Uw partner voor kwaliteitsmanagement

Sturen op kwaliteit

Kwaliteitsmanagement is in de zorg belangrijker dan ooit te voren. Daarbij is Qualiview uw partner in het inzicht verkrijgen in de organisatorische verbeterpunten vanuit het oogpunt van uw klant. Meet duidelijk uw sterke en minder sterke punten, koppel daar actiepunten aan en monitor de voortgang van de kwaliteitsontwikkeling wederom met Qualiview. Zo doorloopt u de gehele cyclus, vanuit de begin-, tussen- en eindmeting. Sturen op de kwaliteit vanuit de ervaring van uw klant, versterkt uw organisatie in de markt.

Tevreden klanten communiceren hun tevredenheid (mond-tot-mondreclame) en tevreden werknemers zijn gemotiveerd om gewenste werkwijzen vanuit het management te volgen en zichzelf te ontwikkelen/verbeteren. Door uw proactieve kwaliteitsbeleid met bijbehorende verbeteringen vervolgens aan verzekeraars, patiëntorganisaties en verwijzers inzichtelijk te maken, dwingt u een betere vergoedingen af. Maar nog belangrijker, u werkt zo aan een betere zorgverlening. Samen maken we de zorg beter.

“Wij maken gebruik van de PDCA-cyclus, oftewel Plan, Do, Check, Act. Een pragmatisch model om het verbeterpotentieel waar te maken. Wij gebruiken Qualiview om het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken.”

- Dick Tromp, Apotheek Flevowijk -


De zorgkwaliteit van morgen

Qualiview geeft u dus inzicht in de zorgkwaliteit van morgen. Door het continu, realtime én patiënt volgend uitvragen van kwaliteitsindicatoren bij verschillende ketens van de georganiseerde zorg rondom een patiënt, verkrijgt u inzicht in die desbetreffende kwaliteit. We werken steeds meer vanuit het perspectief van de patiënt, door hem/haar te behandelen als een klant. Het Triple-Aim-concept is daar een goed voorbeeld van:

Qualiview ondersteunt u bij het realiseren van die doelen. Eenvoudig en effectief.

Bekijk de volledige casus kwaliteitsmanagement

Enthousiast geworden?

Bent u overtuigd van de kracht van real-time inzicht? Meldt u zich dan direct aan en start vandaag nog met Qualiview.