De investering snel terugverdiend:
Wat levert Qualiview op voor de afspraken met je gemeente, VWS of contractverzekeraar

{caption}

“Ik zag Qualiview vooral als een verplichting en stond er negatief tegenover omdat verzekeraars al zoveel van ons vragen. Nu ik zie wat de waarde is voor onze organisatie begrijp ik waarom zorgverzekeraars dit stimuleerden en vind ik het fijn dat mij dit ook nog eens een extra vergoeding oplevert waarmee ik ons gewaardeerd voel”

 

Transparantie, het meten van klantervaring en zichtbaar maken aan de zorgverzekeraars en gemeentes wordt nog veel gezien als een administratieve last. En zoals met alles wat gevraagd wordt en waar je in het begin niet zelf voor kiest, zijn er tal van argumenten op te werpen waarmee je eigenlijk zegt dat het waardeloos is en je het niet wilt.

Toch is de extra vergoeding meer dan welkom en is de financiële drijfveer in de praktijk belangrijker dan we onderkennen. En het is als we eerlijk zijn ook niet onredelijk dat daar waar zorg gefinancierd wordt vanuit het collectief er transparantie gevraagd wordt.

Maar de inzet en motivatie om dan ook aan de “verplichting” te voldoen en daarmee terecht extra inkomsten te verkrijgen blijkt in de praktijk erg lastig. Op het moment dat er dan terugvorderingen komen, word je geconfronteerd met een negatief achterhoedegevecht, want het geld is inmiddels natuurlijk al besteed.

Daarmee is het belangrijk om de tools goed te benutten zodat het meer oplevert dan een extra vergoeding alleen. En de transparantie? Ach dat valt eigenlijk ook wel mee, gemiddeld gezien is een patiënt erg tevreden met de geleverde zorg.

Voorkom terugvorderingen, benut de mogelijkheid van een stukje extra inkomen en verzamel vooral veel data zodat de informatie ook echt bruikbaar is. Dan levert het je niet alleen duizenden euro’s per jaar extra op, maar toon je ook aan wat jou echt onderscheidt en waarom je zo goed bent voor je patiënt. Op een manier die eenvoudig, goedkoop en eigenlijk voor jou een minimale belasting oplevert.

Ook gemeenten maken steeds meer gebruik van hun inkooprol en vragen om data. Net als dat bijvoorbeeld binnen het paramedisch hoofdlijnen akkoord met VWS (2018) is afgesproken dat PREM (het meten van patiëntervaringen) een vast onderdeel gaat worden van alle paramedische disciplines. 

 


“De uitvraag door zorgverzekeraars naar kwaliteitsindicatoren kan als administratieve last worden ervaren. Maar als je ziet hoe waardevol die gegevens nu al zijn in mijn praktijk, dan valt die last weg. Wij gebruiken de gegevens in functionerings- en coachingsgesprekken en ik zou niet meer zonder Qualiview willen, het motiveert echt om het steeds beter te doen." – Rens van Wijngaarden, Kind en Motoriek

“Patiëntbeoordelingen zijn niet alleen nuttig voor interne transparantie, maar ook voor gesprekken en contractonderhandelingen met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars verlangen externe transparantie van zorggroepen en gezondheidscentra, en willen actuele indicatoren voor hun inkoopbeleid. Gemeentes die met de transitieslag bezig zijn, hebben voorkeur voor eerstelijns zorgpartners die goede beoordelingen van hun patiënten kunnen overleggen. Informatie van onze zorggroep over patiëntervaringindicatoren kan de gemeente wellicht het benodigde vertrouwen geven om aan te besteden ”, Daan Kerklaan, Zorroo

"Binnen de Triple Aim is het belangrijk om patiënten te bevragen naar hun ervaringen met onze zorgverleners. Daarnaast wordt van ons ook verlangd om transparant te zijn. Daarbij gaat het om transparantie naar patiënten, via widgets op de website met rapportage van patiëntervaringen. Maar ook naar zorgverzekeraars. Zij verlangen dat wij één keer in de drie jaar patiëntervaringsonderzoek doen. De Qualiview rapportagetool biedt ons het voordeel dat we dit continu en realtime kunnen doen. Daarmee geven wij een maximaal mogelijke transparantie en halen we zelf voordelen uit het onderzoek om verbeteringen door te voeren.” Kees Vermaat, Eerstelijns Centrum Maarssenbroek

"Externe transparantie is een ontwikkeling die past bij de huidige tijdsgeest. Zowel transparantie naar patiënten, bijvoorbeeld met de widget op de site, als naar zorgverzekeraars. Om zorg inzichtelijk te kunnen maken, hebben we valide indicatoren nodig. Het interpreteren van data moet zorgvuldig gebeuren. Het mag niet zo zijn dat er onterechte conclusies worden getrokken op basis van data. Het moet een goede weergave van de werkelijkheid zijn. Dan willen zorgverleners dat ook best extern communiceren. Op basis van mijn ervaring adviseer ik Qualiview. Het is heel gebruiksvriendelijk. En de continue monitoring speelt in op behoeften uit de praktijk. Zorgverleners weten snel waar verbetering nodig is." Ernst-Jan Wind, Grip op Zorg