De investering snel terugverdiend:
Wat levert Qualiview op voor jou en je verwijzers

{caption}

“Door de ervaringen van mijn klanten inzichtelijk te maken zien verwijzers hoe tevreden mijn klanten zijn over de behandeling. Het inzichtelijk kunnen maken zorgt concreet voor een hogere instroom”. - Gerard Elshof, Connect Logopedie

 

Qualiview is voor een groot aantal zorgdisciplines beschikbaar. Het percentage waarbij patiënten / klanten via verwijzers of directe toegang binnen komt, verschilt. Maar de rol van verwijzers is nog steeds enorm groot.

Maar op basis van welke informatie verwijst een verwijzer? Zijn eigen ervaring, “van horen zeggen”, op basis van bekenden uit de studie tijd? Of op basis van beschikbare en objectieve informatie zoals zorginhoudelijke indicatoren, outcome en klantbeleving?

Helaas is het percentage dat dit kan en doet in Nederland nog erg laag. Simpelweg beschikt de gemiddelde verwijzer niet over objectieve informatie en verwijst daarmee naar eer en geweten, maar wel subjectief!

En wat weet deze verwijzer van jou? Begrijpt hij welke expertise je aanbiedt, welke zorgvraag je invult en wat jij bijdraagt aan de kwaliteit van leven van een patiënt? Begin met het inzichtelijk maken aan verwijzers van wat jouw klanten zeggen over je! Qualiview rapporteert op medewerker, specialisme, type klacht, etc. en laat zien hoe klanten dit ervaren en waar ze enthousiast over zijn.

Uit testen blijkt dat het informeren van verwijzers, contacten aangaan en het top of mind krijgen van je expertise met onderbouwing van je klanten, voor een toename zorgt aan instroom! En het verbeteren van de samenwerking rondom een patiënt met de verschillende betrokken zorgprofessionals. Dit levert je niet alleen geld op, maar bespaart veel geld voor het systeem en verhoogt de outcome van patiënten. Laat zien wat je doet en toon met Qualiview hoe je klanten dit zien! 

 


“Qualiview heeft een aantal tools waar ik echt iets mee kan en geeft mij een goede vertaalslag van data naar bruikbare informatie. Ik gebruik Qualiview voor mijn jaarlijkse rapportage aan de zorggroepen en schoolbesturen met wie wij werken. Deze verwijzers zijn voor ons heel belangrijk. De expliciete eisen die wij in de overeenkomsten met hen hebben kunnen wij dankzij Qualiview heel transparant maken. Voor mij is dat is de belangrijkste reden om gebruik te maken van Qualiview.” Connect Logopedie, Gerard Elshof