{caption}

Wat levert Qualiview op voor de consument

"Wij zien transparantie als een recht van de zorgconsument. Patiënten moeten zorgaanbieders kunnen vergelijken op basis van waarderingen en ervaringen van een ander. Patiënten krijgen dan meer zicht op kwaliteit en de keuzemogelijkheden die ze hebben. Openheid en keuzevrijheid dus. Qualiview geeft belangrijke informatie waarmee we de zorg samen kunnen verbeteren voor de patiënt en biedt de tools om de consument ook daadwerkelijk inzicht te geven in de kwaliteit." - Jan de Graaf

Heb je als patiënt zorg afgenomen dan heb je daar ongetwijfeld een mening over. Bracht het behandeltraject je bijvoorbeeld wat je ervan verwachtte? Voelde je jezelf begrepen? Zou je de zorgverlener aanbevelen bij een vriendin? Jouw antwoorden helpen de zorg van goed naar beter. Qualiview verzamelt ervaringen en uitkomsten en geeft daarmee een eerlijke kijk op zorg.

Betere zorg maak je samen. Maar wat is betere zorg? Zit dat in lagere kosten of wellicht in meer persoonlijke begeleiding? Misschien betekent het voor jou dat je snel geholpen wordt of dat je kunt kiezen uit meerdere zorgverleners. Iedereen heeft eigen ideeën over zorg. En precies die ideeën en ervaringen ziet Qualiview als de uitgangspunten voor betere, betaalbare en transparante zorg.

Zicht op zorg gaat ook over kosten. Per jaar gaat er ongeveer 90 miljard om in de gezondheidszorg. Een deel van het geld komt van de zorgpremie en het verplicht eigen risico. Daarnaast betalen we gemiddeld 7.500 euro per persoon per jaar via belastingen. Voor een gemiddeld gezin loopt dat al gauw op tot zo’n 15.000 euro per jaar. We betalen flink om samen ons waardevolle sociale systeem werkend te houden. Juist ook daarom zien wij transparantie als een recht van de zorgconsument.

Steeds meer patiënten zijn zich bewust van het feit dat ze iets te kiezen hebben. We informeren ons gedegen, kiezen bewuster en hebben zelfs verwachtingen van de zorg. Qualiview beantwoordt én stimuleert deze ontwikkelingen door de patiënt een middel te geven om zijn stem te laten horen. Met digitale vragenlijsten en een slim datasysteem verzamelt Qualiview data en vertaalt dit naar heldere informatie voor de zorgaanbieder en patiënt. De antwoorden geven inzicht in de opbrengt van de behandeling. Wat brengt de afgenomen zorg op in kwaliteit van leven of in de vermindering van ziektelast. Wat mag de zorg kosten en hoe is deze beleefd. Belangrijke informatie waarmee we de zorg samen kunnen verbeteren.

Hoe meer mensen de vragenlijsten invullen, hoe meer ervaringen en beoordelingen er gedeeld worden. Het stimuleert zorgaanbieders om hun kwaliteit van zorgverlening te blijven monitoren en verbeteren. Hiermee maken we het maatschappelijke zorgstelsel transparanter en houden het betaalbaar. Van goede naar betere zorg dus, bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen.