De investering snel terugverdiend:
Wat levert Qualiview op voor het sturen en coachen van je medewerkers

{caption}

 

“Vorig jaar ben ik begonnen met coachingsgesprekken om mijn medewerkers tot het maximale te motiveren. Daarbij is de informatie uit Qualiview de belangrijkste motivatie en onderbouwing, namelijk die door onze klanten. Het geeft mij de handvatten om te coachen, sturen en ik merk dat dit enorm bijdraagt aan de groei van onze praktijk.“

 

De gegeven feedback uit de standaard klantervaringslijsten, gecombineerd met je eigen geselecteerde en toegevoegde vragen binnen Qualiview, maken het voor je mogelijk om door de ogen van je klant mee te kijken naar het functioneren van je medewerkers in de behandelkamer.

Wil je hen coachen? En zie je dat een bepaalde medewerker minder goed is in informatievoorziening of bejegening van bijvoorbeeld ouderen? Zijn de tips toch iets waar je wat mee moet? Qualiview maakt het inzichtelijk voor je.

Wil je een HR-cyclus waarin je coacht, verbeterpunten benoemt, beoordeelt en beloont? Stel je doel samen met je medewerkers en bespreek de voortgang periodiek aan de hand van de Qualiview kwartaalrapportage of dashboard. Je zult zien dat de klantgerichtheid, en de loyaliteit van je patiënten groeit wat leidt tot meer aanbevelingen.

En blijft het bij “tips van je klanten” en zie je in de tijd weinig voortgang? Ook dan weet je dat je met Qualiview onderbouwd kan aangeven waarom je met een bepaalde medewerker beter kunt stoppen.

Heb je geïnvesteerd in het trainen van je medewerkers op het gebied van verkoop van hulpmiddelen, oefeningen voor thuis, of in een expertise zoals oedeem-, bekken-, manuele-, kindertherapie, et cetera? Dan doe je dit zodat je klant beter geholpen kan worden door de expertise of omdat je meer omzet, therapietrouw, of kostenbesparing wilt realiseren. Wat je ook wilt, hoe merkt je klant dit? Herkent hij dit en is het hen verteld? Toets dit door de mogelijkheid je eigen vragen aan Qualiview toe te voegen en coach je medewerkers hierin.

Een door de ogen van je klanten goed functionerende medewerker wordt aanbevolen. Elke aanbeveling leidt tot twee nieuwe klanten. Elke ontevreden klant, tot acht negatieve uitspraken over je bedrijf. Een medewerker die goed functioneert levert je dus nieuwe klanten op en zorgt voor extra omzet. Een medewerker die zich gespecialiseerd heeft, of getraind is in commerciële vaardigheden, zal beter functioneren. Maar merkt je klant dit en wat vindt je klant?

Maar hoe zit het dan met een niet-functionerende medewerker? Deze zorgt voor verloop van klanten en is over het algemeen vaker ziek en zit uiteindelijk niet op zijn plek. Qualiview maakt het voor jou inzichtelijk, meetbaar, bespreekbaar en geeft je hapklaar de knoppen om aan te draaien. Dit kan je gemiddeld een € 2.500 - € 5.000 per medewerker opleveren. Reken maar uit! 

 


"Door onze medewerkers in te laten zien en te laten ervaren dat de feedback van klanten niet bedreigend en veelal ook leuk en positief is en ook omgezet kan worden in concrete verbeterpunten en actieplannen, kunnen wij beter inspelen op de wensen van de klant. Als ze dit eenmaal omarmen, zijn ze niet bang om de mening van de patiënt te vragen." Kees Smelt, De Haere

“Ik gebruik de ervaringen van onze cliënten ook voor coaching van mijn medewerkers. Ik vind dat je daarmee niet moet wachten op bijvoorbeeld een functioneringsgesprek. Met de online tool van Qualiview heb ik altijd inzicht. Ik kan dus mijn medewerkers direct coachen en op korte termijn verbetering terugzien. Ons team vindt het erg leuk en waardevol om de complimenten van cliënten uit het onderzoek te lezen. In de vragenlijst uiten cliënten zich vrijer dan in de spreekkamer. Van Qualiview krijgen we elke twee weken een handig overzicht per e-mail toegestuurd. We zien veel positieve reacties. Dat bevestigt voor ons dat we het goed doen, maar ook motiveert het ons allemaal om het elke dag weer beter te doen voor onze cliënten. We zijn ons ervan bewust dat tevreden cliënten er ook voor zorgen dat nieuwe cliënten weer contact met ons opnemen. Mond-tot-mond reclame is heel belangrijk.” - Miranda Kienhuis, Diëtisten Groep NL

"Eén keer in de maand worden de resultaten besproken in het teamoverleg. “Iedereen krijgt dan zijn of haar algemene beoordeling te horen. Dit levert toch een kleine concurrentiestrijd op. De therapeuten willen beter beoordeeld worden dan hun collega’s. Zijn ze minder goed beoordeeld? Dan vragen ze waar het aan ligt en haal ik voor hen verbeterpunten uit de rapportagetool. Daar gaan ze dan uit hunzelf mee aan de slag.” Linda Wijering, Sport Medisch Centrum

"Qualiview is een meerwaarde voor de praktijk. Op deze manier wordt de praktijk door onze patiënten beoordeeld. De resultaten geven een objectief beeld van de praktijk. Dit kunnen we bijvoorbeeld inzetten voor de sturing van de medewerkers en de resultaten meenemen in functioneringsgesprekken. Omdat je als therapeut individueel bezig bent heb je geen zicht op het handelen van de andere medewerkers. Daarom is het handig dat patiënten hun ervaring over medewerkers en de behandeling kunnen delen.“ René Vreken, Paramedisch Advies Centrum Aalsmeer