{caption}

Wilbert van den Winkel - Directeur Zorggroep West Brabant

Meten is weten, en dat geldt ook voor patiëntervaringsonderzoek. Maar het zijn juist de koplopers onder zorggroepen, samenwerkingsverbanden binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg en gezondheidscentra die de uitkomsten gebruiken om hun samenwerking en kwaliteit van zorg te verbeteren. Wilbert van den Winkel, Zorggroep West-Brabant: 'Ik denk dat zorgverzekeraars staan te trappelen om patiëntervaringen mee te gaan wegen'. 

Het  monitoringsysteem Qualiview van Qualizorg meet hoe patiënten de verleende zorg door eerstelijns zorgverleners ervaren en waarderen. Zowel per discipline, maar ook in totaaloplossingen voor samenwerkingsverbanden, zoals zorggroepen, gezondheidscentra en geïntegreerde eerstelijnszorg. De uitkomsten kunnen organisaties helpen om hun zorgverlening te verbeteren en om goed in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. De aangesloten huisartsen van Zorggroep West-Brabant hadden al ervaring met Qualiview van Qualizorg. In 2014 zijn zij ook gestart met de totaaloplossing van Qualizorg. Patiënten die de huisartspraktijken bezoeken, worden bevraagd om alle facetten van kwaliteit te kunnen toetsen.

Realtime

‘De zorggroep faciliteert met de totaaloplossing de verbonden huisartspraktijken dat gestructureerd de patiëntervaring gemeten kan worden. Ook kunnen we zo de kwaliteit van onze zorgstraten bekijken’, vertelt Wilbert van den Winkel, manager van Zorggroep West-Brabant. ‘Het mes snijdt dus aan twee kanten.’ Voor de betrokken huisartsen is het belangrijk dat ze dagelijks de resultaten kunnen zien, vertelt Vivian van Raaij, beleidsmedewerker van Zorggroep West-Brabant. ‘Bij andere enquêtes moet je wachten tot alles binnen is. Maar hierbij kan je realtime de resultaten zien. Nu onze huisartsen zien welke nuttige informatie het hen oplevert, breidt het gebruik ervan zich als een olievlek uit.’

Aanvullend op het patiëntervaringsonderzoek is de zorggroep samen met VGZ ook bezig met panelgesprekken. Van den Winkel: ‘De panelgesprekken zijn een waardevolle aanvulling, omdat we zo een dialoog krijgen. Daarbij kunnen we er dieper op in gaan waarom een patiënt bijvoorbeeld de zorgverlening minder goed heeft ervaren.’

 

"Vanuit een positieve en open cultuur verbeterpunten oppakken."

 

Open cultuur

Naar aanleiding van de uitkomsten van het patiëntervaringsonderzoek vinden er feedbackgesprekken plaats met de huisartsen, waarbij ook wordt gekeken naar de verschillende zorgprogramma’s. Van den Winkel: ‘Met hulp van Qualiview willen we ook een benchmark gaan maken. We gaan dat eerst anoniem doen, zodat de huisartsen zichzelf wel kunnen identificeren in het grotere plaatje dankzij een uniek nummer, maar niet worden herkend door de “buurman”. Wellicht dat we het later wel openlijk gaan doen. Als zorggroep willen we geen cultuur van naming and shaming creëren.’ Van Raaij vult hem aan: ‘We willen juist laten zien wat er wél al goed gaat. En vanuit een positieve en open cultuur inspireren om verbeterpunten op te pakken. Bijvoorbeeld lange wachttijden in een huisartsenpraktijk.’

De zorggroep stimuleert haar huisartsen om de resultaten van de patiëntervaringsonderzoeken terug te koppelen naar de patiënten. Bijvoorbeeld via de widget op de website. Van den Winkel: ‘Wij willen graag dat onze huisartsen communiceren over hun praktijk. Hoe hun wachttijden zich verhouden tot andere praktijken. Of hoeveel uur per week zij eigenlijk spreekuur houden. Voor veel patiënten is een huisartsenpraktijk een black box, ze hebben geen idee wat daarbij komt kijken. Communiceren over je bedrijf wekt vertrouwen, maar geeft ook meer begrip als het spreekuur bijvoorbeeld een keer uitloopt.’

De toenemende vraag vanuit overheid en zorgverzekeraars naar transparantie ziet Van den Winkel als een ontwikkelingstraject. ‘Ik heb liever dat transparantie van onderaf komt, vanuit de huisartsen zelf, dan dat het van bovenaf wordt opgelegd. Wij ondersteunen onze huisartsen tot verdere ontwikkeling. Dit naar aanleiding van alle gegevens die wij krijgen dankzij indicatoren en metingen. Dat is een langetermijntraject. Geef ons als beroepsgroep de tijd om daaraan te wennen. Al denk ik dat zorgverzekeraars staan te trappelen om patiëntervaring mee te gaan wegen.’

 

 

Lees het interview met Wilbert van den Winkel in De Eerstelijns >