebt daarmee altijd zeggenschap op het doorleveren aan derden. De accreditaties vereisen van Qualizorg dat dit ook doorgelegd wordt aan deze partijen en hier wordt onafhankelijk op toegezien.

Hou je rekening met deze wetgeving en toets je ook je andere leveranciers en jezelf? Een datalek en cybercrime zijn tegenwoordig helaas een reëel risico en kunnen je duizenden Euro’s gaan kosten. Met Qualiview weet je dat je je hier geen zorgen over hoeft te maken. 

 


“Privacy is een belangrijke issue in de zorg. Er wordt steeds strenger op gelet en dat is ook terecht want ik zie dat er nog wel eens fouten worden gemaakt en dat zou niet mogen gebeuren. Een enkele keer stuurt een specialist ons bijvoorbeeld wel eens gegevens door van een patiënt die we hier helemaal niet kennen. Natuurlijk gaan wij dan uiterst discreet met die gegevens om en wijzen we de betreffende specialist op de fout, maar het geeft aan hoe belangrijk het is om zorgvuldig met privacy om te gaan. Gelukkig is Qualiview uiterst betrouwbaar op dat vlak. Ze voldoen aan alle eisen en criteria en zijn daarin een van de weinigen.” – Marijke Blommendaal, Manager – Gezondheidscentrum Assen-Noord

“Naast een optimale zorgverlening en tevredenheid van onze cliënten, is privacy en dataveiligheid heel belangrijk. We moeten de risico’s op datalekken zo veel mogelijk beperken. Wij hebben dit goed geborgd vanuit het ISO kwaliteitssysteem in onze organisatie. Dit verwachten wij ook van onze leveranciers. We weten dat Qualiview aan strenge ISO-certificeringen voldoet. Dit past goed bij ons beleid. We kunnen erop vertrouwen dat specifieke klantinformatie veilig is.” – Miranda Kienhuis, Diëtisten Groep NL