De investering snel terugverdiend:
Wat levert Qualiview op voor je medewerkers?

{caption}

 

 

“Sinds ik de resultaten zelf ook zie via de e-mailrapportage ben ik veel gemotiveerder om cliënten uit te nodigen voor deelname. Het is namelijk enorm leuk om complimenten en tips te ontvangen en zo nog beter te worden.” - Chris Beltman, FysioPlus

 

Qualiview geeft op medewerkersniveau, met de klantwaardering KPI e-mail voor eigenaren/managers en voor medewerkers en met de Qualiview Rapportagetool, dagelijks actueel inzicht in complimenten, tips, en de motivaties achter gegeven cijfers en de NPS score!

Deze informatie motiveert medewerkers enorm. Men kan aantoonbaar maken waar men om gewaardeerd wordt en wordt gemotiveerd om te verbeteren. Resultaten worden trots gedeeld via Social Media of zijn bruikbaar voor hun CV als endorsements.

Praktijken zien de opbrengsten terug in verbetering van de kwaliteit en in meer en beter bruikbare data doordat er meer uitnodigingen door de medewerkers worden verzonden. Medewerkers zijn trots op zichzelf en op het bedrijf, met een hogere medewerkerstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid tot gevolg. Dit leidt aantoonbaar tot minder verzuim, verloop en meer klanten. 

 


“Onze medewerkers krijgen inzicht in de feedback van hun cliënten. Hierdoor zijn ze zich bewuster van de mening van de cliënten die door hun behandeld worden. Deze informatie heeft een motiverend effect op de medewerkers. Deze bewustwording bij onze medewerkers vinden wij heel erg belangrijk. Wij zijn van mening dat het op deze manier beter werkt dan dat dit opgedragen wordt door een leidinggevende." Jelle Jouwsma, FysioHolland